Gemoedskenmerk:
Bij onbekende angsten, bij bezorgdheid, vrees, ontzetting en een akelig voorgevoel. Als men vraagt waar de persoon bang voor is, kan hij of zij de angst niet uitleggen of de oorzaak indentificeren. De Aspen-persoonlijkheid kan zonder enige reden in paniek raken.

 

De Aspen-angst is een vage angst, die in tegenstelling tot Cherry Plum en Mimulus niet te benoemen is. Soms wordt het ervaren als ongerustheid of een vaag voorgevoel dat er iets ergs staat te gebeuren. Dit gevoel kan echter niet onderbouwd worden met argumenten. De angst voelt vaak beklemmend aan. In veel situaties is er sprake van angst voor de gedachtengang, voor het alleen-zijn, maar ook in gezelschap kan de angst zich voordoen. Men doet er dan alles aan om dit niet te laten merken.

Aandachtspunt:
De Aspen-persoonlijkheid is heel gevoelig op het astrale niveau, waarvan de indrukken binnenkomen via de derde chakra, dat dan te ver geopend is. Er worden zo allerlei vibraties uit de omgeving opgenomen, zoals stemmingen en lichamelijke sensaties van andere mensen. Omdat dit gevoel niet eigen is en wel overweldigend, kan dit angst veroorzaken. Soms is er sprake van dwanggedachten en angst voor de angst. Men zal moeten leren om zich beter af te sluiten voor invloeden van buitenaf. De angstsituatie van de Aspen-persoonlijkheid kan ook voorafgaan aan de realisatie dat de persoon hooggevoelig of paranormaal begaafd is.

Remedie
Bij vage angsten met een onbekende oorzaak en bij HSP.

Bij kinderen:
Bij slaapwandelen, bang om alleen gelaten te worden, scheidingsangst, nachtmerries die steeds terugkomen.