Ons bloed staat symbool voor levenskracht. Bloed transporteert zuurstof en voedingstoffen naar de cellen, en op de terugweg naar het hart neemt het weer afvalstoffen mee naar organen die het verder afvoeren. Het bloed transporteert hormonen en andere belangrijke substanties tussen de cellen. Als onderdeel van het immuunsysteem weert het lichaamsvreemde stoffen af en helpt het om adequaat te reageren op verwondingen.

Bovenstaande is een heel eenvoudige benadering van de functie van ons bloed. Feit: zonder bloed kan de mens niet leven.

De mens zit wonderbaarlijk in elkaar en veel lichaamsprocessen spreken ook voor wetenschappers nog steeds tot de verbeelding. Hoe wonderlijk ons lichaam functioneert, blijkt uit de doorstroming van het bloed in de longen. Het bloed verandert namelijk, het neemt daar zuurstof op. En in dit proces ligt ook het antwoord op vele vragen of magnetische kracht van invloed is op het bloed. En dit is inderdaad het geval.

Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast dat de rode bloedlichaampjes, het hemoglobine, magnetische eigenschappen bezit en dat deze eigenschappen, afhankelijk van het zuurstofgehalte, kunnen veranderen. Zuurstofarm hemoglobine bevat ongepaarde elektronen en is daarom paramagnetisch, dat betekent dat de aantrekkingskracht door een extern magneetveld wordt versterkt. In zuurstofrijk hemoglobine bevinden zich geen ongepaarde elektronen. Daarom is het di-magnetisch en verzwakt het onder invloed van een extern magneetveld, hetgeen tot een afstotingseffect leidt. Deze krachten zijn meetbaar en tevens het uitgangspunt van de magneetresonantietomografie (MRI).

 

Er is nog een ander opzienbarend gegeven in de wonderlijke interactie tussen het bloed en een magneetveld. Dit is het begrip ‘geldrolvorming’. Geldrolvorming is het verkleven van rode bloedlichaampjes, wat wordt gemeten als een lage bezinkingssnelheid. Fibrinogeen, een bloedeiwit en stollingsfactor bij o.a. ontstekingen blijkt invloed te hebben op geldrolvorming. De klassieke geneeskunst erkent geen echte waarde aan geldrolvorming, terwijl delen van de natuurgeneeskunde wél belang hechten aan deze geldrolvorming bij diagnostisering.

Bij geldrolvorming vermindert het totale aandeel rode bloedlichaampjes dat bepalend is voor het zuurstoftransport. Dit kan leiden tot een onvoldoende toevoer van zuurstof, naar de hersenen en de andere organen, de spieren enzovoorts. Ijzer vormt de kern van hemoglobine. Omdat hemoglobine reageert op magneetkracht, is ook in het geval van geldrolvorming een beïnvloeding mogelijk, en de positieve ervaringen met magneetsieraden of magneetmassages moet ook in die context worden gezien.

Cora
Licht Zijn, juli 2014

Bron: Eindelijk Gezond, Dr. Verena Breitenbach