De 38 Bach remedies zijn gemaakt van wilde bloemen en planten, en zijn vernoemd naar degene die ze heeft ontdekt: de Engelsman dr. Edward Bach (1886-1936). Hij was arts en bioloog en had vanaf 1915 een praktijk in Londen.

Bach geloofde niet alleen in de doeltreffendheid van de traditionele geneeskunde, maar geloofde ook dat er voor iedere kwaal een natuurlijk geneesmiddel bestond en hij was daarom ook homeopaat.

 

Toen Bach in 1917 ernstig ziek werd, ontdekte hij dat hij intuïtief wist wat voor geneeskrachtige eigenschappen planten bezaten en welke kwalen ze konden genezen. In de loop van de jaren groeide zijn interesse voor planten steeds meer en nam zijn kennis over planten steeds verder toe.

Dr. Bach geloofde dat de dauw die op de bloemen lag, de helende kracht van de planten absorbeerde en daarom verzamelde hij deze dauw als medicijn voor zijn patiënten. De vraag overtrof echter het aanbod en dr. Bach bedacht een manier om zelf geneeskrachtige dauw te produceren. In het stralende zonlicht liet hij vers geplukte bloemen enige tijd op zuiver bronwater drijven. Het zo verkregen vocht gaf hetzelfde resultaat als de natuurlijke dauw.

Dezelfde productiemethode wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in het dr. Edward Bach Centre in Oxfordshire. Dit is een liefdadigheidsinstelling en een educatieve stichting die zich bezighoudt met het voortzetten van dr. Bach’s werk en ervoor zorgt dat zijn filosofie en aanpak omtrent genezing bekendheid krijgt en wordt toegepast. Men maakt er nog steeds de ‘moederessences’ voor de Bach Bloesemremedies, vaak van de oorspronkelijke vindplaats die dr. Bach heeft ontdekt, en men gebruikt nog altijd dezelfde methodes die hij bekend heeft gemaakt. Onder strikte kwaliteitscontrole en volgens de oorspronkelijke methodes en eisen van dr. Bach zelf, worden van deze ‘moederessences’ de Bach Bloesemremedies gemaakt. Alleen deze mogen onder de naam Bach Bloesemremedies worden verkocht.

De Bach Bloesemremedies maken deel uit van een holistische behandeling, dat wil zeggen dat ze de gehele persoon behandelen en niet slechts de symptomen van de kwaal. Men gaat uit van het principe dat iedere ziekte voortkomt uit het niet in balans zijn van het individu, of dat nu lichamelijk of psychisch is, en dat de natuur al voor geneesmiddelen heeft gezorgd in de vorm van planten, bronwater, frisse lucht en zonlicht.

Bij het kiezen van een remedie wordt met bepaalde aspecten rekening gehouden: met de mentale en emotionele toestand, met de gewoontes, de aard, de persoonlijkheid, houding en typerende gedragingen van de persoon. Er worden meestal niet meer dan 5 remedies tegelijk gebruikt en in zijn algemeenheid geldt: hoe minder verschillende remedies, hoe beter. Dr. Bach herkende dat iemands aard en persoonlijkheid overeenkomen met een bepaalde remedie, en dat voor sommige problemen de remedie langer gebruikt dient te worden dan voor andere. De remedie wordt gebruikt zolang de persoon die nodig denkt te hebben en wordt opnieuw ingezet als het probleem zich weer voordoet. Het advies van dr. Bach was dat men elke dosering dient voor te stellen als een helend licht dat het hele wezen penetreert.

De 38 remedies werden door dr. Bach onderverdeeld in 7 emotionele hoofdgroepen, namelijk:

1.    Angst

2.    Onzekerheid

3.    Onvoldoende interesse voor huidige omstandigheden

4.    Eenzaamheid

5.    Overgevoeligheid voor invloeden en denkbeelden

6.    Moedeloosheid en wanhoop

7.    Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Per hoofdgroep vond dr. Bach steeds een aantal bloesems, met ieder hun specifieke eigenschappen en werking.

 

Wie zijn erbij gebaat?

De Bach Bloesemremedies zijn een welkome zegen voor iedereen. Ze zijn veilig voor baby’s, kinderen zelfs dieren. Iedereen is erbij gebaat. Bach Bloesemremedies kunnen expliciet worden gebruikt of samen met andere behandelingsvormen.

Homeopathische remedies veroorzaken geen bijverschijnselen, alhoewel de reeds aanwezige symptomen soms eerst erger worden – dit staat ook wel bekend als de ‘helingscrisis’. Dit duurt niet lang en kondigt een verbetering van de toestand aan.

Men dient zich ervan bewust te zijn dat de remedies geen directe lichamelijke genezing kunnen brengen. Dat is het gebied van de reguliere arts. Een diagnose door de huisarts zal (ernstige) lichamelijke of geestelijke aandoeningen uitsluiten.

In de holistische geneeswijzen gaat men er echter vanuit dat spontane biologische genezing kan plaatsvinden, maar er is nog geen betrouwbare methode om dit wetenschappelijk aan te tonen. Onderzoek naar praktijkgevallen bevestigt dat de Bach Bloesemremedies werken, maar tot op de dag van vandaag weten wetenschappers nog steeds niet precies waarom. Dit komt omdat de onderzoekstechnieken nog niet toereikend zijn om de geneeskrachtige eigenschappen te isoleren en te meten. Pas zeer recentelijk heeft men met bepaalde technieken (Kirlian fotografie) aangetoond dat er een duidelijk energieveld is rond een Bach Bloesemremedie.

Binnen de Aromatherapie maakt men eveneens gebruik van bloesems en ook andere bestanddelen uit planten. Deze therapie is gericht op de effectieve geneeskrachtige werking die de geurmoleculen hebben. De wetenschap is verder gevorderd en in staat om de verschillende bestanddelen uit planten te isoleren en toe te passen.


‘De Bach Bloesemessences gedragen zich als een wervelend geneeskrachtig licht dat het hele wezen vervult en in balans brengt.’
Cora