Hoe is het met de gezondheid van de Nederlanders gesteld? De publicatie van het Trimbos instituut liegt er niet om. Uit de conclusie komt duidelijk naar voren welke klachten of aandoeningen een kostenpost zijn voor de Nederlandse economie. Interessant is vooral de link met aandoeningen die door wetenschappers is gelegd met de afname van het aardmagnetisch veld en de invloed van o.a. elektrosmog. De oeroude kennis over magneettherapie komt weer onder de aandacht.

 

Kosten ziekteverzuim in Nederland over 2013: 7,2 miljard euro

Het Trimbos instituut heeft de resultaten van het ziekteverzuim in 2013 gepubliceerd. 40,6 % van alle werkenden had in 2013 een aandoening. Daarvan was 29,8 % gerelateerd aan een chronische somatische aandoening. De top 3 van aandoeningen: 7,8 % cardiovasculair; 5,3 % luchtwegen; 5,1 % chronische rugpijn. De resterende 16,3 % was gerelateerd aan een psychische aandoening: 8,5 % door een angststoornis zoals paniek of een sociale fobie; 5,3 % door een middelenstoornis zoals alcohol- of drugsmisbruik; 5,0 % door een stemmingstoornis zoals een depressie of bipolaire stoornis. Een deel van de 40,6% werkenden met een aandoening had een chronische somatische aandoening én een psychische aandoening.

De totale kosten voor het ziekteverzuim in Nederland, 2013, bedroeg maar liefst 7,2 miljard euro! De aandoeningen met de hoogste verzuimkosten voor de samenleving zijn:

 • 1818 miljoen - depressieve stoornis
 • 1748 miljoen - chronische rugpijn
 • 1001 miljoen - aandoening aan de luchtwegen
 • 576  miljoen - spijsverteringsproblemen
 • 507  miljoen - drugmisbruik

 

Ziekten en het aardmagnetisch veld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe belangrijk het natuurlijk magneetveld van de aarde voor het leven is, werd duidelijk met de ontwikkeling van de ruimtevaart. Na terugkomst van de eerste ruimtevluchten klaagde de bemanning onder andere over slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratiestoornissen en depressie.

Het belang van het natuurlijk magnetisch veld van de aarde voor het leven werd opnieuw overduidelijk tijdens de eerste bemande ruimtevluchten. Toen de eerste ruimtevaarders terugkeerden naar de aarde, hadden zij te kampen met verschillende gezondheidsproblemen. De ruimtegeneeskundigen hadden hier in eerste instantie geen verklaring voor. Uit nader onderzoek bleek dat het kernprobleem een energie-uitputting was. Dit fenomeen werd toegeschreven aan het ontbreken van de natuurlijke bescherming van het lichaam door het aardmagnetische veld tijdens het verblijf in de ruimte. Elk atoom is een kleine magneet, wat verklaart dat het aardmagnetisch veld effect heeft op elke cel in het lichaam. De mens functioneert lichamelijk, emotioneel en energetisch als deel van de aarde ofwel als eenheid met de aarde. Het menselijk systeem werkt, zoals alles in de Schepping, onder invloed van van de Universele Wet van Aantrekkingskracht. Aardmagnetisch veld - wiki.

 

Studie naar het magneetveld-stoornis-syndroom

Dr. Kyoeche Nakagawa, M.D. en directeur van Isuzu ziekenhuis in Tokip heeft in een onderzoekspublicatie de fysieke symptomen beschreven van wat hij noemt het magneetveld-stoornis-syndroom:

 • Stijve schouders
 • Rugklachten met hoofdpijnen
 • Fibromyalgie
 • Slaapstoornissen
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Stoornis in de bloedsomloop
 • Algemene vermoeidheid

In het kader van zijn onderzoek werd een zeer unieke actie ondernomen waarbij vragenlijsten verzonden werden naar in totaal 11648 gebruikers van magneet therapie, waarvan de data geëvalueerd werden. De resultaten toonden aan dat 90% van die ondervraagde gebruikers positief effect ondervonden en slechts 10% van mening was geen effect te voelen. Er werden geen neveneffecten gerapporteerd, wat bij veel chemische medicatie wel het geval is.

Bijzonder te noemen is de overeenkomst in klachten van het Trimbos instituut, de ervaringen van astronauten en de fysieke klachten van het magneetveld-stoornis-syndroom van Dr. Nakagawa. Ook de gevolgen van een chronische verzuring door magnesiumtekort lijkt hierin een gemene deler te zijn. Zie ook Artikelen.

 

Magnetisme is overal

                                                   

 

Magnetisme is de constante interactie tussen positieve en negatieve energie; wrijving, balans en expansie. Deze kracht geeft orde in het Universum. Door het magnetisme kunnen ook sterren en planeten met een opmerkelijke snelheid ronddraaien in het heelal. Elke atoom in de schepping is een magneet op zich.

 

Wat doet een magneet?

Een magneet heeft de eigenschap stoffen als ijzer, nikkel en kobalt aan te trekken. De ruimte om een magneet waarin de magnetische energie meetbaar, heet een magnetisch veld. Positieve en negatieve deeltjes trekken elkaar aan. Het magnetisme houdt de materie bijeen. Aan de magnetische Noordpool wordt een sterke geneeskracht toegekend, de pool geeft energie, vermindert pijnen enz. Therapeuten gebruiken zelden 'zuid-gepoolde' magneten omdat deze klachten kunnen versterken.

 

Hemoglobine in het bloed bevat ijzer

 

 

In 1964 werden de magnetische eigenschappen van hemoglobine (zorgt voor zuurstoftransport) in ons bloed ontdekt. Dit alles maakt duidelijk hoe belangrijk het aardmagnetische veld is voor ons welzijn en functioneren.

Hemoglobine speelt een sleutelrol in het zuurstoftransport in het lichaam. Hemoglobine bevat ijzer en bevind zich in de rode bloedlichaampjes. Wanneer de rode bloedlichaampje over voldoende bio-elektrisch ladingpotentiaal beschikken, stoten ze elkaar af en bewegen ze individueel door het bloed. Op deze manier kan het bloed zo goed mogelijk zuurstof opnemen en vitamines, enzymen en hormonen transporteren. Door te weinig drinken, ongezonde voeding, gebrek aan fysieke inspanning en toenemende elektrosmog kunnen rode bloedlichaampjes gaan klonteren. Magneten kunnen hier tegen optreden doordat zij weer ordening creëren in de rode bloedlichaampjes en ze van elkaar afstoot.

Onze omgeving wordt steeds meer vervuild door schadelijke stoffen. Het moderne leven in zijn geheel oefent steeds meer druk uit op ons lichaam. Toenemende elektrosmog van computerschermen, radio’s en televisies, GSM’s, magnetrons en alle moderne elektrische apparaten betekenen bijkomende storende factoren. Ook het langdurig verblijven in locatie met ijzerhoudende materialen verstoord de natuurlijke verbinding met het aardmagnetisch veld.

 

Historische wetenswaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

Reeds duizenden jaren geleden was de helende werking van magneten op de mens al bekend bij medicijnmannen, de Egyptenaren, Chinezen en Grieken. Met de opkomst van de farmaceutische industrie (met essentiële waarde voor de consumptiemarkt) zijn vele oude en natuurgeneeskundige therapieën weggedrukt uit de geneeskundige zorg.

In de Middeleeuwen behandelden artsen in Europa ziekten zoals artritis, jicht of melancholiemet magneten. Franz Anton Mesmer onderzocht het medische verband van magneten. Hij kwam tot de ontdekkig dat magneten met succes konden worden gebruikt tegen nervositeit, krampen en pijnen.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) was er een groot tekort aan goed opgeleide artsen. In veel gevallen moest men zichzelf genezen. In advertenties prees men de kracht van magnetische hulpmiddelen aan, waaronder ringen, corsetten, riemen of kettingen.

 

Onderzoek naar het gebruik van magneetsieraden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Duitse firma in magneetsieraden heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de ervaring met magneetsieraden. Aan dit onderzoek werkten 400 gebruikers mee. De magneten die worden toegepast in de magneettherapie en in de sieraden worden met de noordpool naar het lichaam gericht. De sterkte van de magneet is minimaal 1.200 Gauβ ofwel 1.2 Tesla.

Aan de betrokkenen werd gevraagd om de ervaring c.q. de uitwerking op klachten een cijfer te geven tussen 1 en 10. Uit de conclusie van het onderzoek bleek dat slechts 15 van de ondervraagden geen vermindering van klachten kon vaststellen. Alle andere gebruikers, 385 in totaal, waren verheugd over een duidelijke verbetering van hun algemene constitutie en de vermindering van hun klachten.

Het dragen van een magneetsieraad kan een eenvoudige en aantrekkelijke manier zijn om geleidelijk aan het energielevel te verhogen en relevante emotionele en fysieke klachten te verminderen. Zodra men een magneet op het lichaam bevestigd staat men steviger op de grond. De energie uit het elektromagnetisch veld van de aarde stroomt gelijk goed door het systeem via de meridianen, het zenuwstelsel en de chakra's. Het bloed kan meer zuurstof opnemen, de spijsvertering verbetert op moleculair niveau en het immuunsysteem werkt beter. Vaak gaat het helingsproces onopgemerkt; men raakt meer geaard, pijnklachten nemen af, stress vermindert en men heeft meer energie. Ook kinderen en dieren met emotionele of fysieke aandachtspunten hebben er veel baat bij.

Cora, 2014