Gemoedskenmerk:
Centaury is voor degenen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen. Ze zijn altijd bereidwillig en vriendelijk, willen graag helpen en durven anderen niet teleur te stellen.

 

Centaury-persoonlijkheden vinden het moeilijk om nee te zeggen en raken vervolgens uitgeput omdat ze hiervoor over de eigen grenzen gaan. Omdat ze van nature dienstbaar, vriendelijk en meegaand zijn worden ze makkelijk gedomineerd en gemanipuleerd door sterkere en krachtigere individuen die hun zachtmoedigheid uitbuiten. Centaury-persoonlijkheden hebben soms een hekel aan zichzelf omdat ze hun reacties als zwak ervaren, en ze kunnen beseffen dat ze door hun goedheid eerder een 'slaaf' van dienstbaarheid zijn geworden dan iemand die echt helpt. Pas achteraf bedenkt de persoonlijkheid dat het anders had gekund.

Aandachtspunt:
De Centaury-persoonlijkheid is snel om te praten en de eigen wil is verzwakt. Soms is de persoonlijkheid naïef in de overtuiging dat anderen ook dienstbaarheid, gelijkwaardigheid, evenwichtige relaties en goedheid nastreven. De realiteit getuigt ervan dat dit niet altijd het geval is, en manipulatie is het gevolg (sommige mensen zijn altijd op zoek naar een zwakke plek in anderen). Het wordt dan nog moeilijker om grenzen aan te geven en de oorspronkelijke dienstbaarheid wordt meer een verplichting die zorgt voor innerlijke strijd en overbelasting.

Vanuit de behoefte om aardig te doen en te zijn, zal men altijd de behoeften van een ander voorop willen stellen. Maar is er werkelijk sprake van dienstbaarheid als die ander juist moet leren om de eigen problemen op te lossen zonder te manipuleren, en is men werkelijk dienstbaar als dit ten koste gaat van de eigen waarde of voortkomt uit een behoefte aan bevestiging en erkenning? Inzicht in de eigen grenzen en de assertiviteit versterken is voor de Centaury-persoonlijkheid een aandachtspunt. Meestal is de persoonlijkheid hooggevoelig (HSP) en is het invoelend vermogen teveel naar buiten gericht. Een  'Ja' kan pas een 'Ja' zijn, als een 'Nee' ook een echte 'Nee' is.

Remedie:
Centaury geeft de kans en de kracht om de eigen wil naar voren te halen en hiermee naar buiten te treden. Als gevolg van dit toenemend zelfrespect zal de omgeving ook meer respect gaan tonen. Door naar de eigen waarheid te leven is men al een voorbeeld voor anderen, en dit is waar dienstbaarheid om draait. Anderen zullen ontdekken dat er een sterke persoonlijkheid schuil gaat in het Centaury-type. Dienstbaarheid blijft het hoogste goed, maar dit gaat niet meer ten koste van het zelfrespect. De erkenning en behoefte aan bevestiging die ten grondslag ligt aan het gedragspatroon zal vanuit een andere hoek gaan komen, namelijk vanuit het zelfvertrouwen.