Gemoedskenmerk:
Beech is voor mensen die het moeilijk vinden om de 'tekortkomingen' van anderen te begrijpen. Ze ervaren anderen als dwaas, dom en irritant.

 

Beech-persoonlijkheden zijn kritisch en onverdraagzaam naar anderen toe (zoals de beuk in het bos andere jonge boompjes en struiken verstikt) en niet erg empathisch. Beech-mensen vinden zichzelf perfectionistisch en accepteren niet dat anderen ook hun idealen hebben en een gegronde reden om te doen zoals ze doen. De Beech-persoonlijkheid is niet altijd recht door zee en lijkt aan de buitenkant soms rustig en geduldig terwijl ze van binnen koken van woede. De intolerantie komt uit onzekerheid, levensangst en een gevoel van superioriteit.

Aandachtspunt:
De houding en het gedrag komt voort uit een onvermogen om zelf met gevoelens om te gaan. Vaak heeft de Beech-persoonlijkheid als kind aan veel kritiek bloot gestaan en heeft zich daartegen gepantserd, door uit compensatie zelf een kritiserende houding aan te nemen. Het kind is zelf liefdevolle aandacht, respect en begrip tekort gekomen en is gewezen op tekortkomingen: het heeft ervaren dat het niet goed genoeg was en liefde niet waardig was. Hierdoor is de Beech-persoonlijkheid niet in staat om van het leven te genieten, want er is altijd wel iets om zich aan te ergeren, te klagen of om anderen te zien als minderwaardig. De persoonlijkheid heeft veel opgekropte woede. Discriminatie is de Beech-persoonlijkheid ook niet vreemd, zelfs om de meest onbelangrijke redenen.

De Beech-persoonlijkheid lijkt dit reactiepatroon te hebben ontwikkeld om te voorkomen dat een ander eerst kritiek geeft. Dit patroon is de levensbeleving gaan overheersen en het uit zich in overheersing van anderen. In de loop van de jaren is het gedrag zich gaan verankeren waardoor het de persoonlijkheid niet meer lukt om zich in te leven in de gevoelens van een ander, of contact te maken met het eigen gevoel wat een reflectie is van ervaringen tijdens de jeugd. Als kind heeft het geen ruimte gehad om te Zijn; de grenzen van de heilige ruimte zijn te vaak en te hardvochtig overschreden. Dit opvoedingsvoorbeeld is verweven met het eigen compensatiegedrag.

Remedie:
Beech is een sterk Bach-remedie, die in staat is om de persoonlijkheid, die hard, dominant en onverdraagzaam naar anderen toe is geworden, weer te laten ervaren wat gevoelens zijn. De Beech-remedie is een welkome hulp, want door (langdurig) gebruik zal de persoonlijkheid langzaam gaan inzien dat het mogelijk is om anderen te respecteren, alsmede ook hun grenzen. Beech zal verdraagzaamheid geven, verzachting en heling waardoor de blokkade in de hartchakra verdwijnt en de levensenergie weer gaat stromen. Dit proces gaat gepaard met bewustwording over het eigen gedrag, de ervaringen tijdens de jeugd en het besef dat de ontwikkelde bejegening naar anderen heeft geleidt tot eenzaamheid. De Beech-persoonlijkheid heeft inzicht in grenzen nodig; herkennen, respecteren en bewaken. Therapeutische begeleiding zal dan ook in vele gevallen zeer wenselijk zijn.