Cora Scherp, Licht Zijn, 2015

 

 

 

 

Cora Scherp, Licht Zijn, 2015

 

 

 

Het belangrijkste aspect van de behandelingen en de begeleidingsvormen van Licht Zijn is wel de Cognitieve Gedragstherapie. Mentaal moet de knop worden omgedraaid. Niet om negatieve gedachtestroom af te sluiten, zoals veel mensen doen bij probleemervaringen, maar om de perceptie te verruimen en vanuit het hart te gaan denken. Pakt men de kernoorzaak niet aan, dan blijft het resultaat slechts een symptoombestrijding. Binnen drie weken kunnen de hersenen worden geherprogrammeerd.

Negatieve gedachtepatronen leiden tot emotionele onbalans, blokkades in de energiestroom en bloedtoevoer en uiteindelijk tot uiteenlopende lichamelijke klachten. Dat Cognitieve Gedragstherapie een bewezen succesvolle methode is, blijkt uit de tevreden en herstelde cliënten van Licht Zijn. Cliënten zijn door deze therapie/training in staat om zichzelf te helen waardoor lichamelijke klachten zelfs helemaal kunnen verdwijnen.

 

Toename van de grijze stof

Onderzoekers hebben ontdekt dat de grijze stof van de hersenen toeneemt door cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brain. Grijze stof is een belangrijk onderdeel van het centraal zenuwstelsel.

De onderzoekers volgden 22 patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) tijdens hun eerste therapie. De onderzoekers maakten hersenscans voor, tijdens en na de therapie. Het bleek dat de patiënten die er het meest op vooruit gingen de grootste toename hadden in grijze stof.

 

Cognitieve Gedragstherapie is breed inzetbaar 

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen therapievorm die breed kan worden ingezet. Mensen met  uiteenlopende problemen - zoals depressie, eetstoornissen, angststoornissen en dwangmatig gedrag - hebben er baat bij.

Meer weten? Zie ook de info onderaan de homepage of vraag vrijblijvend informatie aan via de contactgegevens.

 

 

Cora, Licht Zijn 2014

balans

 

In het kader van ziekteverzuim zijn stress, burn-out en lage rugproblemen serieuze aandoeningen. In deze serie artikelen ga ik verder in op de oorzaak van deze klachten. De verslechterde economie vraagt van bedrijven diepgaande reorganisaties en dit heeft effect op de werknemers. De werknemer in de bottom-line bevindt zich in een afhankelijkheidspositie. De oorzaak van stress is gerelateerd aan de onbalans tussen draagkracht en draaglast, doordat bedrijven té hoge eisen gaan stellen aan het uitvoerend werk én de werknemers.

 

Onderzoek naar stress

Dit artikel is een onderzoek van het NHG Standaard Somatisch onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten 2013. De aanvulling van Licht Zijn is in de tekst schuingedrukt.

NB Licht Zijn:
Onrechtvaardigheid is een sterke gevoelservaring die te maken heeft met het overschrijden van grenzen (respect, zelfbepaling, zelfbeschikking) en het door 'omstandigheden' niet kunnen aangeven van die grenzen. Hierdoor komt men in de spiraal van aanpassing, gevoelens binnenhouden en 'overleven' met als gevolg dat men gaat leven en werken volgens de automatische piloot, want de zingeving is kwijt. 'Omstandigheden' zijn bijvoorbeeld de kans op het verliezen van werk. Dit heeft direct invloed op de financiële zekerheid, de verantwoordelijkheid voor het gezin, de woning enzovoorts. Opgebouwde lichamelijke klachten door de stress verergeren de onbalans tussen draagkracht en draaglast.

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 80 en 90% van gezonde ‘normale’ mensen, één of meer lichamelijke klachten per week heeft. De meest voorkomende klachten zijn:

 • gewrichtsklachten
 • rugpijn
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • pijn op de borst
 • pijn in armen of benen
 • buikpijn en duizeligheid

Lang niet altijd gaat iemand met een lichamelijke klacht naar de dokter. De klacht is bijvoorbeeld na enkele uren of dagen alweer verdwenen. Meestal weten we zelf ook wel wat de oorzaak is van de klacht. Weinig mensen gaan naar de dokter als ze buikpijn hebben, als ze te veel hebben gegeten of als ze hoofdpijn hebben na een drukke dag. De meeste lichamelijke klachten zijn onschuldig. Met onschuldig bedoelen we dat er geen ernstige lichamelijke ziekte of afwijking aanwezig is. Lichamelijke overbelasting en stress zijn de meest voorkomende oorzaken van ‘onschuldige’ lichamelijke klachten.

 

Betekent stress dat de klacht ‘psychisch’ is?

Sommige mensen voelen zich niet serieus genomen als de dokter zegt dat stress misschien de oorzaak is van hun lichamelijke klacht. Het lijkt dan of de dokter bedoelt dat de klacht is ingebeeld of dat men zich aanstelt. Het komt nogal eens voor dat dit het begin is van een lange zoektocht naar de lichamelijke oorzaak van de klacht. Feitelijk is het onjuist om te stellen dat er lichamelijk ‘niets’ aan de hand is. Als mensen stress hebben gaat dit altijd gepaard met lichamelijke reacties. Dit zijn echter geen lichamelijke ‘afwijkingen’ of ‘ziekten’, zoals een hernia of een virusinfectie. Om die reden zeggen dokters nog wel eens dat er lichamelijk niets aan de hand is. Mensen kunnen zich ook onbegrepen voelen doordat er geen gevoelens zijn van stress en spanning. Lichamelijke reacties op stress kunnen voorkomen zonder dat we daar erg in hebben en zonder dat we ons (bewust) gestrest voelen.

NB Licht Zijn:
Langdurig stress kan ongemerkt leiden tot lichamelijke klachten. Bij stress gaat men langdurig over de eigen grenzen heen; en anderen wordt toegestaan over de eigen grenzen van respect te gaan. De eigen grenzen zijn niet duidelijk, in de meeste gevallen door een jeugdtrauma's, waardoor er niet  kan worden opgemerkt dat men buiten zichzelf treedt, of dat meningen en reacties van anderen binnenkomen. Spiritueel - emotioneel ligt de onbalans op het gebied van zelfbeschikking, zelfbepaling, zelfvertrouwen en zelfrespect.

De organen zijn bijvoorbeeld locaties waar opgebouwde, negatieve emoties / energie uiteindelijk wordt opgeslagen. Lichamelijke klachten, de plaats waar de negatieve energie zich uit, is een marker voor het soort reactiepatroon men heeft en wat de oorzaak is. Dit laatste is bovendien verbonden met een door de familielijn genetisch opgeslagen, karmisch thema. Lage rugpijn is gerelateerd aan 'niet het staan voor zichzelf' en 'gebroken spirit' (zingeving). Klachten uiten zich in de wervels en de blokkade in de energiegeleiding via de zenuwen die bijvoorbeeld leiden naar de darmen. Hartproblemen heeft veelal een link met hart-zaken: diep gekwetst zijn, afwijzing om wie men is, gebrek aan (zelf-)liefde, zelfbescherming en 'leven, speken en handelen vanuit de waarheid van het hart'.

 

Wat is stress?

Stress betekent letterlijk spanning. Stress brengt het lichaam in een staat van paraatheid. Stress zorgt ervoor dat het lichaam zich gereed maakt voor actie:

 • de hartslag neemt toe
 • de ademhaling wordt sneller
 • de spieren spannen zich aan

Deze lichamelijke reacties worden in gang gezet door het hormoon adrenaline. Door deze voorbereiding kunnen we bedreigingen die op ons afkomen weerstand bieden. Dit wordt ook wel ‘fight or flight reponse’ (vecht- of vluchtreactie) genoemd.

NB Licht Zijn:
'Bevriezing' is ook een stress- of overlevingsreactie, die hoewel minder bekend, toch bij heel veel mensen voorkomt. Bij bevriezing wordt de angst heel intens gevoeld als: een dichtgeknepen keel, extreme lichamelijke verstijving, hartkloppingen, de wereld staat stil, geen stemgeluid kunnen produceren, overheersing, paniek, aan de grond genageld staan en het gevoel niet weten 'hoe te handelen'. Bevriezing kan vooraf gaan aan vluchten of vechten. 

Stress zorgt ervoor dat iemand hard wegrent als hij achterna wordt gezeten of op scherp staat als hij iets moeilijks moet doen. Als de dreiging of moeilijke klus voorbij is, keert het lichaam terug naar zijn gewone staat. Dit ervaren we als opluchting: de spanning glijdt van ons af.

Mensen reageren niet alleen met stress op ‘werkelijke’ gevaren, zoals een auto die op ons afkomt. Wij reageren ook op gevaren die nog niet hebben plaatsgevonden, gevaren die we verwachten. Het idee van te laat komen, een examen doen of het werk niet afkrijgen, is al voldoende reden om stress te krijgen. Het nadeel hiervan is dat het lichaam zich voorbereidt op actie zonder dat dit nodig is. De energie hoopt zich dan op in het lichaam. Dit merken we doordat we ons ‘s avonds bijvoorbeeld moe en uitgeput voelen, zonder dat we die dag lichamelijk heel actief zijn geweest.

Stress die lang aanblijft, wordt ‘ongezonde stress’ genoemd. Stress wordt uitgelokt door een stressor. Een stressor kan van alles zijn, zoals:

 • een ingrijpende gebeurtenis
 • kleine dagelijkse irritaties, zoals de file
 • piekeren over een lichamelijke klacht of over de toekomst

Een stressor leidt niet bij iedereen tot dezelfde stressreactie. De hoeveelheid stress die men ervaart is onder andere afhankelijk van hoe men denkt over de stressor en of men mogelijkheden ziet hier iets tegen te doen.

Mensen reageren niet alleen met stress tijdens het optreden van de stressor. De stressreactie kan ook plaatsvinden als de stressor voorbij is en de spanning vermindert. Een bekend voorbeeld hiervan is hoofdpijn die optreedt in het weekend of aan het begin van de vakantie.

 

Gezonde en ongezonde stress

Stress heeft geen negatieve bijwerkingen, zolang:

 • de ervaren spanning in goede verhouding staat tot de uitdaging
 • iemand de controle heeft

Er zijn zelfs aanwijzingen dat zulke stress een positief effect heeft op de gezondheid. Iedereen kent dagelijks momenten van stress. Langdurige stress zonder herstel is echter wel ongezond. Langdurige stress geeft door voortdurende aanspanning van spieren bijvoorbeeld hoofd-, nek- en rugklachten. Dit komt doordat spieren dan onvoldoende tijd krijgen om te herstellen. De spieren verzuren en gaan pijnlijk aanvoelen. Dit proces kan ook ‘s nachts optreden. Bij het opstaan voelt men zich dan stram en stijf. Ook andere pijnklachten kunnen optreden doordat de vermoeide spieren onvoldoende stabiliteit geven aan gewrichten.

NB Licht Zijn:
Een tekort aan magnesium in de voeding kan leiden tot het ontwikkelen van stress-gevoeligheid. Tegenovergesteld kan de genetische gevoeligheid voor stress ertoe leiden dat van men in tijden van 'spanning' voor een ander voedingspatroon kiest. Dit kan bestaan uit impulseten of -drinken, wat meestal inhoudt dat dit ongezonde en verzurende voedingsmiddelen zijn. Impuls-eten is een snelle behoefte bevrediging om middels eten de stress te verminderen. Impuls-drinken, zoals alcoholgebruik, geeft dan een tijdelijk 'verdovend' gevoel.

Veelal is het gewenste resultaat van korte duur, want het lichaam verbruikt plotseling heel veel energie om zich van die ongezonde stoffen te ontdoen, wat vervolgens leidt tot het 'inzink-effect' en algehele vermoeidheid. (Vaak door bloedsuikerschommeling). Dit leidt tot een hogere stress-gevoeligheid in moeilijke situaties én meer impuls-eten. Zo ontstaat een negatieve spiraal. Magnesiumtabletten geven de psyche en het lichaam ontspanning en rust. Inzicht in de oorzaak van stress (intern en extern grensoverschrijdend gedrag) en begeleiding om negatieve reactiepatronen te veranderen zijn essentieel.

Ook klachten zoals duizeligheid, eczeem, darmklachten en hartklachten kunnen een gevolg zijn van langdurige stress. Met andere woorden, ‘gezonde’ stressreacties kunnen leiden tot lichamelijke klachten als ze (te) lang aanhouden. Hieronder leest u welke reacties kunnen optreden bij kortdurende en langdurige stress.

Kortdurende stress 

 • aanspannen van spieren
 • dieper ademhalen 
 • alertheid 
 • schrikreactie 
 • verwijding van pupillen 
 • toename van polsslag 
 • afname bloedtoevoer naar darmen 
 • afname bloedtoevoer naar hersenen 
 • verminderde activiteit immuunsysteem

Langdurige stress 

 • hoofd-, nek-, en rugklachten, stijfheid bij opstaan 
 • hyperventilatie 
 • slapeloosheid 
 • koude handen en voeten 
 • wazig zien, dubbel zien 
 • hoge bloeddruk, hartklachten 
 • maag- en darmklachten 
 • duizeligheid 
 • vatbaarheid voor ziekten en infecties

 

De negatieve spiraal van stress en lichamelijke klachten

De lichamelijke reacties die optreden bij stress kunnen soms bezorgdheid en irritaties oproepen. Irritaties kunnen mensen hinderen bij het uitvoeren van hun taken. Door hoofdpijn bijvoorbeeld bent u minder geconcentreerd en daardoor kunt u uw werk minder goed doen.

Ook het lang aanhouden van de klacht kan tot ongerustheid leiden. U kunt zich afvragen: ‘hoe lang zal het nog duren?’ en ‘gaat dit ooit nog over?’ Zulke gedachten en irritaties kunnen tot ‘nieuwe’ stressreacties leiden. Zo ontstaat er een negatieve spiraal van stress, lichamelijke klachten en stress. Het gevolg hiervan is het optreden van langdurige stress.

Het is zelfs mogelijk dat de oorspronkelijke stressor allang verdwenen is, maar dat de lichamelijke klachten die erop volgden een ‘nieuwe’ stressor vormen. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n situatie.

 

Voorbeeld

Als gevolg van een reorganisatie op zijn werk, kreeg dhr. J. last van stress. Hierdoor ontstonden geleidelijk klachten van rugpijn. Toen de reorganisatie voorbij was, bleek deze een gunstige afloop te hebben voor dhr. J. Dit voelde hij als een grote opluchting. Inmiddels heeft dhr. J. echter nog steeds last van zijn rug. Hij maakt zich hier flinke zorgen over. De reorganisatie op het werk van dhr. J. is hier te beschouwen als de oorspronkelijke stressor. De bezorgdheid van dhr. J. over de rugpijn is te zien als de nieuwe stressor.

Deze opeenvolging van stressreacties kan aanleiding geven tot een misverstand. Mensen denken vaak dat stress geen rol speelt bij de lichamelijke klacht omdat zij bij stress denken aan de ‘beginstressor’. Als de ‘beginstressor’ voorbij is denken mensen al snel dat hun stress voorbij is. Nieuwe stressoren die volgen op de lichamelijke klachten worden daarom vaak niet als zodanig herkend.

 

Gevolgen van langdurige stress

Door langdurige stress heeft het lichaam weinig tijd om te herstellen. De stressoren blijven te lang bestaan of volgen elkaar te snel op waardoor het lichaam uitgeput raakt. Iemand kan vatbaarder worden voor ziekten en infecties doordat de weerstand afneemt.

Het voortdurend aanspannen van spieren kan leiden tot klachten, zoals chronische hoofdpijn en rugpijn. De klachten kunnen ook leiden tot gedrag dat voor nieuwe problemen zorgt.
Hierbij kunt u denken aan veel medicijngebruik en het verminderen van lichaamsbeweging. Naast stress, spelen bij klachten die lang duren, vaak ook andere factoren een rol. De klachten kunnen ‘een eigen leven’ gaan leiden.

 

Hoe weet ik nu of mijn lichamelijke klacht een gevolg is van stress?

Of stress de oorzaak is van uw lichamelijke klacht(en) kan niet met een eenvoudige test worden aangetoond. Wel kan worden gezocht naar aanwijzingen hiervoor. Eerst moet uitgesloten worden dat de lichamelijke klacht het gevolg is van een lichamelijke ziekte of afwijking.

Vooral als er geen duidelijke lichamelijke ziekten of afwijkingen worden gevonden kan het zijn dat stress een rol speelt. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is het tegelijk optreden van verschillende klachten, zoals:

 • continu aanwezige rugpijn
 • regelmatig hoofdpijn
 • stijfheid bij opstaan
 • moeheid

Met de DRAM-vragenlijst (google) kunt u zelf eenvoudig onderzoeken of dit bij u het geval is. Een hoge score op de DRAM betekent dat u stress ervaart en dat het risico groot is dat de klachten aanwezig blijven als u de stress ongemoeid laat. De DRAM-vragenlijst staat beschreven in de informatiefolder ‘Van acute naar chronische rugklachten’.

Het optreden van klachten tijdens of na een ‘stressor’ is een belangrijke aanwijzing dat stress een rol speelt. Het bijhouden van een dagboek kan een goed hulpmiddel zijn om zo’n verband te ontdekken. Soms is het nuttig om een tijdsbalk te maken over een wat langere periode, bijvoorbeeld tien jaar, vooral als er een geleidelijke toename van de spanning is geweest. Aan de ene kant van de balk noteert u uw lichamelijk welbevinden. Aan de andere kant van de balk noteert u hoe uw leven er op die momenten uitzag.

 

In samenwerking met

Dr. A.A. Vendrig (auteur)
Drs. T. Dijkhorst (consulent)
Dr. P.F. van Akkerveeken (consulent)

Bronnen

 • NHG Standaard Somatisch onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten 2013

 

Cora, Licht Zijn 2014

 

 

 

Welke factoren verzwakken je lichaam door belasting van het immuunsysteem?

Het immuunsysteem wordt in onze moderne samenleving belast door een veelvoud van onnatuurlijke invloedsfactoren.

Naast de zenuwbanen vormen de meridianen een zeer belangrijk communicatiemiddel voor ons immuunsysteem. Overbelasting van onze zenuwbanen en meridianen leidt tot miscommunicatie in ons immuunsysteem. En een allergie is niets anders dan een stofwisselingsstoornis. Welke factoren leiden tot overbelasting van ons interne communicatie-netwerk?

Fysieke overbelasting
 • letsel
 • pathogenen (= ziekteverwekkers): virussen, parasieten, bacteriën en bacillen, inenting, vaccinatie, schimmels (als candida)
 • allergieën1
 • zware bevalling, bevallen op hogere leeftijd (je fysieke gesteldheid gaat toch achteruit en elke bevalling vormt een flinke aanslag op je lichaam)
 • extreme fysieke inspanning door bijvoorbeeld topsport of heel hard werken
 • operatie of ander medisch ingrijpen
 • onderkoeling / oververhitting
 • ondervoeding
 • ontwenningsverschijnselen na verslaving, bijvoorbeeld rookverslaving of drugsverslaving, alcoholmisbruik, eetverslaving, verzuring
Psychische overbelasting
 • stress, burn-out
 • schrikreacties, bijna-ongelukken
 • negatieve emoties (angst, woede enz)
 • negatieve overtuigingen, negatief zelfbeeld (ik kan niet ..., ik ben altijd ..., ze vinden mij ...)
 • nare herinneringen
 • pesterijen, ruzie, problemen op het werk
 • grote levensveranderingen (verhuizing, echtscheiding, overlijden van een naaste, nieuwe baan)
 • trauma's, oorlog
 • ontslag
 • gedragsverslaving
"Chemische" overbelasting (fysiologisch)
 • (mee-)roken
 • verstoorde vitaminen / mineralen-balans (door  verstoorde stofwisseling)
 • milieuvervuiling:
  • uitlaatgassen
  • fijn stof in de lucht2
  • oppervlaktewatervervuiling
  • verdelgingsmiddelen
 • medicijnen
 • fluor in tandpasta
 • kwik / amalgaam in gebitten
 • cosmetica, geurtjes in huis
 • chemicaliën via het werk (lijmen, harsen, smeermiddelen, verven enz.)
 • reinigingsmiddelen
 • 1001 verschillende kunststoffen die alsmaar worden vernieuwd (schoeisel, lijmen, plastics enz.). Het zijn allemaal vreemdelingen voor het lichaam die eerst rustig afgetast moeten worden
 • vullingen (amalgaam bevat kwik)
Overige overbelastingen
 • elektrosmog: mobiele telefoons (gms, umts), magnetrons, tv's en pc's, spanningstransformators (bijvoorbeeld die van je telefoon of modem), waterbedden, militaire radars en antennes, elektriciteitsmasten
 • geomantische storing: weersinvloeden, aardstralen, zonnevlammen e.d.
 • weersinvloeden als koude of juist warmte, benauwdheid, droge lucht of juist vochtigheid, onweer, zonnestraling
 • straling uit amalgaamvullingen (amalgaam bevat kwik)
 • lawaai
 • drukte, veel mensen bij elkaar
 • chirurgisch staalimplantaten
 • radioactieve straling (röntgenfoto's in ziekenhuis of bij tandarts)
Fout eten
  • Genetisch gemanipuleerd en bewerkt voedsel
 • overconsumptie van melk en suiker
 • verstoorde vitaminen / mineralen balans
 • voedseladditieven als geurstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen en conserveringsmiddelen

 

1 Allergieën en emotionele blokkades belasten het immuunsysteem onnodig en verzwakken zo je constitutie. Het hebben van allergieën en/of emotionele blokkades vergemakkelijkt het ontstaan van nieuwe allergieën, met name voedselallergieën. De ene voedselallergie verzwakt het spijsverteringskanaal waardoor het spijsverteringskanaal ook meer moeite krijgt met het verteren van andere voedselproducten.

2 Fijn stof in de lucht: de lucht in Nederland bevat zeer veel fijn stof. De MAC-waarden (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) van elke component wordt meestal niet overschreden, maar elke toxicoloog weet dat je ook rekening moet houden met de optelsom, de totale hoeveelheid fijn stof.

Alle in de tabel genoemde factoren kunnen een negatieve invloed op ons afweersysteem hebben en dit omlaag halen. Meestal is het dan ook zo dat een allergie of emotionele blokkade niet ontstaat door één van deze factoren, maar door een combinatie van meerdere factoren of zelfs vele factoren.

 

Bron: Allergie-weg

Cora

 

 

Afbeeldingsresultaat voor dopamine

Verslavingsgedrag kan zich op verschillende manieren vormgeven. Het meest bekend is de verslaving aan middelen. Minder bekend is de verslaving aan een bepaald gedrag. Verslavingsgedrag heeft een directe link met het beloningscentrum in de hersenen.

 

Gedragsverslaving

Door het uitvoeren van de handeling (bijvoorbeeld gamen, social media, sporten, gokken, seks, eten) komt dopamine vrij in de hersenen. Het beloningscentrum in de hersenen wordt dan indirect gestimuleerd. Bij inname van drugs wordt het beloningssysteem direct gestimuleerd doordat de verslavende stoffen doordringen in de hersenen. Mensen die gedragsverslaafd zijn, willen in veel gevallen afleiding zoeken van hun echte leven. Dit komt voort uit het overlevingsmechanisme 'vluchtgedrag'. Dopamine blokkeert de zuurstoftoevoer naar delen van de hersenen en/of verdooft tijdelijk negatieve gevoelens. Elke keer als zij de handeling verrichten komt dopamine vrij. Het fijne gevoel dat hierbij ontstaat, is verslavend.

Doordat er regelmatig dopamine vrijkomt is het verslavende proces vergelijkbaar met een drugsverslaving. Omdat de werking van een gedragsverslaving (en de betrokkenheid van de hersenen) nog niet erg lang bekend is, zijn sommige gedragsverslavingen nog niet erkend als een ziekte. Mensen die gedragsverslaafd zijn, hebben een vergelijkbare drang tot herhaling, verlies van controle, en tolerantie als drugsverslaafden.

Een gedragsverslaving kan zowel lichamelijke als sociale en financiële gevolgen hebben. Bij een gameverslaving kan de verslaafde last krijgen van rugpijn, hoofdpijn en geïrriteerde ogen door het staren naar het computerscherm. Een gokverslaving kan leiden tot financiële problemen. Een eetverslaving kan leiden tot overgewicht en algemene gezondheidsklachten. Veel gedragsverslavingen resulteren in een sociaal isolement. Dit betekent dat vrienden en familie de verslaafde steeds minder zien waardoor de verslaafde vereenzaamt. Het sociale leven zet de verslaafde aan de kant om de handeling maar uit te kunnen voeren (zoals gamen of eten).

 

Verslaving aan stoffen

Bij verslaving spelen de hersenen een grote rol. Drugs (waar ook alcohol en nicotine bij horen) hebben namelijk rechtstreeks invloed op de hersenen.
Drugs kunnen invloed uitoefenen op de werking van zowel de zenuwcellen van de hersenen als de neurotransmitters (signaalstoffen in de hersenen). Elke drug heeft zijn eigen specifieke werking en invloed op verschillende neurotransmitter systemen. Wel hebben ze allemaal invloed op dopamine.

Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen. Door het gebruik van drugs wordt er in de hersenen meer dopamine gemaakt. Hierdoor voelen veel drugsgebruikers zich goed. Doordat dit gevoel fijn is willen drugsgebruikers dit vaker ervaren en gaan mensen dus ook vaker gebruiken. Er zijn ook mensen die drugs gebruiken als ze ongelukkig zijn. Dit kan ervoor zorgen dat mensen verslavende stoffen (overmatig) gebruiken.

De zenuwcellen in de hersenen veranderen door het gebruiken van drugs. De hersenen worden minder gevoelig voor de lichaamseigen neurotransmitters. Niet alleen voor dopamine, maar ook voor andere neurotransmitters zoals endorfine. Deze neurotransmitters binden normaal gesproken aan een ontvanger (receptor) op de hersencellen. Drugs hebben effecten op deze receptoren. De receptoren kunnen:

 • Toenemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters of de drugs op meerdere plekken binden. Het gevoel dat deze neurotransmitters en/of drugs veroorzaken wordt hierdoor versterkt.
 • Afnemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters op minder plekken binden. Hierdoor kunnen normale gevoelens zoals angst minder sterk gevoeld worden. Dit gevoel wordt normaal gesproken veroorzaakt doordat de natuurlijke neurotransmitters binden aan de receptoren. Omdat de bindingsmogelijkheden afnemen, neemt het te veroorzaken gevoel ook af.
 • Veranderen; als de receptoren van vorm veranderen kunnen de neurotransmitters niet meer binden of juist veel beter binden.

Drugsgebruikers zijn constant bezig met de drug en verlangen hevig naar het gebruiken van de drugs (hunkering). Ze komen in een zich steeds herhalend patroon wat moeilijk te doorbreken is. Dit gedrag komt in dergelijke mate voor dat het dagelijkse leven hieronder lijdt. Deze mensen worden verslaafd genoemd.

 

Is blowen wel of niet schadelijk?

Mensen die blowen dragen vaak de overtuiging uit dat blowen niet schadelijk of verslavend is. De omgeving deelt over het algemeen een andere mening.

Blowen heeft invloed op het functioneren van het geheugen, de concentratie en het snel kunnen opnemen van informatie. Waarschijnlijk geldt dit het sterkste voor mensen die erg jong zijn. Tijdens het blowen (stoned zijn) wordt de zuurstoftoevoer naar je hersenen (tijdelijk en deels) geblokkeerd waardoor geheugenfuncties verminderen, dit hersteld zich nadat de stof is uitgewerkt. Is er sprake van veel blowen dan beïnvloed dit het herstelproces ten nadele.

Door het blowen kan er sprake zijn van een stoornis in de ontwikkeling, zogezegd omdat men tijdelijk uit de 'situatie' stapt. Een ontwikkelingsstoornis als gevolg van blowen is gerelateerd aan de kernoorzaak voor inname, namelijk het willen verdoven van emoties zoals angst en 'ongelukkig zijn'. Ook het vermijden van andere gevoelens of moeilijke situaties kan de oorzaak zijn om te gaan blowen of het vermijden van bijvoorbeeld de herinnering aan slechte ervaringen uit het verleden. De behoefte om te vluchten komt dan voort uit het overlevingsmechanisme, dit noemt men 'vluchtgedrag'. Receptoren nemen dan in aantal af.

Enige jaren geleden is een overdrachtstof of neurotransmitter ontdekt die van nature in de hersenen voorkomt en waarvan de effecten veel lijken op die van cannabisgebruik. Deze stof heet anandamide. Cannabis imiteert na opname als het ware de werking van anandamide waardoor dezelfde effecten optreden.

Anandamide zorgt ervoor dat het beloningcentrum in de hersenen geprikkeld kan worden. Hierdoor voelen we ons goed. Het aantal receptoren is dan toegenomen of veranderd. Ook werkt anandamide in die hersengedeelten die een rol spelen bij het korte termijngeheugen, de concentratie en het opnemen van informatie. Zo komen er bijvoorbeeld veel receptoren voor in de cortex. De cortex is het hersendeel waarvan men vermoedt dat het te maken heeft met met cognitieve functies. Dit geldt ook voor de hippocampus. De hippocampus is een plek die van groot belang is voor het geheugen.


Nadat cannabis uitgewerkt is treedt de normale situatie weer in werking zonder dat voor zover tot nu toe bekend schade voor de hersenen optreedt. Bij langdurig misbruik kan er sprake zijn van het afsterven van hersencellen of een stoornis in de ontwikkeling.

 

Stoppen met verslavingsgedrag

Elke vorm van verslaving creëert een drang tot herhaling. De behoefte aan herhaling heeft invloed op de dagstructuur, zoals bijvoorbeeld het 'moeten' roken van een sigaret of het 'moeten' eten van vet voedsel.

Wanneer er sprake is van een intrinsieke behoefte aan structuur, controle en zekerheid, kan er ongemerkt een verschuiving plaatsvinden van verslaving aan stoffen naar verslaving aan gedrag. Door de verslaving aan stoffen kan het willen vasthouden aan de structuur (als gevolg van de middelenverslaving) gaan leiden tot verslaving aan structuur. Men gebruikt dan nog wel de middelen of het gedrag maar de oorzaak ligt in het dwangmatig willen vasthouden aan de structuur omdat dit controle geeft en een zekere vorm van zingeving / doel. Het middel of het gedrag is dan niet meer de hoofdbehoefte. Wanneer men de middelen gaat afbouwen is het essentieel om dit aspect erbij te pakken.

Bij het afbouwen is het bovendien belangrijk om te werken aan het herstel van de aanmaak van de lichaamseigen neurotransmitter dopamine. Dit kan worden bereikt door op zoek te gaan naar de kernoorzaak (situaties) die het overlevingsmechanisme in werking hebben gesteld. Daarnaast is het belangrijk om het zelfbeeld en zelfvertrouwen te versterken en de eigen passies en talenten tot ontwikkeling te laten komen. Er vindt dan een verschuiving plaats die een overeenkomstig gevoel van tevredenheid en geluk geeft. Jezelf goed voelen is ook verslavend en is gerelateerd aan inspiratie en zingeving. Dat gevoel is waar men oorspronkelijk naar zocht via de middelen of het gedrag, maar wat uiteindelijk een negatief effect heeft gecreëerd. De transitie is niet eenvoudig wanneer er sprake is van een gebrek aan zelfvertrouwen. Gesprekstherapie kan dan het herstelproces bevorderen.

Verslavingsgedrag wordt geregeerd door een programma dat de hersenen zich hebben aangeleerd vanuit een overlevingsmechanisme. Reactiepatronen in de hersenen kunnen in drie weken tijd worden geherprogrammeerd als het ego-overlevingsmechanisme met de gerelateerde negatieve reactiepatronen wordt getransformeerd naar positieve reactiepatronen. Het geluksgevoel 'moet' worden ervaren vanuit het hart en niet door externe invloeden. Dit bereikt men doordat men gaat doen wat bij de Ei-Gen-heid past; de blauwdruk, het DNA - wat Genetisch is bepaald. Vragen als: 'waar ben je goed in, waar wordt je blij van, wat vindt je leuk om te doen' zijn goede richtingaangevers.

Verslavingsgedrag wordt versterkt door een verzuring van het lichaam wat ontstaat door een tekort aan magnesium. Magnesium wordt niet voor niets de vonk van het leven genoemd (passie gevend, inspiratie). Middelen en zelfs bepaald gedrag (gamen, gokken, eten) versterken deze tekorten waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Bij het afbouwen is het belangrijk om voldoende magnesium in te nemen, 800mg p/dag, en wel van een hoogwaardige kwaliteit. Het is zelfs zo dat door het innemen van magnesium de behoefte aan verzurende stoffen verminderd. Stress is eveneens een gevolg van verzuring en v.v.: verzuring leidt tot stress. Stress is één van de oorzaken voor gedrags- en middelenverslaving.

 

Verslaafd aan energie van anderen

In bovenstaande perceptie wordt niet het energetisch aspect meegenomen, dit is volledig onbekend terrein. Mensen kunnen wel degelijk verslavingsgedrag laten zien wanneer ze niet vanuit de eigen bron leven. In dat geval kan iemand gedrag vertonen waarbij men energie weg haalt bij de ander, bijvoorbeeld door de ander te kleineren om zichzelf te ervaren en sterk te voelen. De externe energietoevoer is van tijdelijke aard en dit leidt tot herhaling van het gedrag; het 'niet zonder kunnen leven'. Helaas gaat dit ten koste van de ander. Men kan verslaafd zijn aan het gevoel van status, bevestiging, liefde, erkenning en dergelijke en in zekere zin aan de slachtofferrol, wantrouwen, dominantie enzovoorts. Het moge duidelijk zijn dat dit gedragspatroon eveneens voortkomt uit een overlevingsmechanisme en dat gedragsverandering met name op zielsniveau moet plaatsvinden.

 

Cora, Licht Zijn 2015

Lees meer:
Gedragsverslaving
Verslaving aan stoffen
Gevolgen van verslaving
Nicotine: pepmiddel en neurotransmitter
Magnesium... de vonk van het leven

 

 

Roken brengt schade toe aan de gezondheid. Dat weet iedereen, maar voor sommigen is het echt moeilijk om met die gewoonte te breken. De behoefte aan nicotine onder rokers gaat verder dan het in eerste instantie lijkt. De drang om sigaretten te roken is een reactie op verzuring van het lichaam wat onder andere komt door een langdurige, verkeerde voedingsgewoonte. Ook de uitwerking van nicotinemoleculen in de hersenen, op het DNA en het bewustzijn is gerelateerd aan verslavingsgedrag.

Niet voor niets werd het roken van grote hoeveelheden (zuivere) tabak bij Sjamanen in het Amazonegebied gebruikt om het bewustzijn te verruimen. Nicotine is een neurotransmitter. Hoe meer nicotine de neuronen ontvangen, hoe meer aanmaak van nicotinereceptoren.

 

Sigaretten en radioactieve bestanddelen

Sigaretten veroorzaken geen kanker in de hersenen maar in de longen, slokdarm, alvleesklier, endeldarm, nieren en blaas, de organen waarin de kankerverwekkende teren terechtkomen die worden ingeslikt. De bestanddelen die aan tabak worden toegevoegd zijn schadelijk, onder andere aluminiumoxide, kaliumnitraat, ammoniumfosfaat, polyvinylacetaat en nog ongeveer honderd andere toevoegingen, die zo’n 10 procent van de rookbrandstof vormen naast de reststoffen door het gebruik van chemische kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Gedurende de verbranding stoot een sigaret wel 4000 stoffen uit, waarvan de meeste giftig zijn. Sommige van deze substanties zijn zelfs radioactief, wat de mens op zich een bron van straling maakt. Een doorsnee roker krijgt in een jaar een dosis straling binnen die gelijk is aan 250 röntgenfoto’s van de borstkas.

 

Verslavingsgedrag de baas

De drang om sigaretten te roken (koffie te drinken of drugs te gebruiken) is een reactie op verzuring van het lichaam, dat altijd zoekt naar een gezonde balans in de zuur-base verhouding. Nicotine bevat alkalische, oppeppende stoffen die, wanneer het lichaam verzuurt is, een tijdelijk ‘high’ gevoel geven. Hetzelfde geldt voor koffie en de andere verslavende middelen. Deze drugs beroven je echter van essentiële voedingstoffen, putten de bijnieren uit, irriteren en verharden de huid, de longen en andere organen. Wanneer je te verzuurd bent, kun je je blij en ontspannen voelen onder invloed van deze drugs. Een belangrijke factor om deze ‘verslavingspatronen’ te overwinnen is het creëren van een goede zuur-base balans in het lichaam. Als er eenmaal sprake is van balans werken deze middelen niet meer oppeppend maar juist deprimerend. Iedereen die wel eens drugs heeft gebruikt weet hoe je van ‘hoog naar laag’ kunt vallen en hoe plezier uiteindelijk pijn wordt.

Iedere verslaving verhult emotionele, spirituele of fysieke rusteloosheid of pijn. Iedere verslaving leidt er toe dat de rusteloosheid en pijn zich niet meer laten verhullen en dat alles intenser wordt dan ooit tevoren. Het eten van groene groenten, rijk aan chlorofyl, geeft het lichaam waar het om vraagt – vitale alkaliniteit – en neemt de plaats in van verslavingsgedrag. Chlorofyl is een bouwsteen van bloed en één van de meest helende natuurlijke stoffen. Groene bladgroenten zijn de beste bron van alkalische mineralen, bevatten de beste vezels, hebben veel kalmerende en stress werende eigenschappen en hebben het hoogste chlorofylgehalte. Puur chlorofyl is ook beschikbaar als (vloeibaar) supplement. Chlorofyl is een magnesiumatoom. Lees meer over het wondermineraal magnesium.

 

Stoppen met roken

In het lichaam veroorzaakt roken een verhoging van de bloeddruk en ernstige schade in de longen. Sigarettenrook wordt in verband gebracht met meer dan 25 ernstige ziekten, waaronder meer dan 17 vormen van kanker. Sigarettenrook stimuleert ook de aanmaak van vrije radicalen, die ernstige schade in het lichaam toebrengen. Ook al is iemand gestopt met roken, het lichaam heeft jaren nodig om zich van de gevolgen van nicotine te ontdoen, gemiddeld tweemaal de tijdsduur van de rookperiode. Gezond voedsel en veranderingen in de levensstijl helpt om nicotine uit het lichaam te elimineren. Er zijn een aantal voedingsmiddelen die specifiek helpen om de schadelijke lichamelijke effecten van nicotine en sigarettenrook uit het lichaam te elimineren. Inname hiervan ondersteunt het proces om te stoppen met roken.

Broccoli is rijk aan vitamine C en B5. (Roken vermindert het vitaminegehalte in het lichaam.)
Sinaasappelsap is rijk aan vitamine C. Regelmatige consumptie geeft stimuleert het metabolisme en vermindert stress.
Wortelsap. De nicotine blijft na het roken gedurende 3 dagen in het lichaam en het is schadelijk voor de huid. Wortelsap is goed voor de huid en het is rijk aan vitamine A, K, C, en B, die bewezen zijn nicotine uit het lichaam te verwijderen.
Spinazie is één van de gezondste groenten, niet alleen omdat het rijk is aan vitaminen maar ook omdat het grote hoeveelheden foliumzuur bevat.
Kiwi is een wonderfruit dat helpt om het lichaam te ontdoen van nicotine. Kiwi’s zijn rijk aan vitamine A, C en E.
Zwavelhoudende voedingsmiddelen beschermen tegen schade door zware metalen, zoals ui, knoflook, rucola, radijs, broccoli en boerenkool.
Water. Roken droogt het lichaam uit. Volgens vele onderzoekers kun je door veel water te drinken makkelijker stoppen met roken en wordt nicotine makkelijker afgevoerd.
Anti-oxidanten zijn essentieel om de schade door vrije radicalen terug te brengen.

 

Nicotinereceptoren in de hersenen

Op het oppervlak van elke zenuwcel of neuron in de menselijke hersenen zitten miljarden receptoren (ontvangers). Dit zijn eiwitten die gespecialiseerd zijn in het herkennen en vangen van specifieke neurotransmitters (lichaamseigen overdrachtsstoffen) of soortgelijke substanties. Een nicotinemolecuul vertoont overeenkomst in structuur met de neurotransmitter acetylcholine, en past als een loper op de receptoren van bepaalde neuronen. Die receptor ligt ingebed in het celmembraan en is een groot eiwit, dat niet alleen een 'slot' of 'sluisje' bevat (de aanhechtingsplaats voor het extern molecuul), maar ook een kanaaltje met een poort die normaal gesloten is. Wordt er een sleutel in dit slot gestoken, zoals de nicotinemolecuul in de aanhechting bovenop de receptor, dan opent de poort van het kanaaltje zich waardoor er een selectieve stroom positief geladen calcium- en natriumatomen doorheen vloeit. Deze brengen een keten van elektrische reacties in de cel op gang, wat uiteindelijk het DNA prikkelt tot het activeren van verschillende genen, waaronder de genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van de eiwitten waaruit de nicotinereceptoren bestaan. Met andere woorden; nicotine stimuleert de aanmaak van nog meer ontvangers. Hoe meer receptoren zich ontwikkelen, hoe sterker de behoefte aan nicotine wordt.

Ayahuasca en serotonine (een hersenhormoon) hebben hetzelfde sleutelprofiel als nicotine, alsmede ook dezelfde ontvangstcapaciteit. Curare en slangengif hebben ook dezelfde structuur, maar deze blokkeren de ontvangstcapaciteit van de receptoren.

Nicotine is een neurotransmitter in de hersenen die de fotonenemissie (uitzending) in het DNA activeert, én de ontvangstcapaciteit voor fotonen die door het mondiale netwerk van op DNA gebaseerd leven worden uitgezonden. De biofotonen-emissie wordt beschouwd als de communicatie tussen cellen of een vorm van 'niet - stoffelijke biocommunicatie' tussen cellen en organismen (het bewustzijn). De moleculen van nicotine prikkelen het DNA tot het zenden en ontvangen van deze zichtbare golven informatie dragende lichtdeeltjes. Het bewustzijn is het elektromagnetisch veld dat uit de som van al deze interacties bestaat.

Het DNA zendt fotonen uit met zo'n regelmaat, dat onderzoekers het verschijnsel met een 'ultra zwakke laser' vergelijken. De zwakheid is zodanig als de intensiteit van een kaars op een afstand van 10 kilometer, maar ze bezit een verrassend hoge mate van coherentie, vergeleken met die van technische velden zoals de laser. De sterkte van de biofotonen hangt dus niet zozeer af van de intensiteit van de output, maar van de regelmaat van de constante intervallen in de golf zelf. Een coherente lichtbron geeft de gewaarwording van heldere, intens verzadigde kleuren, een luminescentie (lichtkracht) en een driedimensionale indruk en holografische diepte.

Het DNA kristal heeft dezelfde structuur als een kwartskristal en het kan, gelijk aan kwarts (siliciumdioxide is een lichaamseigen stof), net zoveel fotonen ontvangen als uitzenden. In het DNA, gestimuleerd door nicotine, wordt niet alleen de emissie ofwel zending van fotonen geactiveerd, maar ook de ontvangstcapaciteit voor fotonen uit het energieveld van op DNA gebaseerd leven. Dit betekent dat deze biosfeer zelf kan worden benaderd als een onderling verbonden eenheid, en dat dit de bron is van onze beelden, dromen, gewaarwordingen, hallucinaties en andere beelden. Hiermee kan worden gesteld dat nicotine rokers helpt om eenheid, balans en helderheid te bieden. De toename of groei van receptoren door de inname van nicotine, én de verandering op genetisch niveau verklaart deels het verslavende aspect en waarom het zo moeilijk is te stoppen met roken.

Cora, 2014

Bron: D. Wolfe; J. Narby.

 

 

 

MBCT Ontspanningsoefening 1: De Bodyscan

Tijdens deze oefening wordt de aandacht niet gericht op het denken, maar op het voelen. Voelen mag zonder een conclusie te trekken of een oordeel te vellen. Maar wat u voelt kunt u op u in laten werken. Na de oefening mag u naar hartenlust denken wat u ervan vindt.
Deze oefening mag u 10 minuten doen. Neem rustig de tijd voor elk onderdeel.

 

“Ga gemakkelijk zitten en verleg uw aandacht naar uw ademhaling. Haal gewoon adem zoals u altijd doet, maar nu voelt u hoe de lucht de longen binnenstroomt en ze weer verlaat. Hoor hoe de lucht door uw keel stroomt. Voel uw borstkas langzaam omhoog en weer naar beneden zakken.”

“Iedere gedachte die komt, laat u rustig voorbij drijven. U hoeft de gedachten niet te stoppen. Laat ze maar komen en gaan, en richt telkens opnieuw uw aandacht weer op uw ademhaling. Probeer niet krampachtig uw aandacht bij de ademhaling te houden. U zult merken dat gedachten de aandacht steeds afleiden. Dat is niet erg. Als u merkt dat uw aandacht niet meer bij de ademhaling is, legt u gewoon de aandacht weer opnieuw bij de ademhaling. Oordeel niet over hoe goed u het doet. U zult na verloop van tijd de aandacht vanzelf langer bij de ademhaling kunnen houden, omdat het zo prettig voelt.”

“Voel hoe uw lichaam precies weet hoeveel lucht het nodig heeft. U ademt nooit te veel of te weinig in zolang u er niet over nadenkt. Uw lichaam weet wat goed is voor u.”

“Het bewustzijn wordt nu uitgebreid naar de rest van het lichaam. Voel het gewicht van uw eigen hoofd op uw nek steunen. En voel hoe uw nek via uw ruggengraat het gewicht draagt, hoe uw lichaam door de zwaartekracht tegen de grond wordt gedrukt.”

“Wees u bewust van de tintelingen van uw huid en iedere andere sensatie die u voelt. Hoe voelen de kleren op uw huid? Hoe voelen de schouders? Hoe voelt de onderkant van uw voeten. Voelt u de voeten tintelen als u er de aandacht op richt?”

 

 • Hoe hebt u deze oefening ervaren; was het prettig of juist ongemakkelijk?
 • Welk verschil was er tussen wat u voelde en wat u dacht voordat de oefening begon?

Deze ontspanningsoefening is niet meer dan de aandacht van gedachten verleggen naar sensaties. Sensaties zijn anders dan gevoelens. Gevoelens zijn emoties. Verdriet is een innerlijk gevoel. Een sensatie is voelbaar en is een prikkel binnen of buiten de mens. Een slapend been is een voorbeeld van een sensatie, net zoals de wind op de huid. Herhaal de oefening zo vaak u kunt of wilt. Het gaat er niet om dat u snel de vaardigheid onder de knie krijgt, maar dat het prettig is om bij uw gevoel en in het moment te blijven.

 

 

De Heilige Ruimte

Wie je bent is je Heilige Ruimte. Je talenten zijn je Heilige Ruimte. Wat je voelt, denkt en weet is jouw Heilige Ruimte. Wat je bezit is jouw Heilige Ruimte, wat jij hebt verworven door jouw eigen inspanningen is jouw Heilige Ruimte. Jouw waarheid is je Heilige Ruimte. Jouw huis, jouw spullen en hoe je het leven beleeft is jouw Heilige Ruimte. Je lichaam is je Heilige ruimte.

Jouw Heilige Ruimte is waar je kunt Zijn en waar je jouw Zijn kunt ervaren in alles wat je doet en in ieder moment. Je emoties en frustraties, je beperkingen, je kracht en je ervaring in het leven, alles wat belangrijk is voor jou betreft jouw Heilige Ruimte. Die ruimte is al-in-één van jou, het is wie je bent en waar je mag zijn wie je bent, daar ben je Een met het Al.

Het idee van de Heilige Ruimte is altijd een van de fundamenten geweest voor de oorspronkelijke volkeren, waaronder de Indianen. Alles wat leeft heeft een ruimte die eerbied verdient. In de Indiaanse wijze van denken is de Heilige ruimte meer dan een opvatting. Vanaf de eerste levensles die kinderen krijgen wordt hen geleerd naar de woorden van anderen te luisteren en daar eerbied voor te hebben, vooral als het de woorden van Ouderen zijn. Deze kinderen wordt de waarde van bezittingen geleerd, en niemand komt zonder toestemming aan hun spullen. Kinderen komen ook niet zonder toestemming aan de persoonlijke bezittingen van anderen.

Volwassenen staan kinderen het recht toe hun eigen ideeën te hebben, hun eigen bezittingen, hun eigen werk- en speelgebieden en ook hun rechten en eerbied. Het feit dat kinderen nog niet volledig ontwikkeld zijn, betekent nog niet dat hun Heilige ruimte niet geëerbiedigd zou moeten worden. Als een kind het goede voorbeeld krijgt en de ideeën van de Heilige Ruimte leert, zal dat kind altijd de ideeën, persoonlijke bezittingen, huizen en lichamen van anderen eerbiedigen. Dit gebruik om mensen eerbied bij te brengen, stelt hen ook in staat te begrijpen dat andere levensvormen hun Heilige ruimte hebben en tijdens dit Pad op Aarde hun eigen individuele opdracht te vervullen hebben.

Het is belangrijk onze grenzen te leren kennen en af te bakenen. In de Westerse wereld is men vergeten de eigen grenzen te eerbiedigen en daarmee die van andere mensen en levensvormen. De verbinding met moeder Aarde is verdwenen en daarmee ook het natuurlijk ritme en het intrinsieke gevoel van geborgenheid. Wanneer we onze eigen grenzen respecteren eisen we de eerbied voor het Zelf op. Als we onszelf respecteren zullen anderen de weerspiegeling daarvan zien en in hoe ze met ons omgaan. Leren nee zeggen is essentieel, op een bepaald niveau zijn we bang om dan niet aardig te worden gevonden. Het is niet belangrijk of we aardig worden gevonden, het is belangrijk om met onszelf te kunnen leven. Als we anderen toestaan om over onze grenzen te gaan en misbruik te maken van wat voor ons Heilig is, gaat dit ten koste van ons Zelf. De manier waarop we onszelf behandelen bepaalt hoe andere mensen ons behandelen.

De schade die een pril kind ondervindt wanneer zijn of haar Heilige Ruimte wordt geschonden, is zo groot dat het vaak een mensenleven lang duurt om deze te helen. Schade kan worden aangericht door lichamelijk of emotioneel misbruik, door vernietiging van persoonlijke bezittingen, door de weigering om het kind een eigen mening toe te staan, door voortrekken door de ouders van het ene kind boven het andere, door de keuzevrijheid van het kind wat betreft speelgoed of kleding niet te eerbiedigen, door verwaarlozing of door voortdurende verstikking door moeder. Van deze voorbeelden leert het kind dat niemand gerespecteerd hoeft te worden en dat het kind-Zelf niet gerespecteerd wordt om wie het is. Dit kind draagt de erfenis hiervan mee naar toekomstige levenssituaties.

Indiaanse kinderen zullen vele malen worden aangemoedigd om hun lievelingsplekje te vinden om alleen te zijn. Daar leert het kind te genieten van het eigen gezelschap en het zal de verbondenheid met moeder Aarde vinden. Kinderen groeien wanneer ze hun eigen creativiteit, verbeeldingskracht, intuïtie en zelfvertrouwen mogen gebruiken. Anderen mogen alleen op uitnodiging die plek bezoeken. Het kind leert zelfstandig de ruimte te eerbiedigen en gebruik te maken van de eigen talenten.

Een van de belangrijkste elementen om het kind te leren wat de Heilige ruimte betekent is kinderen in staat stellen hun talenten te ontwikkelen door vragen te stellen waarover ze zelf moeten nadenken. Het kind leert zo dat het iets kan en dat het waardevol is. Het kind leert dat wanneer het de ruimte verlaat, het te gast is in de ruimte van een ander. We zijn te gast bij Moeder Aarde. We dienen onze persoonlijke Heilige Ruimte schoon te maken teneinde anderen te leren eerbiedigen. De kracht ligt in het begrijpen van de geldigheid van het levensrecht van iedere levensvorm. De oorzaak van problemen ligt in het feit dat we grenzen voor anderen en situaties toelaatbaar hebben gemaakt. Alles wat van buiten komt aan en niet gewenst is, is niet-eigen en laten we zelf toe. Invloed of energie van anderen wat ons uit balans haalt betekent dat wij zelf de grenzen van de Heilige Ruimte openstellen.

Door die Heilige Ruimte bewust te ervaren, schoon te maken en ernaar te leven wordt ook de verbinding hersteld met de natuurlijke hartslag van moeder Aarde. Afstemming op de natuurlijke trilling zorgt ervoor dat men in het Nu kan zijn en in ieder moment de balans kan bewaren.

 

 

Oefening: grenzen van de Heilige Ruimte   

Teken een grote cirkel op een stuk papier. Stel je voor dat deze cirkel een Schild van Kracht is. Binnen die cirkel schrijf je alles op wat je graag wilt hebben, doen of ervaren. Schrijf ook de dingen op waar je Vreugde aan beleeft. Hierdoor stel je grenzen vast waardoor uitsluitend die ervaringen worden toegelaten waarvoor je hebt gekozen. Deze grenzen worden tot een schild dat alles afweert wat voor jou niet gewenst is. Het schild weerspiegelt op een onbewust niveau aan anderen wat je bent en wat je wilt.

Buiten de cirkel kun je opschrijven wat je uitsluitend op uitnodiging wilt ervaren, zoals bezoek of kritiek of mensen die behoefte hebben aan (financiële) hulp. Je komt er misschien achter dat je moeilijk nee kunt zeggen en dat je huis een busstation is geworden doordat je bereid bent dit te laten gebeuren, of dat je de uitvoering van eigen plannen achterwege moet  laten om een ander een genoegen te doen. Voor het weet verwachten mensen van alles van je, je geeft anderen zelf een deel van jouw ruimte.

Je kunt jezelf de volgende vragen stellen:

 •  Besteed ik wel tijd genoeg aan mijn persoonlijke genoegens?
 • Behandelen anderen mij als een deurmat?
 • Waarom raak ik overstuur wanneer anderen geen rekening met me houden?
 • Is er een reden voor dat ik altijd Ja zeg?

Al deze vragen hebben te maken met het definiëren van grenzen. Het gaat erom wat je wel en niet moet doen, wat onbehaaglijk voelt en wat prettig. Hoe je reageert onder welke omstandigheden dan ook, hangt af van het vermogen om objectief te zijn. Je kunt niet objectief zijn als je niet weet waar de grenzen van iemand anders eindigt en waar die van jouw beginnen. Als je geen grenzen hebt lijk je wel een spons. Je zult het gevoel hebben dat alle gevoelens in een kamer vol mensen ook jouw gevoelens moeten zijn. Vraag je af of het gevoel van frustratie of depressie van jou is of dat dit gevoel eigenlijk thuishoort bij degene met wie je praat. Sta jezelf toe je wapenuitrusting te gebruiken waardoor je je Zelfgevoel en je Zelfmacht weer terugkrijgt.

Je kunt in ieder moment dit schild voor de geest halen en toepassen. Gebruik eventueel een symbolisch amulet dat je bij je draagt als herinnering, bijvoorbeeld een kristal of iets anders.

 

Cora, NBN 2010

Meer info over dit onderwerp? Lees: Afstemmen op de Moeder Aarde frequentie.

 

 

 

Ritme, Innerlijke timing

Voel opnieuw de hartslag
van ons Moeder Aarde,
opdat we niet vergeten
wie ons het leven gaf.

Het ritme van verbinding,
de slag van vuur en vlam,
toont ons als een spiegel
wat ons hart verlangt.

 

De Lering

Tijdens de tweede Wereld, de eerste IJstijd, stonden alle vijf de rassen van de Kinderen van de Aarde in verbinding met de hartslag van Moeder Aarde. De hartslag van de Aarde zorgde ervoor dat de hartslagen van haar kinderen op elkaar afgestemd raakten waardoor een collectieve energie ontstond die gebruikt werd om te helen en te bidden, om dankbaarheid uit te drukken, om te verzoeken om informatie of om te Reizen in Groot Mysterie.

Wanneer iemand een sterk gevoel van voedende verbondenheid met Moeder Aarde heeft, is de factor vertrouwen aanwezig en heeft die persoon een betere kans om met succes te Reizen door parallelle Universa. Door in één lijn te komen met het Ritme en de Innerlijk timing komt men in het centrum van de Heilige Ruimte.

Oude volkeren zijn altijd op de hoogte geweest van de sterke helende kracht van het ritme en het contact tussen de mens en de Aarde. Door de eeuwen heen is deze waardevolle kennis echter verdwenen uit het Westers leven. De mens ervaart stress, ziekten en psychische onbalans. Men is vergeten om af te stemmen op de natuurlijke trilling van Moeder Aarde.

Moeder Aarde laat ons toegang krijgen tot de ritmes van de Universele levenskracht, in en buiten ons Zelf zodat we kunnen begrijpen dat alles tegelijkertijd bestaat. Afstemmen hierop voorkomt dat je een maat overslaat en weer synchroon wordt met de behoeftes van je lichaam. Je eigen Ritme eerbiedigen is weer in harmonie met het Zelf komen. Als je dit doet, voel je je zo op je gemak dat je met andere levensritmes kunt harmoniëren. Ritme is waar het om gaat. Wordt je van alle ritmes bewust en kijk hoe jouw ritme hierin past. Als je het gevoel hebt dat het goed zit, wordt je de muziek en de dans die je danst een viering van het leven.

Wanneer we de verbinding met Moeder Aarde opnieuw herstellen hervinden we ook de Heilige geborgenheid die de kinderen van Moeder Aarde door de tijd heen zijn kwijtgeraakt.

Het afstemmen op de natuurlijke hartslag van Moeder Aarde bevordert het Ascensieproces. Meer en meer blijkt dat de mens zich realiseert hoe belangrijk het is om het eigen energieveld te kunnen helen. Door af te stemmen op de natuurlijke energiebron verdwijnen alle blokkades in de energiestroom die zorgen voor onevenwichtigheid in het dagelijks functioneren. Herstel van het eigen energieveld heeft een sterke positieve invloed op het lichaam, op de cognitie, op het sociale en spirituele aspect.

De behoefte om zelfstandig eenvoudige en helende technieken te kunnen toepassen groeit met de dag. Tijdens de afstemming komt men weer in contact met deze diepgewortelde kennis. Het is mogelijk om zelf de chakra’s uit te lijnen en de energie banen te openen zodat de oorspronkelijke verbinding tussen de Aarde en Kosmos kan worden hersteld. Door dit natuurlijk vermogen is men in staat om in elk moment balans te ervaren waardoor de invloed van negatieve en zelfs schadelijke energieën sterk vermindert.

Door afstemming op de hogere en meer verfijnde energie wordt het energetisch gewaarworden snel en aanzienlijk verruimd en dit versterkt de innerlijke kracht tijdens het algehele bewustwordingsproces. Door de verhoging van de eigen energie trekt men meer van deze energie aan en wordt het zelfs mogelijk om contact te leggen met etherische wezens in hogere dimensies en om inter-tijdwaarnemingen te hebben, ook wordt het telepathisch zintuig geactiveerd.

De mens is een geleider van de energie tussen Moeder Aarde en de Kosmos. Wanneer deze energiebanen worden hersteld wordt men de eigen sterrenpoort. De oefeningen in combinatie met aandachtig leven, spirituele toewijding en Zelfheling op andere levensaspecten versnellen dit proces aanzienlijk.

 

 

Oefening: afstemmen op de hartslag van Moeder Aarde

De oefening is een geleide meditatie om de verbinding met Moeder Aarde te herstellen. Je kunt gewoon ontspannen zitten, wél is het belangrijk om beide voeten goed op de grond te plaatsen.In het begin kan het handig zijn om de meditatie met blote voeten te doen om het gevoel te herkennen. Later kun je dit overal en in ieder moment direct toepassen, zelfs wanneer je andere dingen doet. Bijvoorbeeld als je er behoefte aan hebt om diepe rust en balans te ervaren, of tijdens situaties die je uitdagen om bij je zelf te blijven.

Meditatiemuziek, zoals van de Natives, natuur-, dolfijn- en walvisgeluiden kunnen de oefening ondersteunen. Het gebruik van originele instrumenten werkt over het algemeen beter dan synthetische klanken. Er is ook speciale Moeder Aarde muziek, deze stimuleert het visuele en energetische zintuig.

De energiepunten onder aan je voeten staan in directe verbinding met het lichaam en de organen, net zoals de hersenen. Die punten onder de voeten zijn de verbinding met de energetische wortels in de aarde en waar de voedende energie van Moeder Aarde doorheen stroomt. De mens is niet meer bewust afgestemd op het Grid: het aard elektromagnetisch veld. De uitdrukking: 'aarden, met beide voeten op de grond staan en laten wortelen'  komt hier vandaan. De mens is meer gericht geraakt op uiterlijke zaken (buiten zichzelf) en het natuurlijk ritme is mede door een (op-)gejaagd leven volledig uit balans. Ben je afgestemd, dan bevind je je als het ware in je gouden Ei; dan ben je één met het Ei-Gen-Etisch bewustzijn.

 

De evolutie van de fysieke mens met een spiritueel wezen is zeer specifiek, het is in de praktijk zeker niet eenvoudig om deze unieke aspecten met elkaar in balans te krijgen. Zo zijn er mensen die vooral moeite hebben met het aarden, het openen en uitlijnen van de onderste chakra's. We zien dit bijvoorbeeld bij sterren-kinderen, indigo's, bij adhd, autisme en specifieke psychiatrische stoornissen. Anderen kunnen daarentegen moeite hebben met het openen van de bovenste chakra's en hebben misschien niet zoveel op met buiten-Aardse of spirituele zaken. Beide aspecten zijn echter essentieel voor de ontwikkeling.

In deze tijd zullen beide aspecten worden geïntegreerd tot één geheel. De energie tussen Aarde en Kosmos vloeit door de mens heen; verticaal via de eigen sterrenpoort, de kundalini en horizontaal in verbinding met de omgeving. De energie wordt via de mens verspreid en ontwikkelt zich; energie plant zich voort via de Wet van Aantrekkingskracht.

 

De meditatie:

1.       Focus alle aandacht op je voeten en voel de energiebanen onder aan je voeten open gaan, beleef dit met je zintuigen, met subtiele reacties in het lichaam. Je kunt voelen hoe de voeten gaan tintelen. Visualiseer dat de energiebanen die door je lichaam lopen nu in verbinding staan met de Aarde. Die energiebanen zijn de wortels die vanuit je voeten nu de aarde ingroeien, steeds een stukje verder tot wel meters diep. Zie dit voor je, voel het. Op dat moment gaan je de voeten nog meer tintelen, je stemt nu af op de hartslag van Moeder Aarde. Neem de tijd om dit gevoel te ervaren en te ontwikkelen.

2.       Visualiseer en/of voel dat er door de wortels energie van Moeder Aarde naar boven komt, zo je voeten in, door je enkels naar je benen. Je voeten worden zwaar en warm en de voedende energie bereikt nu alle lichaamscellen in de voeten. Beetje bij beetje voel je die energie omhoog vloeien door je benen heen tot het bij je onderste chakra komt. Neem de tijd om dit gevoel in je benen te ervaren, voel hoe je rustiger wordt nu de energie zich verder gaat verspreiden door je lichaam.

3.       Adem die prachtige energie in en uit, visualiseer en voel dat je door de wortelchakra heen en weer ademt waardoor het 'ventiel' gaat draaien. De energie verzameld zich daar, het wordt warm op die plaats en geeft prettige sensaties. Wanneer je dit even hebt gedaan focus dan de aandacht op de volgende chakra. Adem in en uit door de chakra tot het ventiel gaat draaien, van achter naar voor en terug door je lichaam heen. Zie het als een stroom van energie, als een slang die zich heel rustig kronkelt door de chakra's van je lichaam. Doe dit tot aan je derde oog, daar blaas je de adem van binnen naar buiten uit door de chakra en adem vervolgens de energie weer terug je hoofd in, je voelt dan een lichte druk bij je ogen. Bij regelmatige oefening voel je dat je ogen automatisch in een bepaalde stand worden gezet, gericht op het derde oog. In het begin kan dit wat spierspanning geven. Het derde oog staat in verbinding met de pijnappelklier.

4.       Ditzelfde doe je ook met je kruinchakra, ook daar voel je hoe het ventiel gaat draaien. Bij voldoende oefening wordt deze steeds groter. Als de verbinding compleet is, is dit je eigen sterrenpoort, je voelt je hoofd dan in rondjes meebewegen. De focus richt je vervolgens op de opening van de daarboven aanwezige chakra's.

5.       Hierna richt je de aandacht op het zilveren hechtingskoord achterop het hoofd. Visualiseer en voel hoe de lichtgevende energie tussen Kosmos en Moeder Aarde door dit punt op je hoofd in je ruggengraat stroomt. Bij iedere in en uitademing stroomt de energie van boven naar beneden de aarde in, door de wortels heen en weer terug naar de Kosmos. Die energiebaan ligt in een directe lijn en is verbonden met de chakra's.

 

De energie die je voelt stromen is de Universele levenskrachtenergie. De energie kun je dus ieder moment oproepen als er sprake is van emotionele onbalans, gejaagdheid, bij lichamelijke klachten of wanneer een chakra niet goed werkt of uit balans is.

De visualisatie van het activeren van de chakra's werkt altijd. Je voelt een reactie zoals een lichte druk, beweging, plaatselijke warmte of een explosie van energie. Bij voldoende oefening kun je dit resultaat binnen een minuut bereiken, ongeacht de omstandigheden. Door herhaling wordt de ervaring ofwel het reactiepatroon opgeslagen in de genen en de hersenen. Met de kracht van gedachten, ook wel intentie genoemd, kan die ervaring of het gevoel direct worden opgeroepen. De Wet van Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat men steeds meer van hetzelfde ervaart; de ervaring wordt hierdoor intenser, dieper, ruimer en wezenlijk.

Wanneer je jezelf lichamelijk wilt helen, water wilt zuiveren of de hele wereld een boost van liefdesenergie wilt geven, blaas dan energie in en uit je hartchakra met de focus op het onderwerp. Wil je iemand anders helpen de energie te verhogen dan kun je de oefening samen doen. Doordat jij je energie verhoogt, is het voor de ander makkelijker om mee te gaan in dit veld van hoger bewustzijn. Ook op die manier werkt de Wet van Aantrekkingskracht.

Wordt je tijdens je dagelijkse routine of in contact met anderen geconfronteerd met een negatieve energie en ga je met je hoofd denken in plaats van met je hart, dan kun je deze methode vrij eenvoudig toepassen. Vergeet hierbij niet: de deur voor die negatieve energie zetten we zelf open.

Zodra je alles hebt geopend kom je in het Zelf, in de oneindige Heilige Ruimte. Doordat de verbinding met Moeder Aarde is geopend zul je meer en meer haar diepe geborgenheid gaan voelen. In jouw eigen Heilige Ruimte kun je ook kleurrijke beelden, realiteiten en nieuwe gevoelens gaan ervaren. Als de verbinding met de Kosmos is geopend zie je wellicht kleine blauwe lichtjes of andere kleuren. Soms straalt er spontaan een mooi helder licht uit je ogen. Ook dit is een teken dat je goed bent uitgelijnd en dat de Kosmische verbinding tot stand is gekomen. Zodra jij je volledig vanuit jezelf en passend bij je levensplan manifesteert verschijnen deze lichtjes spontaan en in toenemende mate, soms gelijktijdig met oorsuizen of een hoge piep. Je bevindt je dan op een hogere frequentie en de energiesfeer wordt anders en ruimer waargenomen. Het is een bevestiging dat je goed bezig bent.

Wanneer je deze oefening regelmatig doet blijf je afgestemd op het ritme van Moede Aarde en stimuleer je Zelfheling. De oefening is vrij simpel en werkt door verfijning met een knip van de vingers. Mensen in je omgeving voelen jouw hogere energie en kunnen erdoor geïnspireerd worden dit ook te bereiken.

Er zijn zeker mooiere of betere oefeningen om in het eigen energieveld te Zijn. Er leiden vele wegen naar Rome, en dit is er één die kan worden gezien als het nemen van de snelweg. Ben je eenmaal gewend aan de ervaring van hogere energie, de energie-doorstroming en het verstevigen van je aura, dan kun je onderstaande Mudra toepassen om in dezelfde staat van Zijn te komen. Deze Mudra activeert direct je Merkaba.

 

 

Cora, NBN 2010

 


 

Magnesium is een macromineraal en elektrolyt dat in alle cellen van je lichaam aanwezig is. Magnesiumsupplementen worden alsmaar populairder, want dit magnifieke mineraal zou allerlei lichamelijke processen positief beïnvloeden. Maar wat is magnesium nu eigenlijk, wat doet dit element precies, hoeveel heb je er dagelijks van nodig, welke voedingsmiddelen zijn rijk aan magnesium en wat gebeurt er bij een overschot of tekort aan magnesium? Hierbij de nodige uitleg…

 

Wat is magnesium?

Magnesium is een essentieel macromineraal; dat houdt in dat iedere mens magnesium nodig heeft om in leven te blijven. Magnesium behoort tot de meest voorkomende mineralen op aarde en in je lijf; in een mensenlichaam komt gemiddeld 24 à 25 gram magnesium voor; met name in de beenderen (+/- 60%), maar ook in de spieren (+/- 20%) en zachte weefsels (+/- 20%). Plusminus 1% van het lichaamseigen magnesium bevindt zich als ionen/elektrolyten opgelost in je bloed.
Welke functies heeft magnesium in je lijf?

Magnesium is een bestanddeel van talloze enzymen en een activator binnen ruim 300 –al dan niet enzymatische– stofwisselingsreacties! Hierbij valt te denken aan celgroei, celdeling, energieproductie, eiwitsynthese en celmembraanbescherming.

Magnesium is de tegenhanger c.q. antagonist van calcium; samen reguleren ze talloze neurotransmitters. Dit zijn signaal-overdragende stofjes die zenuwimpulsen overdragen tussen zenuwcellen. Zodoende is magnesium ook van cruciaal belang voor je spieren; zowel skeletspieren als hartspier, longspieren, maagspier, darmspieren etc. Waar calcium zorgt voor het samentrekken van de spieren, is magnesium verantwoordelijk voor spierontspanning. Ook voor een optimaal hartritme, gezonde bloeddruk en hersenfunctionaliteit is magnesium dus onmisbaar.

Hoewel magnesium voorkomt in talloze voedingsmiddelen, zijn niet alle magnesiumleveranciers even rijk aan magnesium. Vooral het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen en kunstmest tasten magnesium in grond en grondwater aan. Over het algemeen zijn biologisch c.q. organisch geteelde producten dus rijker aan magnesium dan de ‘gewone’ varianten.

Let op: ongebonden magnesium gaat gemakkelijk een binding aan met fytaat (o.a. in granen), oxalaat (o.a. in rabarber), fosfaten (o.a. in melk) en methylamines (o.a. in voedingsadditieven), waardoor het niet meer geabsorbeerd kan worden door je lijf.

Vooral een overmatige consumptie van geraffineerde granen kan een optimale magnesiumstatus in de weg staan. De beste bronnen van magnesium zijn groene groenten, zeevruchten, granen, zuivelproducten, gedroogde vruchten en zeegroenten.

 


  

Magnesiumtekort... de gevolgen ervan

Het mag duidelijk zijn dat een tekort aan magnesium verregaande gevolgen kan hebben voor lichaam en geest. Hoe groter en langduriger een magnesiumtekort, des te ernstiger de fysieke en psychische gevolgen ervan zullen zijn. Een magnesiumtekort kan zeer ingrijpend zijn op je dagelijks leven; je lichaam gaat simpelweg disfunctioneren. Dit kan zich uiten in onder andere:

 • Aritmie van je hartslag: abnormaal hartritme
 • Trombo-embolische aandoeningen: bloedstollingsproblemen en/of vaatafsluiting door bloedstolsels
 • Allerhande afwijkingen binnen de stofwisseling (qua spijsvertering, transport van voedingsstoffen, opbouw van cellen etc.)
 • Verzwakt immuunsysteem: minder weerstand, dus extra vatbaar voor ziekteverwekkers zoals pathogene virussen, bacteriën & schimmels o.a. de ziekte van Lyme.
 • Aandoeningen van het autonome zenuwstelsel, welk verantwoordelijk is voor inwendige orgaanfuncties zoals ademhaling, hartslag, spijsvertering, schildklierwerking en bloeddrukregulatie.
 • Chronische ziekten zoals ME, MS, chronisch vermoeidheidssyndroom, fybromyalgie e.v.a.

De symptomen van een magnesiumtekort kunnen sterk variëren qua aard en omvang; soms blijven ze nagenoeg onopgemerkt, maar op den duur kunnen ze ze levensbedreigend worden.

Tip: je kunt een eventueel magnesiumtekort oftewel magnesiumdeficiëntie aanvullen door magnesium supplementen.

 

Magnesiumtekort... de oorzaken ervan

Ernstige magnesiumtekorten zijn meestal het gevolg van medicijngebruik of overmatige uitscheiding van magnesium via urine, ontlasting of transpiratie. Onderliggende oorzaken van magnesiumdeficiëntie zijn onder meer:

 • Verhoogde magnesiumbehoefte door ongezonde leefstijl (junkfood, suikers, frisdrank, blowen, roken, alcohol, cafeïne e.a.)
 • Gebruik van maagzuurremmers, calciumantagonisten of hartglycosiden
 • Het slikken van de anticonceptiepil (‘de pil’)
 • Aanhoudende diarree
 • Onbehandelde en/of ongecontroleerde diabetes of insulineresistentie
 • Intensief sporten
 • Nieraandoeningen of gebrekkige nierfunctie
 • Darmaandoeningen (ziekte van Chrohn e.a.)
 • Gebruik van diuretica (plastabletten) of laxantia (laxeermiddelen)
 • Verminderde activiteit van de bijschildklieren (hypoparathyreoïdie)
 • Zwangerschapsvergiftiging c.q. pre-eclampsie of gerelateerde zwangerschapscomplicaties
 • Overmatig alcoholgebruik c.q. alcoholmisbruik
 • Overmatige mentale & psychosomatische stress door zorgen, pijn, verdriet, frustraties etc.
 • Magnesium-malabsorptie
 • Algehele ondervoeding
 • Inname van bepaalde zware metalen (fluoride e.a.)
 • Overmatige consumptie van vlees & zuivel
 • Stelselmatig saunabezoek

Al met al kán een tekort aan magnesium ontstaan door onvoldoende inname, maar in veruit de meeste gevallen is er sprake van een verstoorde magnesiumregulatie. Dit kan het gevolg zijn van intestinale hypoabsorptie, verlies via urine, verminderde botopname, insulineresistentie, stress etc.

Een tekort aan magnesium wordt meestal onderzocht nadat er een tekort aan calcium of kalium is vastgesteld. Vaak wordt een magnesiumtekort dus pas ontdekt ná een calcium- of kaliumtekort.

 

Waar komt Zechstein magnesium vandaan?

Diep verborgen onder het aardoppervlak ligt de Zechstein Zee, een oerzee die ongeveer 250 miljoen jaar geleden is ontstaan. Veel mensen weten niet dat 1600 meter onder Nederland een deel van deze zee loopt met grote zout / magnesium chloride velden. Onbedorven door de effecten van de mens of de verwoestingen van de natuur vinden we daar de meest zuivere magnesiumchloride op aarde ontstaan door 100% natuurlijke processen. 

Zechstein magnesium chloride is de meest zuivere magnesium ter wereld. Het is niet verontreinigd door industrie en landbouwgiffen. Ook zijn er geen vulstoffen, kleurmiddelen of conserveermiddelen aan toegevoegd zoals in de meeste pillen, capsules en drankjes.

 

Bron: Regenisis Magnesium Natural

Meer informatie: Magnesium informatiecentrum Nederland

Cora, 2015 Licht Zijn

 

Magnesium wordt het wondermineraal of de 'vonk van het leven' genoemd en is een zeer belangrijk element dat onze onverdeelde aandacht ver dient. In de top drie van de meest essentiële levensbehoeftes van een mens staat magnesium op drie; voorafgegaan door zuurstof en water. Een goed magnesiumgehalte is de basis voor een goede gezondheid. Veel mensen hebben een ernstig chronisch tekort met alle daaruit voortkomende gevolgen van depressie tot hart- en vaatziekten, van autisme tot diabetes en van migraine tot MS.

 

Magnesium voor gezondheid en verjonging

Magnesium wordt zo massaal genegeerd door de huidige medische orde, deels door onwetendheid bij veel artsen maar ongetwijfeld ook omdat zij niet te patenteren is. Een goed magnesiumgehalte zou veel mensen op een goedkope manier een stuk gezonder houden hetgeen vele miljarden aan inkomsten zou schelen voor de farmaceutische industrie. Het zou mensen bekrachtigen en onafhankelijker maken, om nog maar te zwijgen over al het lijden dat door het aanvullen van magnesium zou kunnen worden voorkomen. Hoewel er magnesium wordt toegevoegd in voedingswaren en supplementen, blijkt dit gehalte ver onder de werkelijke benodigde behoefte te liggen. Magnesium wordt ook wel het best bewaarde geheim tot gezondheid en verjonging genoemd.

Magnesium wordt omgezet in ijzer. Ijzer vormt de kern van het hemoglobinemolecuul. Ijzer is het meest actieve element in het menselijk lichaam en ijzerrijk bloed geeft een zacht glanzende tint van schoonheid onder de huid. Ijzerrijk bloed is de beste bron van charisma (magnetisme).

Bladgroen of chlorofyl is een magnesiumatoom, de groene bladkleurstof van planten die zich in chloroplasten bevindt en met behulp waarvan zij Licht opvangen en de energie daarvan omzetten in chemische energie voor fotosynthese. De groene kleur is toe te schrijven aan de sterke absorptie die het vertoont in het rode en blauwe deel van het spectrum: alleen de groene kleur wordt teruggekaatst. Chlorofyl heeft de eigenschap om Licht, zonlicht, bruikbaar te maken voor de fotosynthese. Dit is het proces waarbij uit koolstofdioxide en water, koolhydraten en zuurstof ontstaat. Chlorofyl is chemisch verwant met de ijzerbevattende pofyrineverbinding Heem, die een belangrijke rol vervult in de rode bloedkleurstof hemoglobine. Hemoglobine en chlorofyl zijn nagenoeg identiek. Er worden verschillende soorten chlorofyl in verschillende planten gevonden.

 

Magnesiumtekort in voeding

De huidige voeding bevat dus te weinig magnesium. Magnesium komt vooral voor in volle granen, gedroogde vijgen, dadels, grapefruit, zaden, peulvruchten en groene groenten. Chlorofyl is de magnesium-chelatie van porfyrine. Alle (donker)groene bladgroenten zijn rijk aan magnesium vanwege het hoge chlorofylgehalte. Goede voedingsbronnen voor magnesium zijn voorts: kelp en cacao (deze bevatten, naast tarwezemelen, het tot nu toe hoogst gevonden magnesium-gehalte), tarweproducten (-zemelen en -kiemen), gerst, sojabonen, melassestroop, zonnebloempitten, soja producten, noten (amandelen en cashewnoten!), pinda's, bonen, algen, roggebrood, bananen, frambozen, avocado, volle rijst, schelpdieren, kokos en vele groene groenten. Ook hard water kan een belangrijke bron zijn van magnesium. Tijdens het raffinageproces van granen gaat 85 procent van het magnesium gehalte verloren, maar ook tijdens het kookproces lekt er veel magnesium weg in het kookvocht. Uiteindelijk wordt niet meer dan 40 tot 50 procent van de magnesium die we door middel van voeding consumeren, geabsorbeerd.


Oorzaak van tekorten

Bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen of omstandigheden (met veel stress, lawaai) kunnen de behoefte aan magnesium vergroten of de uitscheiding ervan bevorderen zoals suikerspiegel ontregelingen, roken, diarree, chronische pijn, overmatig zweten, hoge mate van fysieke activiteit, operaties, laxeerkruidenthee, vochtafdrijvende kruidenthee en verkeerde diëten. Gluten (in het bijzonder de tarwe) kunnen bij sommige mensen angsten veroorzaken. Geraffineerde koolhydraten (wit brood, bloem enz.), suiker, koffie en alcohol zijn magnesiumrovers. Ook een overmaat aan zuivelgebruik (veel calcium en weinig magnesium) kan leiden tot een verstoorde verhouding tussen calcium en magnesium. Andere stoffen die magnesium uitputten zijn; frisdrank, hoog zoutgebruik, de anticonceptiepil, diuretica en vele andere reguliere medicatie.

In Nederland is de bodem zeer arm aan het element magnesium. Het gebruik van kunstmest, toepassing ijzerlegering in werktuigen én de industriële voedingsbewerking heeft over het algemeen tot gevolg dat veel mensen in Nederland lijden aan klachten die worden veroorzaakt door min of meer ernstige chronische tekorten van vooral magnesium. Ook zorgen factoren als stress, medicijngebruik, luchtvervuiling, vaccinaties en electrosmog voor een sterke daling van het magnesiumgehalte in het lichaam.

Sinds de afgelopen 2 decennia is het vitamine en mineraalgehalte in voeding tot wel 70% teruggelopen. In de grond is nauwelijks nog Selenium aanwezig en zijn ook de luchtverontreiniging, transport, bestrijdingsmiddelen en langdurige bewaartechnieken hier de oorzaak van.

 

Magnesium, het wondermiddel...

Magnesium reguleert maar liefst 325 enzymen in ons lichaam waarvan de productie, het transport en de opslag van energie de belangrijkste functie is. Ook draagt het mineraal zorg voor de elektrische geleiding in ons zenuwstelsel. Het reguleert ons hartritme, onze bloeddruk en voorkomt epilepsie. Magnesium is, naast Kalium, Natrium en Calcium essentieel voor de eiwitsynthese van DNA en RNA, dus voor groei en ontwikkeling en het speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van een goed functionerend immuunsysteem. Het reguleert tevens de calciumopname in de cellen en waar calcium zorgt voor de contractie, daar zorgt magnesium voor de relaxatiefase. Beiden werken samen en kunnen niet zonder elkaar. Magnesium zorgt dus voor de broodnodige ontspanning van alle skeletspieren, ingewanden en van de hersenen. Het zorgt voor een goede slaap en is minstens zo belangrijk voor een goede botopbouw als calcium. Een groot deel van de botontkalkingsepidemie is te wijten aan een chronisch magnesiumtekort. Dit wordt in de reguliere geneeskunde volledig veronachtzaamd.  

Uit onderzoek blijkt verder dat magnesium een angstremmende werking kan hebben en dat klachten van chronische vermoeidheid verminderen. Bij stress, pijn, angst en depressie verbruiken mensen veel magnesium. Onderzoek laat zien dat er een groot verband bestaat tussen angstklachten en een verlaagde magnesiumstatus. Uit een recent onderzoek ( the Hordaland Health Study) onder 5.708 mensen (Psychiatry 43(1); 45-52,2009) bleek dat de inname van magnesium een positieve werking heeft bij depressie en angstklachten. Vit D speelt eveneens een rol bij angst en depressie. Magnesium zorgt voor een goede omzetting van Vit D in zijn geactiveerde vorm.

Nederland bezit de grootste voorraad ter wereld aan zuiver magnesiumchloride die wordt gewonnen in Veendam uit de Zechstein laag, en die nu voornamelijk wordt gebruikt, met veel succes, voor de bestrijding van huidklachten zoals psoriasis en eczeem. Maar de toepassingen zijn nog veel breder. Het gebruik van magnesiumchloride in de vorm van olie, gel en zout is de meest natuurlijke manier om een magnesiumtekort aan te vullen en zo te genezen van een reeks aan klachten en/of erger te voorkomen. De Zechstein magnesiumproducten zijn bij diverse Nederlandse leveranciers via internet te bestellen.


De symptomen van een mogelijk magnesiumtekort en een verhoogde behoefte zijn indrukwekkend!

Verstijfde, verharde en verkrampte spieren, nervositeit, (chronische) vermoeid, overspannenheid, uitputtingsverschijnselen, onrust, prikkelbaarheid, alertheid-, concentratie-, geheugen- en woordbenoemingsstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn, te hoge of te lage bloeddruk (magnesium is een ‘natuurlijke bètablokker’), slaapstoornissen, constipatie, overgevoeligheid voor lawaai en (fel) licht, angsten, fobieën en depressiviteit, stotteren, hyperactiviteit en onhandelbaarheid en nauwelijks te beïnvloeden onrust bij (jonge) kinderen. Problemen met circulatie, spijsvertering, spieren en het zenuwstelsel hangen vaak samen met een magnesiumtekort net als aandoeningen die met “de oude dag” te maken hebben aangezien vooral ouderen vaak een ernstig chronisch magnesiumtekort hebben.

Onderzoeken tonen het verband aan tussen een chronisch magnesiumtekort en astma, diabetes, alcoholisme, Alzheimer, epilepsie, autisme, ADHD, hart- en vaatziekten, C.V.S., migraine, menopauze, osteoporose, P.M.S., vruchtbaarheidsproblemen, SIDS, cariës, RSI, auto-immuunziekten zoals MS, ALS, reuma, psoriasis en eczeem, de ziekte van Parkinson en psychische aandoeningen als angst- en paniekstoornissen, depressiviteit, stemmingswisselingen, agressie, bipolaire stoornissen en schizofrenie.

In het boek “The Magnesium Miracle” belicht Dr. Carolyn Dean (www.carolyndean.com) op begrijpelijke wijze het grote belang van magnesium, hoe een tekort samenhangt met veel aandoeningen, hoezeer dit onderbelicht is door de gevestigde medische orde en hoe mensen hun gezondheid weer in eigen hand kunnen nemen.

 

Cora, NBN 2010

Bron:
“Transdermal Magnesium Therapy” door Mark Sircus, ISBN: 978-0978799113
“The Magnesium Miracle” door Carolyn Dean, ISBN: 978-0345494580


 

 

Natuurgeneeskunde kan met succes voor zo veel verschillende klachten worden gebruikt, dat deze hernieuwde kennis als een geschenk voor de mensheid kan worden gezien. Vooral nu het aantal mensen met lichamelijke en psychische klachten, en ernstige ziekten schrikbarend in aantal toeneemt. De snelle ontwikkeling van innovatieve technologieën in de medische wereld lijkt een grens te hebben bereikt, zo ook de invloed en mogelijkheden van de farmaceutische industrie.

Steeds meer patiënten ervaren ernstige gevolgen door een foutieve behandeling, onkunde, nalatigheid, bijkomende klachten door medicijngebruik, onjuiste inschatting, eenzijdige benaderingen, experimentele methodes en/of verkeerde diagnoses.

De machtspositie van de farmaceutische industrie wordt kleiner. Mensen geloven er niet meer in en verleggen hun perceptie. De Oosterse geneeskunst en levensfilosofie, bewuster leven, gezonder eten, yoga, reïncarnatietherapie en chakraheling zijn tegenwoordig een algemeen geaccepteerd begrip. Niet zo verwonderlijk. Teveel patiënten horen van hun arts: ‘Sorry, maar we kunnen niets meer voor u doen’. Over en uit... Dat is het dan voor de betreffende patiënt. Ondersteuning van een psycholoog hoort tegenwoordig niet meer logischerwijs in het zorgpakket bij een terminale diagnose. In enkele gevallen krijgt men nog de keus voor een experimentele behandeling. Vaak is deze te duur voor de gewone mens. Geld is altijd een bepalende factor. Artsen zijn minder objectief en patiëntgericht als productiecijfers van hun maatschap gehaald moeten worden.

Meer mensen lijken te overlijden aan de gevolgen van symptoombehandeling. Hoe vaak hoort men niet dat iemand met kanker uiteindelijk is overleden aan een op het eerste oog onschuldige ontsteking? Een bijkomstige, onbeduidende klacht blijkt verkeerd te zijn behandeld. Vervolgens heeft dit geleidt tot ernstige schade aan het weefsel met overlijden als gevolg; 'complicaties'. Artsen kunnen mensen onnodig lang laten tobben met hun klachten. Een sluimerende, progressieve ziekte wordt door de arts in kwestie niet altijd tijdig ontdekt omdat het klachtenspectrum niet past binnen diens discipline. Tegen de tijd dat men wel bij de juiste arts komt is het te laat voor een adequate behandeling. De patiënt wordt regelmatig betrokken in een onderlinge strijd tussen artsen van verschillende disciplines.

Dergelijke ingrijpende situaties zijn geen bijzonderheid meer. De voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg. Patiënten zijn overgeleverd aan een gezondheidszorg met beperkingen en die ervaring geeft de mens in kwestie een slopend gevoel van machteloosheid. Mensen vechten voor hun leven, met alle mogelijkheden die hen nog rest. Die overlevingsdrang zoekt wanhopig naar antwoorden en hulp. Het vinden van redding is als het vinden van de naald in een hooiberg. Het recht op leven en zelfbeschikking ontwaakt, en hierdoor bij iedereen in diens omgeving.

Het voetstuk waar de medische wereld op staat blijkt niet op een rots te zijn gebouwd maar op drijfzand. De waarheid is hard. De farmaceutische industrie verdiend geld aan de behandeling van ziekten, niet aan het genezen ervan. Bijna alle syndromen zijn door de industrie bedacht en de zogenaamd 'alarmerende ontwikkeling' ervan is verspreid door de media. Behandelingen die wel werken worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Artsen reageren in veel gevallen afgunstig als een patiënt toestemming vraagt voor ondersteuning door een natuurgeneeskundige. Als de arts geen oorzaak kan vinden voor de klacht van zijn patiënt, is een veel gehoorde diagnose dat het 'tussen de oren' zit.

Het is de mens zelf die wakker wordt en meer open is gaan staan voor oude natuurlijke geneeswijzen en alternatieve behandelingsmethoden. De natuurgeneeskunde heeft een holistische aanpak en werkt aan het kernprobleem. Het principe van de natuurgeneeskunde: ‘Baat het niet, dan schaadt het ook niet’. Dit blijkt helaas niet van toepassing te zijn in de reguliere gezondheidszorg. Tot tachtig jaar terug was kennis van het chakrasysteem nog onderdeel van de artsenopleiding. Sinds de farmaceutische industrie zijn stempel heeft gedrukt op de medische wereld, de voorzieningen en behandelingen, is dit onderdeel volledig geschrapt uit de opleiding.

Natuurlijk zijn er ook ontelbaar veel mensen genezen, daar zijn we dankbaar voor. Het tij lijkt echter te keren. Meer niet, dan wel... Een signaleringsplan met interventie, omkering in het systeem is dan dringend gewenst. 'Baat het niet, het schaadt ook niet'.

Mensen worden wakker en voelen zich machteloos, radeloos, ten einde raad. Als men niet meer terecht kan bij de gezondheidszorg, waar dan wel? Zijn we werkelijk machteloos? Hoeveel medemensen, familieleden moeten nog onnodig lijden door de arrogantie van de medische wereld? Wie is het volgende slachtoffer? Je buurman, je kind, je vader, je partner.......? Er zijn veel natuurlijke middelen, natuurlijke voedingsbronnen, methoden en behandelingen die wel genezen. De grote media zwijgt.

Wij hoeven niet te zwijgen...

 

Cora
Licht Zijn, juni 2014

Zie ook:

Zoloft, Prozac, Ritalin... etc
Dr. Jim van Os: Campagne tegen de diagnose schizofrenie

spiegelneuronen 1

 

Ascensie draait om heelwording en daarin gaat de aandacht veelal meer uit naar het spirituele, geestelijke en lichamelijke aandeel dan naar het sociale aspect, maar de mens leert nu eenmaal door in contact te zijn met de ander, direct of indirect. De zogenaamde spiegels van de ziel worden getoond tijdens verschillende situaties en door personen in die situaties. Het is het moment dat men in contact komt met het levensplan. Een vage ziels-herinnering ontvlamt tot een hoge staat van bewustzijn.

Het besef dat er iets belangrijks gaande is op zielsniveau wordt bevestigd met lichamelijke reacties zoals hartkloppingen, duizelingen, kippenvel, emoties en vaak een intens gevoel van verrukking en enthousiasme. Het is het moment dat de beleving in het hele systeem wordt geankerd. Hoewel dit reactiepatroon onzichtbaar is en zodoende onder de noemer spiritualiteit wordt geplaatst, blijkt het hier wel degelijk te gaan om een aantoonbaar feit: inspiratie activeert de spiegelneuronen.

 

De ontdekking van de spiegelneuronen

Een team van wetenschappers heeft in de jaren tachtig de hersenen van makaken bestudeerd. Toen individuele neuronen in de lage cortex van deze apen werd onderzocht, de regio die verantwoordelijk is voor de handcoördinatie, bleek dat deze neuronen oplichtten als het dier zijn hand uitstrekte naar een banaan of een andere vrucht. Dat was op zich niet zo bijzonder want spieren bewegen omdat ze daartoe een opdracht krijgen van de hersenen. Toen de aap echter een soortgenoot zag reiken naar een vrucht, lichtten diezelfde neuronen op. Met andere woorden, het zien van de handeling veroorzaakte dezelfde reactie. Het concept spiegelneuronen was geboren. Dit staat voor neuronen die een bepaalde handeling nadoen die plaatsvindt in de hersenen van de ander.

Het spiegelen beperkte zich niet tot twee dieren want ook dit vindt plaats als de onderzoeker dezelfde handeling doet. Dit betekent dat de banen in de hersenen niet alleen door de directe fysieke ervaring word gevormd. Ze kunnen ook indirect worden gevormd.

Is dit misschien hoe we in eerste instantie leren? In de hersenen van een baby/aapje hebben zich nog geen banen gevormd die het nodig heeft om deze handeling voor het eerst uit te voeren. Het doel van spiegelneuronen is om deze banen te vormen aan de hand van wat wordt gezien door aandacht te schenken en door geïnteresseerd te zijn. De hersenen hebben geen instructies nodig om deze banen te vormen. Door een voorbeeld worden spiegelneuronen geactiveerd alsof ze het zelf doen. Tegen de tijd dat de handelingen zelf uitgevoerd gaan worden zijn de hersenen voorbereidt. Een onbekende wereld wordt vertrouwd door ernaar te kijken. Hoe helder deze ontdekking bij de makaken ook is, ethisch gezien was toepassing van dit onderzoek bij de mens onmogelijk.

Een ander onderzoek bij honden en een oppascomputer heeft uitgewezen dat het ook wel degelijk gaat om de reactie op energie en de chemische response in de hersenen. De mechanische honden-oppas behaalde weinig resultaat, ondanks dat de unieke kenmerken van het baasje zoals gezicht, stem en commando's perfect waren geïntegreerd. De hond stopte al snel met reageren.

Samengevat blijkt activatie van de spiegelneuronen de basis voor ontwikkeling en internalisatie van vaardigheden. Ze lichten op bij enthousiasme en aandacht, nieuwe banen worden uitgezeten de hersenen worden voorbereidt voor manifestatie. Voor activatie is een energetische interactie met een voorbeeld nodig. Spiegelneuronen hebben hierdoor ook een directe invloed op het collectief bewust Zijn, het Ascentieproces en hebben in feite een sleutelpositie in het evolutieproces. Wanneer we liefde, een hogere energie of Lichtsubstantie uitstralen raakt dit andere mensen die hiernaar op zoek zijn. Als we ons zelfgenezend mechanisme gebruiken, wordt dit ook in anderen gestimuleerd.

 

spiegelneuronen 2

Activatie van de spiegelneuronen

Ieder mens is geprogrammeerd om het eigen levensplan te volgen, de bestemming van de aanwezigheid op aarde te vinden en om deze te gaan manifesteren. Met andere woorden, onze bezieling, onze drijfveer stuurt ons door het leven. Tijdens dat proces worden we geconfronteerd en energetisch verbonden met personen en situaties die een spiegel zijn van onze intrinsieke kracht of die ons gaan uitdagen om dit te gaan ontwikkelen. Het betreft een kracht die we zelf om verschillende redenen niet eerder hebben willen of hebben hoeven te gebruiken, het alter ego en oude conditioneringen hebben hier zeker invloed op gehad. Maar het moment komt dat ook deze nieuwe vaardigheid ontwikkelt gaat worden.

Tijdens het leven wordt het pad in eigen tempo doorlopen en geheel volgens de eigen structuur. Wanneer men toe is aan een nieuwe fase van ontwikkeling dient er zich een nieuwe spirituele les aan. Ook deze heeft als doel om de negatieve energie op dit nieuwe level van het bewust zijn te gaan transformeren naar licht. Dit level is verbonden met die innerlijke kracht; enerzijds leert de les ons de aanwezigheid van deze potentiële kracht en anderzijds worden we bewust dat we juist die kracht moeten gaan gebruiken willen we de les leren om te kunnen groeien.

We hebben hiervoor bepaalde vaardigheden nodig die we op dat moment ervaren in de ander, hetzij als kwaliteit en soms als beperking, afhankelijk van de eigen perceptie en de eigen les. Men wordt door iets in de ander aangetrokken of uitgedaagd. Het is dan alsof het hele Zijn in actie komt, men wordt letterlijk wakker geschud. Het gevoel van herkenning zorgt ervoor dat we nieuwsgierig worden en willen verbinden. Die ander of de situatie heeft iets nieuws te bieden wat volledig resoneert met het eigen aandachtsgebied van dat moment. Die aantrekkingskracht kan op verschillende dimensies of frequenties plaatsvinden, iedereen wisselt voortdurend tussen frequenties waar nieuwe vaardigheden gewenst zijn, deze zijn tevens gekoppeld aan de chakra's.

Al naar gelang welk deel in aanmerking komt voor ontwikkeling, de aandacht of intentie/behoefte  gaat onbewust uit naar dit nieuwe leerdoel wat volkomen synchroon loopt met het eigen levensplan. Via de intentie of aandacht wordt een signaal uitgezonden op een bepaalde frequentie en het magnetisme of de aantrekkingskracht zorgt ervoor dat in de behoefte wordt voorzien, mensen en situaties met een antwoord komen op het pad.

Wanneer een dergelijke verbinding plaatsvindt wordt er schijnbaar iets aangemaakt in de hersenen wat een grote impact heeft op het hele systeem. Is men zich van deze impact en de les bewust, dan volgt de ontwikkeling meestal binnen drie weken. Meer situaties en personen dienen zich gedurende die periode aan, ze zijn een voorbeeld voor de gewenste vaardigheden of dagen juist uit om deze te gaan ontwikkelen. De hersenen zijn door de spiegelneuronen voorbereidt, de transformatie kan beginnen.

 

verlichte zielen

Leert men via de spiegelneuronen van een andere ziel?

Hoger gewaarzijn is een energetisch veld, zoals elektriciteit of magnetisme. Als iemand met dit veld in contact komt, gaan de hersenen dit blijkbaar spiegelen. Heel veel mensen hebben tijdens direct contact met een hoger spiritueel mens of wezen een sterk gevoel van verlichting ervaren.

Dat deze zelfde energie-uitwisseling ook werkt via gedachten en woorden in klank, toon en ritme, is een algemeen gegeven. Men kan geraakt worden door een hoger gewaarzijn via boeken, internet en televisie. Wanneer er geen vervolg op komt, de beleving niet op meerdere vlakken wordt geankerd of een oude conditionering nog in de weg zit, blijft het vermogen tot ontwikkeling latent aanwezig tot een ander moment zich zal voordoen.

De behoefte of wens naar nieuwe vaardigheden ligt in de blauwdruk van ons DNA, slechts een signaal wakkert die neuronen aan tot het aanmaken van de verbindingen. De spiegelneuronen lijken gekoppeld aan de intuïtie, de intuïtie is in feite de wegwijzer van ons levensplan. Volgen we deze wegwijzer bewust, dan ervaren we op enig moment bevestiging met gevoelens van inspiratie.

Inspiratie levert de brandstof voor vooruitgang. Inspiratie is een intrinsieke uitbarsting van positieve energie in zielgebonden en lichamelijke reacties. De spiegelneuronen lichten op tijdens dit moment van inspiratie; is dit het moment van Verlichting, het absolute nulpunt? Om tot daadwerkelijke transformatie naar materie te komen is interactie tussen energieën nodig. De mens is altijd op zoek naar beter, naar goede voorbeelden om van te leren. Kinderen opvoeden doen we door het juiste voorbeeld te geven, een goed voorbeeld doet goed volgen. De mens wilt vaardigheden leren om de onuitputtelijke bron van energie in zichzelf aan te boren waardoor men onafhankelijk wordt. Men wilt meer inspiratiegebonden sensaties ervaren, het is een uitingsvorm van Zelfliefde.

Het leven is een proces van ontwikkeling en zelfverbetering; vanuit een min-positie transformeert men voortdurend naar een plus-positie. Een uitbarsting van verlichting geeft een explosie van scheppende kracht en wordt gevolgd door een gevoel van enorme expansie en nieuwe mogelijkheden; een nieuwe wereld gaat open.Om die nieuwe mogelijkheden te manifesteren heeft men opnieuw vaardigheden nodig. De nieuwe leerbehoeften worden zichtbaar en zo wordt vaardigheid na vaardigheid aangeleerd.

 

zelfreflectie

Her-programmering door aandacht en interesse

We hebben gezien dat de hersenen geen instructies nodig hebben om nieuwe banen te vormen. Door een voorbeeld worden spiegelneuronen geactiveerd alsof ze het zelf doen. De hersenen leren dus vaardigheden aan door nieuwe neurale netwerken te formeren. Het gaat om een mentaal proces wat synchroon zijn uitwerking heeft in het lichaam en in de ziel. Dit zijn de stappen: je wordt geraakt, je reageert spontaan, je oefent tot verbetering optreedt en tot de nieuwe vaardigheid is geïnternaliseerd.

Het zou ideaal zijn als de geest helemaal helder was en volledig aanwezig in het Nu, zonder blokkades en obstakels, dan zouden we direct de gewenste vaardigheden kunnen toepassen. Dat is echter alleen te bereiken als de hersenen veranderen want ook de oude conditioneringen zijn deel gaan uitmaken van de neurale netwerken een hebben zich nu eenmaal in de hersenen gevestigd. Oude conditioneringen kunnen worden gezien als vernauwingen van de geest. Het vraagt dus een langduriger proces om tot voltooiing te komen.

Blijkbaar herkennen spiegelneuronen geen onderscheid tussen de motivatie vanuit de Bron en conditioneringen vanuit het alter ego. Het gaat om de intrinsieke motivatie voor ontwikkeling en niet om het specifieke doel ervan. Het primitieve oerinstinct, een traumatische ervaring, het overlevingsmechanisme en het Zelf sturen de activatie aan om een nieuwe les en daaraan gekoppelde vaardigheden te leren. Het overwegingsmechanisme gaat aan de activering van de spiegelneuronen vooraf, hier ligt de link met de intuïtie, het bewust zijn en het levensplan.

Wanneer men bewust kiest voor openheid van de geest worden de beoogde vaardigheden snel ontwikkeld. Door omstandigheden kan men echter ook kiezen voor een tijdelijke vernauwing van de geest maar zelfs dan komen via de buitenwereld de bekende spiegels uiteindelijk ook op het pad. Men creëert alles zelf en alleen de aandrijving vanuit de Bron beoogd een sneller en bevredigender resultaat.

Het oplichten van de neuronen zal door het verschil in motivatie (angst of intuïtie) anders worden ervaren. Dit lijkt logisch; wanneer men in het nu is, heeft men een andere zintuiglijke gewaarwording. Wanneer spiegelneuronen vanuit de angstmotivatie, of het alter ego oplichten, zal ook een gevoel van gewin worden ervaren maar dit creëert een vernauwd bewust Zijn. Men zoekt de bron buiten zichzelf. Het gevoel van gewin zal dus van tijdelijke aard zijn. Het besef zal komen dat hierdoor de eigen bron van energie niet wordt aangevuld, integendeel, het verbruikt energie. De spiegelneuronen en geformeerde netwerken lossen mettertijd op. Neuronen gebruiken verschillende neurotransmitters, er zijn exciterende en inhiberende neuronen.

Met andere woorden; het mogen eenvoudige stappen lijken in het mentale proces, ze vereisen wel de input van het gewaarzijn ofwel het bewust aanwezig zijn in het moment; aandacht en interesse. Door af te stemmen op het lichamelijk gewaar zijn wordt een opening naar de ziel gecreëerd. Gaat men tegen de intuïtie in, dan voelt men letterlijk een knoop in de maag. In bepaalde situaties kan men het gewaarzijn vernauwen vanuit de conditionering. Waar het om gaat is het proces, het zuiveren van het gewaarzijn tot het fijnzinnig, subtiel, volledig en puur wordt.

Vanuit het perspectief van de ziel zijn alle inprentingen onderhevig aan verandering. Er doen zich momenten van verwezenlijking voor en vervolgens passen de hersenen zich aan, hoe ze ook zijn vormgegeven. In het gewaarzijn ligt sleutel tot persoonlijke transformatie en activering van het zelfgenezend mechanisme in de hersenen.

Verlichting/inspiratie zorgt voor een explosie vanuit de eigen energiebron, het wordt intrinsiek gevoeld en straalt vervolgens ook naar de omgeving uit. Iedere keer wanneer men inspiratie ervaart wordt de bron aangevuld en een nieuw deel van de hersenen en het DNA geactiveerd. Dit is blijkbaar de bedoeling; Zelf-ontwikkeling en Zelf-voorziening van energie. Elke keer bereikt men een hoger of ruimer niveau van bewust Zijn. Het innerlijke vuur wordt groter door te leven vanuit passie, enthousiasme en bezieling. Hoe groter het enthousiasme en hoe meer inspiratie, hoe meer hersenendelen en Lichtsubstanties in het DNA worden geactiveerd, hoe ruimer het bewustzijn.

Nu we bovenstaande principe begrijpen kunnen we naar de genen gaan kijken. Door de genen te begrijpen kunnen we de werking van het DNA simpel benaderen. Lees verder: Afbreken van conditioneringen 1.

 

Cora, 2011 Licht Zijn

 

yin yang

 

Oude conditioneringen afbreken lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Intrinsieke borging is voor iedereen een uniek en complex proces want de conditioneringen bevinden zich op alle lagen van het Zijn en hebben zich gedurende het leven met elkaar verweven. Transformatie houdt in dat het hele proces opnieuw wordt doorlopen in tegengestelde richting, terug naar de kern en vanuit een tegengestelde perceptie.Tegenstellingen en spiegelbeelden... het leven is er vol van.

 

Tegenstellingen

Elke conditionering is gekoppeld aan een leerdoel. Dit leerdoel resoneert met de frequentie van een van de dertien chakrasystemen die horen bij het Aquarius bewustzijn. Ook alle gewenste vaardigheden, vermogens, inzichten, passies, situaties en voorbeelden zijn hiermee verbonden. In alle aspecten van het leven herkent men tegenstellingen, dualiteit en yin yang.

Heeft iemand vaardigheden nodig om te leren aarden, dan zal een aards gericht persoon zich aandienen. Deze aards gerichte persoon zal daarentegen door de ander het kosmisch bewustzijn leren te integreren.

Dit leerproces bevindt zich in ieder mens in alle levensaspecten; fysiek, energetisch, de omgevingsfactoren in combinatie met de ontwikkelingsfasen, het intrinsieke, maatschappelijke en kosmische bewust Zijn in een perfecte relatie met het eigen tijdspad en de levensbestemming. Met andere woorden, een voorbeeld kan ook gelijktijdig op andere vlakken het tegenovergestelde vertegenwoordigen en de innerlijke vermogens spiegelen.

In deze wetenschap vindt men ook het antwoord tot Zelfheling. Zonder inzicht in dit kernprincipe blijkt Zelfheling vaak een langdurig, complex en moeilijk proces. Zelfheling is daarentegen snel, simpel en eenvoudig als men zich realiseert dat dualiteit zich in letterlijk alles voordoet met als doel om verbinding en evenwicht in het Zelf te bereiken.

Met andere woorden, conditioneringen afbreken is de grootste en mooiste uitdaging van het leven. In letterlijk alles bevinden zich tegenstellingen, positief en negatief en verweven in alle levensfactoren. Wanneer dit basisprincipe als richtlijn wordt geïntegreerd, kan het transformatieproces succesvol worden doorlopen.

 

spiegelbeeld 2

Spiegel beeld

Oude conditioneringen kunnen worden afgebroken door objectief naar de eigen gedragspatronen te kijken. Wanneer we nieuwe vaardigheden willen aanleren, komen de gewenste spiegels op ons pad. In de spiegels kunnen we zien wat we willen zien, maar waar gaat de aandacht naar uit?

Wie in het spiegeltje aan de wand kijkt, ziet het tegenovergestelde van zichzelf. Heeft iemand de gewoonte om rechtshandig de haren te kammen, dan zal het spiegelbeeld dit linkshandig doen. Het beeld dat de spiegel terugkaatst, kan een werkelijkheid zijn geworden. Wordt men zich de illusie bewust, dan ontstaat er een omkering van perceptie. Dit besef wordt versterkt als daarna met de linkerhand het haar wordt gekamd. Deze tegenovergestelde vaardigheid is zelden net zo goed ontwikkeld.

De grove motoriek waarmee de handeling wordt uitgevoerd geeft bovendien een vreemde gewaarwording. Als men goed oplet, kan de aandacht tussen de eigen handeling en de waarneming in de spiegel worden gevoeld als het heen en weer springen tussen twee realiteiten. Het is onmogelijk om de aandacht gelijktijdig bij allebei te houden; of men richt zich op de uitvoering door het Zelf, of men richt zich op de uitvoering door het spiegelbeeld. Als bijvoorbeeld het gezicht wordt aangeraakt en de aandacht richt zich op alle zintuiglijke sensaties, dan trekt de aandacht van het spiegelbeeld zich terug in het Zelf. Dit is overigens een goede oefening om het zelf te leren kennen.

Het averechts handelende spiegelbeeld geeft bovendien een realistischer beeld van zichzelf, het is hoe de buitenwereld tegen jouw Zelf aankijkt. Met andere woorden, wie zichzelf écht wilt zien, zal een tegenovergestelde perceptie moeten ontwikkelen.

Het aanleren van tegenovergestelde handelingen vergt dus een nieuwe vaardigheid. Het spiegelbeeld toont ons dat die kracht aanwezig is, want het laat alle tegenovergestelde handelingen zien. Alleen door oefening, doortastendheid en focus kunnen de ongecontroleerde handelingen tot verfijning worden gebracht. Voor een kind is het moeilijk om tanden te leren poetsen via de spiegel. Is dit echter de gewoonte van de ouders, dan zal dit worden aangeleerd. Het lukt het kind alleen als het zichzelf loskoppelt en de aandacht richt op de handelingen van het kind in de spiegel.

Door de mentale programmering is een vernauwd of ander bewust Zijn ontstaan en veel handelingen zijn daarin een automatisme geworden. De aandacht gaat uit naar de handelingen van het spiegelbeeld. De verbinding met zichzelf is zelden nog aanwezig, totdat men een nieuwe vaardigheid wilt aanleren omdat de situatie dit vraagt. Het kind gaat bijvoorbeeld leren om via de spiegel ringetjes in de oren te doen. Het wordt hierin steeds handiger en nieuwe vaardigheden worden steeds sneller aangeleerd. Er wordt een verbinding gecreëerd met een andere realiteit. Het spiegelbeeld wordt dan als eigen gezien en identificatie hiermee kan het gevolg zijn. Er zijn dan twee realiteiten die in elkaar verweven zijn. In het moment is niet mogelijk om in allebei tegelijk te zijn. Het is dus de vraag welke realiteit prettiger voelt. Het verschil tussen het bewust ervaren en het onbewust ervaren kan hier ook in worden herkent.

 

apies kijken

Dat ben Jij – Jij bent Dat

Het vervormde zelfbeeld heeft een nieuwe en parallelle werkelijkheid gevormd. Alshet leven volgens de perceptie van het spiegelbeeld wordt beleeft, is de tegengestelde en onstoffelijke beleving getransformeerd naar fysieke manifestatie. Beeldvorming creëert een nieuwe belevingswereld en die kan in materie worden vastgezet door volgens dit beeld te gaan leven. De intentie hierachter bepaald wat er wordt gecreëerd. Het is dus de vraag of men zich de motivatie bewust is; het waarom. Vanuit welke perceptie men kijkt in de spiegel is bepalend voor de beleving. Zegt de spiegel: Dat ben Jij! Dan ziet men de ware zelf weerspiegeld. Zegt de spiegel: Jij bent Dat! Dan kan het worden uitgelegd als: jij bent mij geworden of kijk eens naar jezelf. De betekenis kent meerdere vormen van uitleg en dit zegt in feite al genoeg.

Het groeiende netwerk van kleine conditioneringen vormt een hologram van illusies. Spiegels tonen de mens de vermogens die in het Zelf aanwezig zijn en gelijkertijd wordt ook een tegengestelde werkelijkheid gereflecteerd. Spiegels kunnen enerzijds bevestiging geven en zijn bovendien een prettig hulpmiddel geworden. Anderzijds heeft de mens er zich afhankelijk van gemaakt, want verfijnde handelingen als mascara opbrengen of een snor knippen is zonder spiegel geen succes. Zolang de spiegel beschikbaar is, vertrouwt men minder op de eigen kundigheden. Bovendien gaat de aandacht naar een uiterlijke beleving en dit onderdrukt de beleving van het zelf én de relatie met zichzelf.

Men kan zichzelf in de spiegel nooit helemaal gewaarworden, de focus gaat via de spiegel gaat altijd naar een bepaald punt van aandacht. Zo kan het betreffende punt worden uitvergroot door van dichtbij te kijken. Het is maar net vanuit welke behoefte men dit doet. Wordt er kritisch gekeken, dan richt de aandacht zich op de details. Weinig mensen lachen of praten tegen het spiegelbeeld, het spiegelbeeld zelf doet niets spontaan. Pas als er intrinsiek een gevoel van blijheid is, wordt de reflectie zichtbaar in de spiegel. Dan is de lach te zien aan de beweging van de mond of lichtjes in de ogen, nooit in beide tegelijk. Kijkt men dan bewuster, dan trekt de aandacht zich terug uit de spiegel en zo verandert het beeld weer. Kortom, het spiegelbeeld heeft een zeer bijzondere relatie met het Zelf.

De spiegel-beeldvorming kan zich gedurende de dag blijven herhalen en dan voornamelijk tijdens het contact met anderen in verschillende situaties. Wanneer de spiegel een puistje op de neus laat zien, worden details uitvergroot want men gaat van dichtbij dit fenomeen onderzoeken. Afhankelijk van welk gevoel dit bobbeltje oproept, kan het beeld zich blijven herhalen wanneer het wordt geankerd met een negatief gevoel. Dit kan bijvoorbeeld zijn als die persoon erna een belangrijke afspraak heeft. Meestal valt het anderen in eerste instantie niet eens op omdat zij de hele mens gewaarworden.

Door echter de eigen aandacht op het puistje te vestigen, wordt het eerdere beeld in de spiegel opgeroepen. In feite brengt men zo telepathisch het beeld over op de ander, al zijn veel mensen zich hiervan niet bewust. Door de angst dat de ander het zal zien, wordt de ander in het eigen energieveld getrokken. Men betrekt in wezen de ander in de eigen beleving, op zoek naar bevestiging. De perceptie van de buitenwereld is nog belangrijk. De aandacht van de ander gaat vervolgens ook uit naar het puistje en gevoelens worden weerkaatst. Tijdens deze interactie van energie worden die gevoelens bevestigd, vermindert of versterkt.

Mensen die het puistje direct opvalt, hebben waarschijnlijk dezelfde conditionering en aandachtsgebied in dit frequentiebereik. Het is de interactie volgens de Wet van Aantrekkingskracht en het is maar net, vanuit welk oogpunt ze de puist bekijken; oog voor zulke details en/of een laag Zelfbeeld.

 

spiegel scherven

Scherven brengen geluk

Een handeling van het spiegelbeeld is altijd een reactie op een intentie of behoefte van de ware zelf. Er is altijd inspiratie en motivatie om in de spiegel te gaan kijken, men kijkt gericht en wil iets zien. Er is bijvoorbeeld inspiratie om het haar te kammen. In de spiegel is alleen de uitvoering zichtbaar, nooit de eerste intentie, inspiratie of motivatie. Wat men ook doet, het spiegelbeeld volgt het Zelf, volgens het principe van oorzaak en gevolg. Waarom en hoe er in de spiegel wordt gekeken is men zich zelden nog bewust, het is vaak een automatisme geworden. Wel is er altijd de wens naar een goed gevoel aanwezig. Er wordt erg veel waarde gehecht aan het spiegelbeeld als instrument, maar het gaat er om hoe de reflectie in het Zelf wordt ervaren.

Als vanaf een afstand naar zichzelf wordt gekeken wordt ook het beeld verruimd. Er is meer omgeving zichtbaar en het eigen spiegelbeeld wordt kleiner. Er is altijd een punt van focus, en dit is het punt op het glas waar men de blik op richt. Het is onmogelijk om het hele plaatje te zien. De spiegel schetst bovendien een ander beeld dan de werkelijkheid want er is geen diepte, via de spiegel wordt de blik gebroken en in gelijke afstand teruggekaatst. Het spiegelbeeld is dus verder dan de werkelijke afstand tot de spiegel. Met andere woorden; als er focus is, wordt het hele plaatje niet gezien, maar in die focus ziet men wel details. Beiden zijn dus net zo belangrijk.

Spiegels tonen wat achter de mens is, het valt meestal niet eens meer op, tenzij men in een nieuwe omgeving in de spiegel kijkt. Als er iets kriebelt op het gezicht waarvan men denkt dat een vliegje is, kijkt men in de spiegel om te ontdekken of dit klopt. Spiegels zijn bijzondere voorwerpen want ze hebben alles bij elkaar nogal wat krediet en macht verzameld; ze kunnen een gevoel bevestigen of elimineren. Zonder het spiegel-ritueel naar buiten gaan maakt veel mensen onzeker. Het gaat zelf zover, dat wanneer de spiegel in tweeën barst men in een van de delen blijft kijken. Gaat de spiegel helemaal stuk, dan nog brengen de scherven geluk. Wanneer de verbinding met het 'spiegelbeeld' wordt verbroken zal de illusie in vele scherven uit elkaar spatten. Dan brengen die scherven echt geluk.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?
En de spiegel zei: Dat ben Jij!

Zodra de mens zich van de spiegel-symboliek en de daaraan verbonden illusies bewust wordt, wordt ook een nieuwe wereld zichtbaar. Het moment van bewustwording opent de verbinding met het Zelf. Spiegels, zowel letterlijk als figuurlijk gezien, kunnen ons gewenste vaardigheden spiegelen en helpen te verfijnen, maar het is niet noodzakelijk want uiteindelijk ligt de macht bij het zelf. Spiegels kunnen zeker een andere realiteit reflecteren voor hen die dit willen zien.

Het is onmogelijk om zichzelf door de ogen van de ander waar te nemen en veel mensen zijn over zichzelf verbaasd wanneer ze via een film zichzelf voor het eerst zien. Soms voelt het spannend en kwetsbaar, dan ziet men zichzelf echt voor het eerst. Alle handelingen, gelaatsuitdrukkingen en zelfs de stem komen niet overeen met de eigen beleving en men bekijkt zichzelf kritisch door de ogen van een toeschouwer. Op die manier krijgt men een totaalplaatje wat via de spiegel niet kan worden bereikt. Maar hoe leerzaam het ook kan zijn, een foto, spiegelbeeld of film is niet in staat om precies dezelfde energie over te dragen als tijdens het persoonlijk contact.

 

Aanvulling: test je spiegelbeeld. Ga voor de spiegel staan en kijk jezelf in de ogen, dit is dan óf links óf rechts. Naar welk oog het gevoel uitgaat maakt niet uit. Wel ontstaat er een besef dat bewuste aandacht, focus houden knap lastig is. Dan probeer je zonder te knipperen in je oog te kijken. Let op wat er gebeurd met de waarneming. Het gezicht veranderd van kleur expressie en/of van vorm, links en rechts. Doe dan hetzelfde met het andere oog en bekijk of er verschil in beleving is. Hetgeen wat wordt ervaren kan best schokkend zijn voor de beleving van de aardse realiteit. Gelijkertijd merk je ook dat het lastig is om de aandacht bij de spiegel te houden. Wat het beeld ook laat zien, het blijft een spiegel en de hersenen reageren op een onbekend fenomeen. Stoppen met het knipperen van de ogen is sowieso een goede oefening om de illusie van materie en aardse realiteit te doorbreken. Met name in de overgang tussen het daglicht en het donker kunnen dan makkelijker energieën en energiestromen worden waargenomen.

 

Cora, Licht Zijn 2011

 

 

Wil men zich spiritueel ontwikkelen, dan is inzicht in motivaties en systemen een belangrijk aspect. Herkennen wat niet zuiver of heel is, wat past en wat niet meer past, betekent gelijkertijd zien wat wenselijk is en dit stapsgewijs gaan toepassen. Dit uit zich op individueel én maatschappelijk niveau, want het één staat niet los van het ander. De mens ís de maatschappij, en daarbij hoort een gigantisch netwerk van cultuurgebonden conditioneringen dat zich heeft verweven in alle lagen van het aards bestaan.

 

Ik, jij, wij...

Het begrip 'Ascensie' betekent leven vanuit de eigen Essentie. Leven vanuit de essentie betekent jezelf vormgeven vanuit zelfvertrouwen, de eigen waarheid, zelfliefde, zelfrespect, eenheidsbewustzijn, gezondheid en innerlijke vrede. Wanneer men voor langere tijd ‘buiten zichzelf’ heeft geleefd en in een negatieve spiraal terecht is gekomen, heeft men het gevoel dat het tijd is voor een ‘drastische verandering’. Veel mensen noemen dit ijkpunt een spirituele ‘burn-out’.

Om te kunnen leven in de voorgestelde, euforische stroom van vreugde, liefde, geluk en tijdloosheid, moet men in feite de algehele levensbeleving 180 graden gaan omdraaien. Dat is niet niks. Wil men deze staat van ‘zijn’ bereiken, dan is er sprake van een complete transformatie, die in sommige situaties ook heel ingrijpend en intensief kan zijn, want de omgeving krijgt plotseling te maken met een 'ander' persoon. Dit kan voor de omgeving enorm confronterend zijn, ten opzichte van de eigen gedragsmechanismen.

Tijdens het ontwikkelingsproces naar een 'nieuw mens' wordt oud gedrag losgelaten en nieuw gedrag aangeleerd. Dit wordt geïntegreerd in het dagelijks leven, geoefend en getoetst in de nabij omgeving en daarna in de samenleving. De foto hierboven geeft weer hoe dit principe werkt: de kern is wat men zelf is, in de volgende kring wordt de nieuwe 'ik' uitgedragen in de nabije omgeving zoals gezin, relaties en familie. De buitenste kring stelt de samenleving voor met sociale contacten, werk, enzovoorts. Voor de 'transformatie' werkte dit principe van buiten naar binnen, wat tevens duidelijk maakt waarom men zichzelf kan 'verliezen'. Meningen en verwachtingen van anderen zijn dan belangrijker geworden dan de eigen waarheid.

 

conditionering

Aangeleerde denkbeelden

Wil men spiritueel groeien, dan is inzicht in eigen motivaties belangrijk. Oude gedragspatronen gaan plaats maken voor nieuwe reactiepatronen. Conditioneringen zijn de aangeleerde ‘gewenste’ gedragingen die vanuit de omgevingsbehoefte zijn opgelegd (dus niet primair vanuit de eigen behoefte) en deze bevinden zich op alle lagen van het bestaan; het gezin, de familie en generaties, de omgeving waar men opgroeit, school, vrienden en werk, maar ze zijn ook ontstaan door de cultuur, de periode waarin men is opgroeit en door gebeurtenissen op wereldwijd niveau. Vanuit een bepaalde behoefte kan men zichzelf van alles (laten) overtuigen, later in het leven blijkt vanzelf of die denkbeelden daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.

Bij een nieuwe wereldbeleving komt de wens naar vrede tussen alle mensen. Vanuit het eenheidsbewustzijn komt een nieuwe perceptie, één die de Mayacultuur benoemd als: Ík ben een andere jij'. Om vrede te bereiken zullen de algemene en gangbare maatschappelijke overtuigingen moeten worden afgebroken. Het wordt interessant als ook de cultuurgebonden programmering wordt beschouwd vanuit de allesomvattende wetenschap dat dit complexe netwerk van conditioneringen invloed heeft in alle lagen van het bestaan, evenredig gekoppeld aan gewenste vaardigheden, spiegels en tegenstellingen.

Cultuur als begrip staat voor 'een evoluerend systeem van, van generatie op generatie en binnen een groep mensen aan elkaar doorgegeven, waarden, normen en leefregels'. Cultuur is dus aangeleerd en niet aangeboren, al lijkt dit soms wel het geval omdat het met de paplepel is ingegoten. Men heeft zich vaak zo met de eigen cultuur vereenzelvigd, dat men pas in contact met afwijkende culturen merkt hoe richtinggevend of gedragsbepalend de eigen cultuur eigenlijk is.

 

 eigen wijs

De cultuur van Ei-gen-wijsheid

Voor Nederlanders zijn de principes, de normen en waarden van de familie zelden nog een struikelblok in het volgen van de eigen richting, men wilt de oude conditioneringen loslaten. Veel kinderen en jongeren van nu ageren nog sterker tegen het gezag vanuit verouderde overtuigingen. Het is een typisch Nederlandse cultuur met daarbinnen de subcultuur van de opgroeiende jeugd.

Voor een Moslim bijvoorbeeld, is loslaten van de cultuurgebonden conditionering een heel ander verhaal. Dit betreft het loslaten van de familie en alle mensen in het leven, want zij behoren tot die ene vaste kern waar het leven om draait en waar het geloof als basisgedragscode wordt gehanteerd.

Nederlanders kennen een toenemende behoefte om de wereld te verkennen, velen hebben familie in het buitenland. Er wordt kennisgemaakt met andere culturen; de inwoners en hun gewoontes. Elementen van de andere cultuur worden overgenomen en geïntegreerd in het eigen leven als blijkt dat dit een persoonlijke behoefte vervult, men ervaart hierdoor een verbetering in kwaliteit van leven. Bij thuiskomst wordt dit nieuwe levensaspect enthousiast met anderen gedeeld. Vervult het ook een gemeenschappelijke behoefte, dan verspreidt deze nieuwe aanwinst zich snel als een lopend vuurtje. Spiegelneuronen worden overal geactiveerd.

Nederland kent vele culturen en er zijn in ons land nog vele ogenschijnlijke verschillen te transformeren naar overeenkomsten, wil men als ware eenheid samenleven. Dit vergt een andere manier van benaderen: ieder mens is gelijk. Dit is het uitgangspunt van waaruit de samenleving kan worden opgebouwd. In de multiculturele wijken van de Nederlandse grote steden zijn in de loop van de tijd subculturen ontstaan waar eenheid en acceptatie wel de norm is. De omstandigheden hebben de behoefte aan eenheid gecreëerd en andere waarden, vaardigheden en gewoontes zijn door de jaren heen geïmplementeerd. Men ervaart hierdoor een verbetering in de kwaliteit van leven.

 

Evolutie

Programmering door afkomst

Kennis van de eigen cultuur en diens gevoeligheden is minstens zo belangrijk als kennis van andere culturen om eenheid te bevorderen. Een grote fixatie op verschillen heeft een verkrampte houding als gevolg. Alle menselijke culturen hebben veel gemeenschappelijke eigenheden. Om een goede verstandhouding te bevorderen is het belangrijk open te staan voor de overeenkomsten tussen elkaar.

Ieder mens, waar ook ter wereld, heeft een relatie met de natuur, de medemens, de tijd en met zichzelf; mentaal, spiritueel, fysiek en sociaal. De mens, waar dan ook, hoe oud dan ook, heeft ontwikkelingsbehoeften en streeft in basis naar vrede, naar een zorgeloos, vreugdevol en gezond leven. Ieder mens wordt geacht te leven binnen het stramien van het maatschappelijke aanbod, of dit aansluit op de persoonlijke behoefte of niet. Ieder kind wilt spelen met elk ander kind tot de omgeving zegt dat er verschillen zijn, dan verdwijnt het eenheidsgevoel. Ieder mens draagt in de kern de Universele waarden van eenheid, naastenliefde en respect.

Culturen veranderen, omdat mensen veranderen en mensen veranderen omdat culturen veranderen. Wat men van jongs af aan heeft aangeleerd en binnen de familiegebonden cultuur geldend is, wordt vaak als iets vanzelfsprekend ervaren. Het bemoeilijkt de herprogrammering aangezien deze conditionering tijdens alle ontwikkelingsfasen op meerdere levensaspecten aanwezig is en zich ook verder uitbreidt.

Wat voor de één normaal is, is voor de ander overdreven of vreemd. De bronnen voor de mentale programmering bevinden zich in de sociale omgeving. De programmering loopt vanaf de kindertijd, via familie, buurt en school, vrienden en werk tot het nu. Alle voortbrengselen van de sociale omgeving, zowel hoogstaande als minder hoogstaande, zowel gewone als zeer bijzondere gewoonten kunnen we hieronder rekenen. Hoe en wat men eet, hoe men met elkaar omgaat en met wie men omgaat, hoe emoties worden getoond en of ze mogen worden getoond, hoe men praat, kleedt en in welke waarden of godsdienst men gelooft.

De manier van denken, handelen en voelen heeft zich vastgezet in de persoonlijkheid. Door de afkomst is de mens mentaal geprogrammeerd en het is de vraag in hoeverre de cultuurgebonden conditionering impact heeft in de persoonlijke en maatschappelijke belevingswereld. Aangeleerde angst voor het onbekende en afwijkende, door het benadrukken van de verschillen in culturen, heeft in de geschiedenis geleidt tot vele conflicten en oorlogen.

 

collectief bewustzijn

Collectieve programmering

Vanuit de basis gaan herprogrammeren blijkt ook de oplossing te zijn voor eenheid binnen alle culturen. Cultuur in de betekenis van mentale programmering is nooit iets van één persoon. Alle mensen levend in dezelfde sociale omgeving, delen in mindere of meerdere mate dezelfde cultuur. Cultuur is dus de collectieve programmering die de leden van een groep onderscheidt met die van een andere groep.

Waarden zijn het hart van een cultuur en ze vormen de collectieve manier van denken. Het is als de 'heilige ruimte', de blauwdruk van de cultuur van waaruit de gedragsregels worden ontwikkeld. Dit kan weer verweven zijn met conditioneringen op andere lagen. Dan zijn er subtiel oordelen aan gekoppeld ten opzichte van andere culturen. Voorbeelden hiervan zijn: 'Wij doen dit nu eenmaal zo, omdat zo is', of: 'wij vinden dít belangrijk'. Vanaf het eerste levensjaar hoort men al wat hoort en niet hoort, het begin van de conditionering.

Vele lagen van mentale programmering hebben zich om de kern van de eigen waarden gevormd. Het principe van de ui kan men herkennen in families, in religies, in leefomgevingen, leeftijdsgroepen, maatschappij, landen en in het eigen Zijn. Het helingsproces van herprogrammering kan men voorstellen als het afpellen van de ui, het is de spirituele terugkeer naar de Bron waarin de Universele waarden zijn genesteld. Beiden kunnen bovendien een flinke huilbui veroorzaken.

Nederlanders kennen een zekere ik-gerichtheid ten aanzien van andere culturen waardoor het moeilijk voor te stellen is dat andere culturen een andere en betere oplossingen kunnen hebben. Daarnaast is de Nederlandse cultuur ook behept met de collectieve eigenschap van het 'bemoederen'. Dit zorgzame aspect, waardoor verantwoordelijkheid wordt ervaren ten opzichte van alles en iedereen komt in botsing met culturen die een hoge mannelijke energie bevatten. Nederland als cultuur is mondiaal gezien vrij uniek doordat zij enerzijds een sterke mannelijke ik-gerichtheid heeft en anderzijds vrouwelijke zorgzaamheid. Het lijkt een fatale combinatie, maar het tegendeel is waar. Het mannelijke en vrouwelijke principe is binnen de cultuur gelijkwaardig, ze zijn echter (nog) niet versmolten.

Nederlanders blijken minder moeite te hebben met onduidelijkheid dan in andere culturen het geval schijnt te zijn. Wellicht ligt de oorzaak hiervoor in het feit dat de Nederlandse cultuurgebonden conditioneringen - door afkomst- minder sterk geankerd zijn dan die in een fijnmazige cultuur, er staat nergens echt beschreven hoe en waarom men zich op een bepaalde manier moet gedragen. Nederlanders lijken hierdoor in de ogen van andere landen vrijgevochten. Dat dit niet werkelijk zo is blijkt uit de vele informele gedragsregels, onuitgesproken verwachtingen en groepscodes die er uit zijn ontstaan. Met name de jeugd kan dit bevestigen, dit blijkt uit de toenemende opvoedingsproblemen door behoefte aan helderheid en structuur.

Tegenstellingen dagen uit tot evenwichtigheid en eenheid, in alle processen en systemen bevindt zich een tegenstelling of spiegelbeeld. Dit spiegelbeeld ervaart in diens belevingswereld dezelfde spiegelbeelden. Wanneer de perceptie op het eigen beeld verandert, verandert ook het zelfbeeld in het spiegelbeeld.

 

spiegelbeeld

Tegenstellingen gespiegeld

Nederland is door de jaren heen een multiculturele samenleving geworden. Deze grote en snelle toename van het aantal culturen en het aantal mensen met een niet-Nederlandse cultuur in de Nederlandse samenleving hield helaas lang geen gelijke tred met de wederzijdse acceptatie en integratie. Men werd steevast door de overheid en media in twee kampen geduwd: de autochtonen en de allochtonen.

Door de autochtonen is veel geschreven over de problemen met deze nieuwkomers in onze samenleving; positieve effecten werden nauwelijks vermeld. De angst voor zogenaamde buitenlanders of minderheden is structureel gevoed, de reden hiervoor mag duidelijk zijn. Verder is er door de nieuwkomers in Nederlander zelf weinig geschreven of zijn de mogelijkheden voor publicaties tegengewerkt, en die kans is groot. Daardoor domineert de Nederlandse (opgelegde) mening en vallen vooral de verschillen tussen allochtonen en Nederlanders op.

Beiden culturen worden in de communicatie beïnvloedt door eenzijdige beeldvorming. De fixatie in literatuur en media op het feit dat beiden zeer afwijkend zijn van elkaar heeft geleidt tot misvorming van het neutrale begrip allochtoon. Publiciteit over allochtone bevolkingsgroepen zijn zelden inzichts- en begripsbevorderend. Het begrip allochtoon is een synoniem geworden voor problematisch en minderwaardig.

Veelal heerst er in Nederland als gevolg van het bovenstaande mechanisme veel schijntolerantie. Acceptatie heeft meer te maken met beleefdheidsprincipes of met het feit dat men graag aardig of tolerant gevonden wilt worden. Er mogen geen vooroordelen zijn, echter het erkennen is iets anders dan het begrijpen en ernaar leven. Uit angst voor miscommunicatie wordt de voorkeur gegeven aan geen communicatie.

Wanneer men op negatieve of snelle wijze geconfronteerd wordt met andere waarden en de grenzen van beide culturen kan dit zo een impact hebben dat men juist de eigen cultuurgrenzen gaat bewaken en men zich juist vastklampt aan de eigen waarden, normen en leefregels. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Niet zo verwonderlijk overigens, als men niet meer kan vluchten, gaat men vechten.

Voor de eigen spirituele ontwikkeling is het altijd goed om te weten op welke laag er sprake is van 'conditioneringen' die van invloed zijn geweest op oud gedrag, en welke onuitgesproken verwachtingen en gedragsregels van de omgeving daarin verweven zijn.

 

Cora, 2009 NBN

 

Ons bloed staat symbool voor levenskracht. Bloed transporteert zuurstof en voedingstoffen naar de cellen, en op de terugweg naar het hart neemt het weer afvalstoffen mee naar organen die het verder afvoeren. Het bloed transporteert hormonen en andere belangrijke substanties tussen de cellen. Als onderdeel van het immuunsysteem weert het lichaamsvreemde stoffen af en helpt het om adequaat te reageren op verwondingen.

Bovenstaande is een heel eenvoudige benadering van de functie van ons bloed. Feit: zonder bloed kan de mens niet leven.

De mens zit wonderbaarlijk in elkaar en veel lichaamsprocessen spreken ook voor wetenschappers nog steeds tot de verbeelding. Hoe wonderlijk ons lichaam functioneert, blijkt uit de doorstroming van het bloed in de longen. Het bloed verandert namelijk, het neemt daar zuurstof op. En in dit proces ligt ook het antwoord op vele vragen of magnetische kracht van invloed is op het bloed. En dit is inderdaad het geval.

Al in 1935 stelde Nobelprijswinnaar Linus Pauling vast dat de rode bloedlichaampjes, het hemoglobine, magnetische eigenschappen bezit en dat deze eigenschappen, afhankelijk van het zuurstofgehalte, kunnen veranderen. Zuurstofarm hemoglobine bevat ongepaarde elektronen en is daarom paramagnetisch, dat betekent dat de aantrekkingskracht door een extern magneetveld wordt versterkt. In zuurstofrijk hemoglobine bevinden zich geen ongepaarde elektronen. Daarom is het di-magnetisch en verzwakt het onder invloed van een extern magneetveld, hetgeen tot een afstotingseffect leidt. Deze krachten zijn meetbaar en tevens het uitgangspunt van de magneetresonantietomografie (MRI).

 

Er is nog een ander opzienbarend gegeven in de wonderlijke interactie tussen het bloed en een magneetveld. Dit is het begrip ‘geldrolvorming’. Geldrolvorming is het verkleven van rode bloedlichaampjes, wat wordt gemeten als een lage bezinkingssnelheid. Fibrinogeen, een bloedeiwit en stollingsfactor bij o.a. ontstekingen blijkt invloed te hebben op geldrolvorming. De klassieke geneeskunst erkent geen echte waarde aan geldrolvorming, terwijl delen van de natuurgeneeskunde wél belang hechten aan deze geldrolvorming bij diagnostisering.

Bij geldrolvorming vermindert het totale aandeel rode bloedlichaampjes dat bepalend is voor het zuurstoftransport. Dit kan leiden tot een onvoldoende toevoer van zuurstof, naar de hersenen en de andere organen, de spieren enzovoorts. Ijzer vormt de kern van hemoglobine. Omdat hemoglobine reageert op magneetkracht, is ook in het geval van geldrolvorming een beïnvloeding mogelijk, en de positieve ervaringen met magneetsieraden of magneetmassages moet ook in die context worden gezien.

Cora
Licht Zijn, juli 2014

Bron: Eindelijk Gezond, Dr. Verena Breitenbach

 

Al sinds de oudheid is de geneeskracht van magneten bekend. De Chinezen gebruikten vroeger al het fenomeen magnetisme voor genezing. In de traditionele Chinese geneeskunst speelt acupunctuur, waarbij gemagnetiseerde naalden worden gebruikt, een belangrijke rol. In de medische literatuur van Egypte wordt de magneetsteen vermeld en Cleopatra zou magneten als schoonheidsmiddel hebben gebruikt. De beroemde Griekse arts Hippocrates gebruikte magneten voor behandelingen.

Sinds het begin van de vorige eeuw zijn vele wetenschappers gefascineerd geraakt door de magnetische eigenschappen van het menselijk lichaam. Een groot aantal is voor hun ontdekkingen onderscheiden met de Nobelprijs.

Wetenschappers aan de universiteit van Virginia hebben onlangs in klinische experimenten ontdekkingen gedaan die voldoende bewijs leveren voor de theorie van de genezende kracht van magneten. Uit het onderzoek is gebleken dat magneten de doorbloeding stimuleren of een regulerend effect hebben op de doorstroming van het bloed kunnen hebben. Ze hebben bovendien geconstateerd dat uitgerekte aders krimpen en vernauwde bloedvaten ontspannen. Zwellingen en ontstekingen verdwenen, wonden genazen beter en sneller. Krassen in de huid en zelfs littekens werden aanzienlijk verzacht onder de invloed van de magneet.

Bijzonder indrukwekkend was het effect bij sportblessures, zodat de onderzoekers het advies geven om bij verstuikingen, builen of schrammen afwisselend magneten en zakken met ijs te gebruiken.

Magneetkracht kan met succes voor zo veel verschillende klachten worden gebruikt, dat die hernieuwde kennis als een geschenk voor de mensheid kan worden gezien. Uiteenlopende klachten krijgen een positieve wending zodra er een magneet in het spel is. Er blijkt één overeenkomstige factor aanwezig te zijn bij alle genezingsprocessen, hoe verschillend ze ook mogen zijn. Bij alle ervaringen en uit onderzoek is kwamen telkens vier begrippen naar voren: bloed, zenuwen, stofwisseling en water. Het aardmagnetisch veld schijnt daarbij een belangrijke rol te spelen. Koper en magneetkracht hebben bovendien een versterkend samenspel met elkaar.

De ontelbare positieve ervaringen met magneettherapie en -sieraden zijn zo indrukwekkend dat de vraag rijst waarom er niet meer bekendheid aan wordt gegeven. Hier stuiten we op de stevige muur, de muur van de farmaceutische industrie. Het onderwerp magnetisme is voor de financieel draagkrachtige farmaceutische concerns, die dit onderzoek mogelijk zouden kunnen maken, niet zo interessant.

Lees meer:
- Bloed en magnetisme

 

Cora
Licht Zijn, juni 2014

Bron: Eindelijk Gezond, Dr. Verena Breitenbach

 

 

 

 

Hoe is het met de gezondheid van de Nederlanders gesteld? De publicatie van het Trimbos instituut liegt er niet om. Uit de conclusie komt duidelijk naar voren welke klachten of aandoeningen een kostenpost zijn voor de Nederlandse economie. Interessant is vooral de link met aandoeningen die door wetenschappers is gelegd met de afname van het aardmagnetisch veld en de invloed van o.a. elektrosmog. De oeroude kennis over magneettherapie komt weer onder de aandacht.

 

Kosten ziekteverzuim in Nederland over 2013: 7,2 miljard euro

Het Trimbos instituut heeft de resultaten van het ziekteverzuim in 2013 gepubliceerd. 40,6 % van alle werkenden had in 2013 een aandoening. Daarvan was 29,8 % gerelateerd aan een chronische somatische aandoening. De top 3 van aandoeningen: 7,8 % cardiovasculair; 5,3 % luchtwegen; 5,1 % chronische rugpijn. De resterende 16,3 % was gerelateerd aan een psychische aandoening: 8,5 % door een angststoornis zoals paniek of een sociale fobie; 5,3 % door een middelenstoornis zoals alcohol- of drugsmisbruik; 5,0 % door een stemmingstoornis zoals een depressie of bipolaire stoornis. Een deel van de 40,6% werkenden met een aandoening had een chronische somatische aandoening én een psychische aandoening.

De totale kosten voor het ziekteverzuim in Nederland, 2013, bedroeg maar liefst 7,2 miljard euro! De aandoeningen met de hoogste verzuimkosten voor de samenleving zijn:

 • 1818 miljoen - depressieve stoornis
 • 1748 miljoen - chronische rugpijn
 • 1001 miljoen - aandoening aan de luchtwegen
 • 576  miljoen - spijsverteringsproblemen
 • 507  miljoen - drugmisbruik

 

Ziekten en het aardmagnetisch veld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe belangrijk het natuurlijk magneetveld van de aarde voor het leven is, werd duidelijk met de ontwikkeling van de ruimtevaart. Na terugkomst van de eerste ruimtevluchten klaagde de bemanning onder andere over slaapstoornissen, vermoeidheid, concentratiestoornissen en depressie.

Het belang van het natuurlijk magnetisch veld van de aarde voor het leven werd opnieuw overduidelijk tijdens de eerste bemande ruimtevluchten. Toen de eerste ruimtevaarders terugkeerden naar de aarde, hadden zij te kampen met verschillende gezondheidsproblemen. De ruimtegeneeskundigen hadden hier in eerste instantie geen verklaring voor. Uit nader onderzoek bleek dat het kernprobleem een energie-uitputting was. Dit fenomeen werd toegeschreven aan het ontbreken van de natuurlijke bescherming van het lichaam door het aardmagnetische veld tijdens het verblijf in de ruimte. Elk atoom is een kleine magneet, wat verklaart dat het aardmagnetisch veld effect heeft op elke cel in het lichaam. De mens functioneert lichamelijk, emotioneel en energetisch als deel van de aarde ofwel als eenheid met de aarde. Het menselijk systeem werkt, zoals alles in de Schepping, onder invloed van van de Universele Wet van Aantrekkingskracht. Aardmagnetisch veld - wiki.

 

Studie naar het magneetveld-stoornis-syndroom

Dr. Kyoeche Nakagawa, M.D. en directeur van Isuzu ziekenhuis in Tokip heeft in een onderzoekspublicatie de fysieke symptomen beschreven van wat hij noemt het magneetveld-stoornis-syndroom:

 • Stijve schouders
 • Rugklachten met hoofdpijnen
 • Fibromyalgie
 • Slaapstoornissen
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Stoornis in de bloedsomloop
 • Algemene vermoeidheid

In het kader van zijn onderzoek werd een zeer unieke actie ondernomen waarbij vragenlijsten verzonden werden naar in totaal 11648 gebruikers van magneet therapie, waarvan de data geëvalueerd werden. De resultaten toonden aan dat 90% van die ondervraagde gebruikers positief effect ondervonden en slechts 10% van mening was geen effect te voelen. Er werden geen neveneffecten gerapporteerd, wat bij veel chemische medicatie wel het geval is.

Bijzonder te noemen is de overeenkomst in klachten van het Trimbos instituut, de ervaringen van astronauten en de fysieke klachten van het magneetveld-stoornis-syndroom van Dr. Nakagawa. Ook de gevolgen van een chronische verzuring door magnesiumtekort lijkt hierin een gemene deler te zijn. Zie ook Artikelen.

 

Magnetisme is overal

                                                   

 

Magnetisme is de constante interactie tussen positieve en negatieve energie; wrijving, balans en expansie. Deze kracht geeft orde in het Universum. Door het magnetisme kunnen ook sterren en planeten met een opmerkelijke snelheid ronddraaien in het heelal. Elke atoom in de schepping is een magneet op zich.

 

Wat doet een magneet?

Een magneet heeft de eigenschap stoffen als ijzer, nikkel en kobalt aan te trekken. De ruimte om een magneet waarin de magnetische energie meetbaar, heet een magnetisch veld. Positieve en negatieve deeltjes trekken elkaar aan. Het magnetisme houdt de materie bijeen. Aan de magnetische Noordpool wordt een sterke geneeskracht toegekend, de pool geeft energie, vermindert pijnen enz. Therapeuten gebruiken zelden 'zuid-gepoolde' magneten omdat deze klachten kunnen versterken.

 

Hemoglobine in het bloed bevat ijzer

 

 

In 1964 werden de magnetische eigenschappen van hemoglobine (zorgt voor zuurstoftransport) in ons bloed ontdekt. Dit alles maakt duidelijk hoe belangrijk het aardmagnetische veld is voor ons welzijn en functioneren.

Hemoglobine speelt een sleutelrol in het zuurstoftransport in het lichaam. Hemoglobine bevat ijzer en bevind zich in de rode bloedlichaampjes. Wanneer de rode bloedlichaampje over voldoende bio-elektrisch ladingpotentiaal beschikken, stoten ze elkaar af en bewegen ze individueel door het bloed. Op deze manier kan het bloed zo goed mogelijk zuurstof opnemen en vitamines, enzymen en hormonen transporteren. Door te weinig drinken, ongezonde voeding, gebrek aan fysieke inspanning en toenemende elektrosmog kunnen rode bloedlichaampjes gaan klonteren. Magneten kunnen hier tegen optreden doordat zij weer ordening creëren in de rode bloedlichaampjes en ze van elkaar afstoot.

Onze omgeving wordt steeds meer vervuild door schadelijke stoffen. Het moderne leven in zijn geheel oefent steeds meer druk uit op ons lichaam. Toenemende elektrosmog van computerschermen, radio’s en televisies, GSM’s, magnetrons en alle moderne elektrische apparaten betekenen bijkomende storende factoren. Ook het langdurig verblijven in locatie met ijzerhoudende materialen verstoord de natuurlijke verbinding met het aardmagnetisch veld.

 

Historische wetenswaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

Reeds duizenden jaren geleden was de helende werking van magneten op de mens al bekend bij medicijnmannen, de Egyptenaren, Chinezen en Grieken. Met de opkomst van de farmaceutische industrie (met essentiële waarde voor de consumptiemarkt) zijn vele oude en natuurgeneeskundige therapieën weggedrukt uit de geneeskundige zorg.

In de Middeleeuwen behandelden artsen in Europa ziekten zoals artritis, jicht of melancholiemet magneten. Franz Anton Mesmer onderzocht het medische verband van magneten. Hij kwam tot de ontdekkig dat magneten met succes konden worden gebruikt tegen nervositeit, krampen en pijnen.

Na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) was er een groot tekort aan goed opgeleide artsen. In veel gevallen moest men zichzelf genezen. In advertenties prees men de kracht van magnetische hulpmiddelen aan, waaronder ringen, corsetten, riemen of kettingen.

 

Onderzoek naar het gebruik van magneetsieraden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een Duitse firma in magneetsieraden heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de ervaring met magneetsieraden. Aan dit onderzoek werkten 400 gebruikers mee. De magneten die worden toegepast in de magneettherapie en in de sieraden worden met de noordpool naar het lichaam gericht. De sterkte van de magneet is minimaal 1.200 Gauβ ofwel 1.2 Tesla.

Aan de betrokkenen werd gevraagd om de ervaring c.q. de uitwerking op klachten een cijfer te geven tussen 1 en 10. Uit de conclusie van het onderzoek bleek dat slechts 15 van de ondervraagden geen vermindering van klachten kon vaststellen. Alle andere gebruikers, 385 in totaal, waren verheugd over een duidelijke verbetering van hun algemene constitutie en de vermindering van hun klachten.

Het dragen van een magneetsieraad kan een eenvoudige en aantrekkelijke manier zijn om geleidelijk aan het energielevel te verhogen en relevante emotionele en fysieke klachten te verminderen. Zodra men een magneet op het lichaam bevestigd staat men steviger op de grond. De energie uit het elektromagnetisch veld van de aarde stroomt gelijk goed door het systeem via de meridianen, het zenuwstelsel en de chakra's. Het bloed kan meer zuurstof opnemen, de spijsvertering verbetert op moleculair niveau en het immuunsysteem werkt beter. Vaak gaat het helingsproces onopgemerkt; men raakt meer geaard, pijnklachten nemen af, stress vermindert en men heeft meer energie. Ook kinderen en dieren met emotionele of fysieke aandachtspunten hebben er veel baat bij.

Cora, 2014

 

Rozenkwarts dankt zijn naam aan zijn rode-roze kleur. Rozenkwarts als mineralensteen behoort tot de groep Siliciumdioxide: SiO2.

Licht Zijn gebruikt rozenkwarts als set. Door de mineralen in beiden handen vast te houden is de energiestroom gelijkmatig en worden beide hersenhelften op elkaar afgestemd waardoor uitlijning en balans geschiedt in lichaam en geest.

 

Karakter

Rozenkwarts is een lieverdje, het beschermengeltje van jonge kinderen. Rozenkwarts is vol van spirituele energie en beschermt alles wat kwetsbaar en zuiver is, alles wat bescherming behoeft tegen de grote ‘boze’ wereld. Rozenkwarts geeft energie, is zacht en zuiver. Tederheid is zijn kracht.

 

Psychologische werking

Rozenkwarts maakt weerbaar, vanzelfsprekend en vermindert gevoelens van strijd, verlies, onrust en beproevingen. De steen biedt bescherming bij onheuse bejegening en grofheden. Rozenkwarts steunt bij verlegenheid, neemt angsten en zorgen weg, maakt weerbaar en versterkt het gevoel van kinderlijke onbevangenheid, geborgenheid, vrolijkheid en zingeving. Rozenkwarts versterkt het zelf-genezend vermogen en kenmerkt een verbluffend resultaat bij HSP.

 

Fysieke werking

Rozenkwarts helpt bij maag- en darmklachten, winderigheid, galblaas en leverklachten, hartproblemen en gejaagdheid.

 

Toepassingsgebieden

Rozenkwarts is een sterk werkende mineralensteen voor iedereen. Rozenkwarts is bijzonder goed toe te passen als ondersteuning bij fysieke klachten, bij lichamelijke ziekten, in de psychiatrische hulpverlening en de complementaire en palliatieve zorgverlening.

 

Frequentie

De energetische trilling van Rozenkwarts is 528 Hz. Deze frequentie resoneert op de hart- en zielschakra. De steen bevordert het natuurlijke ritme van het hart waardoor alle onrust verdwijnt. De prettige trilling brengt een stroom van liefde op gang door het hele lichaam. De lichtcodes in de lichaamscellen (het DNA) worden hierdoor geactiveerd waarna de cellen zich verbinden tot een samenwerkende eenheid. Dit stimuleert het zelf-genezend vermogen. De lichaamscellen hebben een kern van Silicium die de energie en informatie uit het mineraal verwerken, geleiden en verspreiden De energiestroom resoneert tevens op het energieveld van de Aarde. Het aura wordt met Rozenkwarts geheeld en verdicht. Het algemeen ervaren bij Rozenkwarts is rust, innerlijke vreugde, liefde, zelfvertrouwen, lichamelijk welbevinden, aarding, zelfachting, centralisatie, sereniteit en universele eenheid. De steen versterkt tevens een meditatieve sfeer.

 

Gebruik

Het is sterk aan te raden om beide stenen tegelijk te gebruiken, respectievelijk rechts en links van het lichaam. Om balans, heelheid, zielservaren en lichamelijke regeneratie te bewerkstelligen worden beide stenen in de handpalmen vastgehouden. In de handpalmen bevinden zich sterke energiepunten (kristallen) die rechtstreeks in verbinding staan met de hersenen. In de handpalmen beginnen ook de energiebanen (meridianen) die naar het hart lopen. Door de mineralen in beiden handen vast te houden is de energiestroom gelijkmatig en worden beide hersenhelften op elkaar afgestemd waardoor uitlijning en balans geschiedt in lichaam en geest. De frequentie sluit bovendien aan op die van de Aarde waardoor de doorstroming van energie wordt gekanaliseerd. Dit zorgt voor meer Aarding. Rozenkwarts beschermt tegen negatieve energie, waaronder ook straling van bijvoorbeeld elektrische apparatuur.

De stenen kunnen ook op het lichaam worden meegedragen in bijvoorbeeld de linker en rechter jaszak. Tijdens de nacht kunnen beide stenen aan weerskanten van het hoofdkussen worden gelegd. Gebruik links en rechts altijd dezelfde steen.

 

Omgeving

De stenen kunnen in elke ruimte worden gebruikt. In de baby- of kinderkamer volstaan twee stenen. Ook kunnen stenen worden gelegd in een kantoor, slaapkamer, praktijk, schoollokaal of woonkamer. In de laatste situaties is een Rozenkwarts van groter formaat beter geschikt, of meerdere kleine stenen bij elkaar. Rozenkwarts is een goede katalysator. In een schoollokaal heeft de steen een ioniserende werking en ondersteunt het een prettig leerklimaat.

 

Duur van werking en reiniging

Rozenkwarts kan voor reiniging minimaal 15 minuten worden afgespoeld onder de kraan of, bij voorkeur, een dag in de regen worden gelegd. Ook legt men mineralen vaak bij een amethist, omdat deze een sterk zuiverende werking heeft. Om de steen weer op te laden wordt er geadviseerd de mineralen op een bedje van hematietsteentjes te leggen. Na verloop van tijd gaat de werking echter toch verloren. Verse Bergkristal versterkt de werking van Rozenkwarts.

Rozenkwarts kan niet worden opgeladen door zonlicht zoals vele andere mineralen stenen, de steen wordt lichter van kleur waardoor de werking vermindert. Beter is het om de steen bij volle maan een nacht buiten te leggen Tijdens volle maan is er een verhoogde elektromagnetische atmosfeer.

De Rozenkwarts die hier wordt aangeboden is een sterk energetische, verse steen van zeer goede kwaliteit: Bahia Rose. Indien de werking toch vermindert is het aan te raden om twee nieuwe krachtige stenen aan te schaffen. Rozenkwarts is relatief goedkoop. Ook is het aan te bevelen om de stenen alleen voor eigen toepassingen te gebruiken, zodat onzuivere invloeden worden voorkomen.

 

Cora, Licht Zijn 2013

 

 

Chakraheling

Plaats 1 steen op de hartchakra en 1 steen op het Hoger hart, ofwel de zielschakra. Deze bevindt zich tussen de hartchakra en het kuiltje in de hals. Zorg ervoor dat de stenen in één lijn worden geplaatst. Doe dit zo lang als nodig. Rozenkwarts versterkt de positieve effecten van andere natuurgeneeskundige therapieën zoals MBCT, Reiki en Bach Bloesemtherapie.

 

Rozenkwartswater

Plaats de Rozenkwarts in of onder een glazen karaf met mineraal water of gedestilleerd water, en laat dit een dag of nacht staan. Rozenkwarts ioniseert het water en activeert de watermoleculen met de liefdesenergie. Toegevoegd aan het badwater voor kinderen of baby’s helpt rozenkwarts water ongedurigheid en hyperactiviteit te verminderen. In een drankje voor het slapengaan voorkomt het slapeloosheid en nachtmerries. Rozenkwarts maakt het water zachter van smaak, opent het hart, heelt het lichaam, laat de liefdesenergie stromen, versterkt het aura en geeft een gevoel van algehele harmonie. (Meer informatie over de helende kracht van waterkristallen kunt u vinden op het internet: Dr. Masaru Emoto.)

Rozenkwarts water kan dagelijks worden gedronken, en is aan te raden bij eetstoornissen, andere obsessies en verslavingen. Rozenkwartswater geeft een zoete, liefdevolle voeding aan het hart.

 

Ademhalingsoefening met Rozenkwarts

Plaats de Rozenkwarts in de handpalmen. Voel hoe de tintelingen van de minerale stenen zich opbouwt en contact maakt met de kristallen energiepunten in de handpalmen. Adem diep in door de neus en uit door de mond. Concentreer op de mineralenstenen en trek als het ware met elke inademing de roze liefdesenergie door de armen naar boven, het lichaam in. Doe dit gedurende 5-10 minuten. Ervaar de liefdevolle heelheid. De energie is ook te sturen naar plaatsen in het lichaam waar onbalans is, naar gedachtepatronen die onrust en onbalans creëren of naar zorgen uit het verleden, heden of voor de toekomst.

 

De kleurtoon van Roze

Roze moedigt zachtheid en vriendelijkheid aan. De kleur helpt bij alle vormen van omgang met kinderen en koestert de groei van nieuwe liefde en nieuw vertrouwen bij gevoelens van verraad, verdriet en angst. Roze is vooral heel geschikt voor het genezen van wonden uit het verleden, voor een rustige slaap en het bijleggen van ruzies. Daarnaast versterkt roze de stroming van liefdesenergie.

Roze kleding dragen geeft een goed zelfgevoel en daardoor voelen anderen zich ook op hun gemak. Roze is de pastelkleur van rood. Pastelkleuren hebben een minder sterke werking maar wel de meeste zeggingskracht. Roze wordt veel gebruikt in de slaapkamer omdat het rustig en zacht aandoet.

Als zachte heler brengt de frequentie van roze verlichting bij oor- en klierproblemen, hoofdpijn, psychosomatische ziekten en alle stoornissen die verband houden met kinderen en baby’s. Roze is goed voor adolescente meisjes, zwangere vrouwen en vrouwen in de overgang.

 

Cora, Licht Zijn 2013

 

 

Nieuwe gevallen van hart-en vaatziekten in de VS én wereldwijd blijven schrikbarend toenemen, waardoor dit doodsoorzaak nummer 1 is geworden onder de mannen, vrouwen en kinderen in westerse culturen. Een aangepaste levensstijl, waaronder de verwijdering van verwerkt en gebakken voedsel uit het menu, stoppen met roken, vermindering van stress, emotionele heling en voldoende lichaamsbeweging bevorderen de gezondheid van hart en verlagen het toekomstige ziekterisico aanzienlijk.

Gezondheidsbewuste mensen weten dat hart- en vaatziekten niet alleen te voorkomen zijn, maar ook behandelbaar in de gevorderde stadia.

Een aangepaste levensstijl, waaronder de verwijdering van verwerkt en gebakken voedsel uit het menu, stoppen met roken, vermindering van stress, emotionele heling en voldoende lichaamsbeweging bevorderen de gezondheid van hart en verlagen het toekomstige ziekterisico aanzienlijk.

Een overmatige consumptie van natrium verhoogt de bloeddruk en zorgt voor een dramatisch toenemend aantal incidenten met een hartaanval en/of een beroerte. Onderzoekers melden nu dat zout, grotendeels afkomstig uit verwerkt voedsel en wat mensen in grote hoeveelheden consumeren, de sterfteoorzaak is van miljoenen mensen over de hele wereld.

 

Wetenschappers van de Harvard Medical School en de Harvard School of Public Health hebben onderzoek gedaan naar het toenemend aantal incidenten hartaanvallen, beroertes en andere hart-gerelateerde ziekten. Het resultaat van hun onderzoek is verbluffend. Van de 2,3 miljoen sterfgevallen, wereldwijd gemeten in 2010, is 15 % te wijten aan het eten van teveel zout in verwerkt voedsel.

- De onderzoekers hebben hun bevindingen gepresenteerd aan de American Heart Association’s Epidemiology and Prevention/Nutrition, Psysical Activity and Metabolism 2013 Scientific Sessions. Hoofdonderzoeker en auteur, Dr. Dariush Mozaffarian verklaart dat nationale en mondiale volksgezondheidsmaatregelen, zoals uitgebreide natrium verminderingsprogramma's miljoenen levens kunnen redden.

Wetenschappers hebben de gegevens geanalyseerd uit 247 onderzoeken naar de inname van natrium door volwassen, gesorteerd op leeftijd, geslacht en regio, verspreid over 50 landen en over een periode van 20 jaar.-

Vervolgens heeft het team 107 proeven gedaan om de consumptie van natrium en het risico op hart- en vaatziekten te kunnen bepalen, en naar het effect van natrium op de hoogte van de bloeddruk. Zij bepaalden dat een dagelijkse inname van 1000 mg optimaal is.

De huidige doelstelling in de VS voor volwassenen is echter 2300 mg per dag en veel mensen die regelmatig fast-food, kant-en-klaar maaltijden, verwerkt en geraffineerde voedingsmiddelen eten verbruiken zelfs 3500 tot 5000 mg per dag. Dergelijke waarden verhoogt het risico op een chronische vasculaire ziekte aanzienlijk.

De onderzoekers hebben vastgesteld dat bijna één miljoen sterfgevallen, die zich hebben voor gedaan tijdens de studieperiode, het gevolg was van buitensporige natrium consumptie, waarvan zestig procent plaatsvond onder de mannen en veertig procent onder de vrouwen.

Voedingsdeskundigen benadrukken dat de hoge natriumconsumptie komt door het eten van verwerkte voedingsmiddelen en smaakversterkers, en niet primair door zout als kruiderij bij de bereiding.

Het schrappen van ingeblikt, voorverpakt, geraffineerd en verwerkt voedsel, kunstmatige smaakversterkers en het verminderen van de zoutconsumptie kan de komende decennia een vroegtijdige sterfte van miljoenen mensen wereldwijd voorkomen.

 

Cora
Licht Zijn, juli 2014

Bron: John Philip, Wake Up World

 

Meer lezen?

 

 

 


Psychiater prof. dr. Jim Os, de bedenker van de nieuwe naam voor schizofrenie!

 

Prof. dr. Jim van Os (psychiater van het jaar 2008) is een campagne gestart tegen de diagnose ‪schizofrenie. Hij is daarvoor een website gestart waar hij een digitaal spreekuur, een e-book en een toolkit voor herstel van psychose aanbiedt. https://www.schizofreniebestaatniet.nl/

Professor van Os zit in het DSM comité en reist 2x per maand naar Amerika. Hij zegt het volgende over de diagnose schizofrenie:

“Schaf de diagnose schizofrenie maar af”, zegt prof. dr. Jim van Os. Wetenschappelijk is de diagnose onhoudbaar, en patiënten hebben er alleen maar last van. Wetenschappelijk gezien is het volstrekte onzin om schizofrenie als een hersenziekte te beschouwen. De behandeling van de hersenen is medisch onverantwoord.

De diagnose schizofrenie doet meer kwaad dan goed, het betekent een verwijzing naar de dagbehandeling en je beneemt er alle uitzicht op herstel mee. Terwijl dat wel mogelijk is, ook bij schizofrenie. Als je uitgaat van het potentieel van mensen kun je een heel eind komen. Cognitieve therapie, praten, dat helpt, vooral bij mensen die stemmen horen en daaraan denken te moeten gehoorzamen. Ze kunnen leren om de stemmen te negeren. Het probleem is dat de zorg daar niet op ingericht is. Wel op pillen, op medicatie, die is routinematig te verkrijgen en zorgt voor miljarden winsten voor de farmaceutische industrie."

Zijn opinie als een van de meest vooraanstaande professoren toont het potentieel dat ligt in de ontwikkeling van psychotherapie. Zie ook het volgende artikel in de Britse krant The Independent waarin de National Institute for Clinical Excellence in Engeland (NICE) zegt dat psychotherapie opzettelijk wordt verdrukt door de psychiatrie, en dat psychotherapie de meest effectieve behandeling is voor psychose:

Schizophrenia patients denied talking therapies

Mental health services are failing to comply with national guidelines, relying instead on potentially risky drugs.
Thousands of people with mental health problems are being denied the best and most effective treatments, years after they were approved by the National Institute for Clinical Excellence, according to experts.
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/schizophrenia-patients-denied-talking-therapies-921713.html

 

De Psychiatrie creëert psychische ziekten en syndromen

Oprechte geleerden worden al decennia keihard verdrukt. De Amerikaanse hoogleraar prof. dr. Loren Mosher, voormalig directeur schizofrenie-onderzoek bij de National Institute for Mental Health (NIMH) in Amerika, ontwikkelde een psychotherapie genaamd Soteria waarmee 90% kans op goed herstel mogelijk bleek van psychose/schizofrenie, zonder peperdure antipsychotica of andere medische behandeling, met minder kans op terugval en met veel betere prestaties in het sociale en academische leven. In plaats van als een held te worden onthaald werd de financiering van zijn onderzoek stopgezet en zag hij zich genoodzaakt om ontslag te nemen als hoogleraar om het publiek bewust te maken van wat hij noemde 'een zwendel met antipsychotica dat onnodig jonge levens verwoest'.
http://www.moshersoteria.com/
http://www.huffingtonpost.com/bruce-e-levine/congress-pummels-establis_b_117016.html

Zijn heldendaad heeft niets uitgehaald. In 2010 was het groeicijfer van antipsychotica bij kinderen in Nederland 49% en artsen spreken er al jaren grote zorgen over uit.
http://www.artsennet.nl/nieuws/op-tv/uitzending/91952/gebruik-antipsychotica-kinderen-zorgwekkend.htm
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/steeds-meer-kinderen-aan-antipsychotica

Prof. dr. Mosher bereikte de media maar er zijn vele tienduizenden geleerden en hulpverleners die worden verdrukt die niet de media bereiken. Er is ook sprake van meer subtiele invloeden waarmee niet-medische initiatieven worden verdrukt.

 

Gedragsproblemen bij kinderen

De Nederlandse Dr. Lidy Pelsser moest 10 jaar schooien voor financiering van haar onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedragsproblemen bij kinderen. Ze was de enige in Nederland die dat onderzocht. Ze kon haar onderzoek aanvankelijk niet financieren en kreeg pas geld via een anonieme gift van een ouder toen TV rubriek ÉénVandaag berichtte over mogelijke stopzetting van haar onderzoek. Haar onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet en bewees dat 78% van alle kinderen kan worden verlost van de diagnose ADHD met een goedkoop te reproduceren dieet icm. opvoeding (dagritme en structuur). http://www.nieuwsblad.be/cnt/go7360aer

Het betekent dat bewezen is dat 150.000 kinderen in Nederland onterecht hersenbehandeling ontvangen maar nu 5 jaar nadat haar onderzoek is gepubliceerd wordt het dieet niet vergoed door de verzekering of geadviseerd via de richtlijnen. De groei van ADHD medicatie voorschriften is onverminderd hard doorgegaan. De psychiatrie controleert als medische autoriteit alle geldstromen waardoor niet-medische initiatieven worden verdrukt. Hopelijk lukt het professor van Os om op eigen kracht verandering teweeg te brengen en de zorg voor mensen met de meest complexe psychische problemen te verbeteren.

De weerstand blijkt groot. Professor Marcel Canoy, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg voelde zich onlangs genoodzaakt om publiekelijk in de bres te springen voor geleerden die zich kritisch uitten over de psychiatrie. Er blijkt sprake van intimidatie, achterbakse tegenwerking waardoor de carrière kan worden geschaad en belastering jegens geleerden die zich bijvoorbeeld kritisch uitspreken over ADHD. http://www.artsennet.nl/Kennisbank/Dossiers/ADHD-5/118414/Stop-dubieuze-medicalisering-bij-ADHD.htm

 

De mond gesnoerd

In het verhaal van dr. Laura Batstra, auteur van het boek "Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen!" en "ADHD is geen ziekte" die ontslag nam bij een GGz instelling uit afkeer tegen ADHD-screenen op scholen is te lezen hoe ver de intimidatie en belastering gaat. http://www.artsennet.nl/blogs/gastblogs/laura-batstra/blogbericht-laura-batstra/141914/wie-zijn-de-helden.htm

Dr. Laura Batstra:
'Ik ging op de universiteit werken, omdat discussie hier de norm is. Maar ook hier werd er vanuit de psychiatrie druk uitgeoefend om mij de mond te snoeren. Toen ik eind 2011 in NRC Next een kritische reactie schreef op een eerder stuk van zes hoogleraren Kinderpsychiatrie, schreef één van die hoogleraren een klaagbrief hierover naar het bestuur van de afdeling waar ik werk. Tevergeefs, want op de universiteit zitten we niet aan de touwtjes van de hoogleraren.'

 

Er zijn helaas maar enkelen die de moed en kracht hebben om dit succesvol te doorstaan. De meesten hebben ook niet de capaciteit of het talent om goed om te kunnen gaan met media en publiciteit om er nog enige voordeel mee te kunnen bereiken. Zij verliezen in potentie alles, hun inkomsten, carrière kansen en waardering voor wat ze doen. Er is daarbij ook sprake van meer subtiele invloeden die oprechte geleerden en hulpverleners kansen ontneemt.

 Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met prof. dr. Jim van Os op e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefoonnummer 043 3875 443.

 

Cora, 2015 Licht Zijn

Bron: www.zielenknijper.nl

Zie ook:
Natuurgeneeskunde... terug naar de basis.
Zoloft, Prozac, Ritalin... etc