Het belangrijkste aspect van de behandelingen en de begeleidingsvormen van Licht Zijn is wel de Cognitieve Gedragstherapie. Mentaal moet de knop 180 graden worden omgedraaid. Niet om negatieve gedachtestroom af te sluiten, zoals veel mensen doen bij probleemervaringen, maar om de perceptie te verruimen en vanuit het hart te gaan denken. Pakt men de kernoorzaak niet aan, dan blijft het resultaat slechts een symptoombestrijding. De hersenen kunnen binnen 3 weken worden geherprogrammeerd.

 

Negatieve gedachtepatronen leiden tot emotionele onbalans, blokkades in de energiestroom en bloedtoevoer en uiteindelijk tot uiteenlopende lichamelijke klachten. Dat Cognitieve Gedragstherapie een bewezen succesvolle methode is, blijkt uit de tevreden en herstelde cliënten van Licht Zijn. Cliënten zijn door deze therapie/training in staat om zichzelf te helen waardoor lichamelijke klachten zelfs helemaal kunnen verdwijnen.

 

Toename van de grijze stof

Onderzoekers hebben ontdekt dat de grijze stof van de hersenen toeneemt door cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brain. Grijze stof is een belangrijk onderdeel van het centraal zenuwstelsel.

De onderzoekers volgden 22 patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) tijdens hun eerste therapie. De onderzoekers maakten hersenscans voor, tijdens en na de therapie. Het bleek dat de patiënten die er het meest op vooruit gingen de grootste toename hadden in grijze stof.

Uit ervaring blijkt dat deelnemers aan deze therapievorm via Licht Zijn zich na drie weken gelukkig, lichter en rustig voelen. Dit geldt tevens voor cliënten van ZZP Zorg en Welzijn waarbij de sociaal - competentie gerichte methodiek is gebaseerd op de Mindfulness Based Cognitieve Therapie. Stressreacties zijn na drie weken volledig verdwenen en men kan weer helder denken en ontspannen, men is weer baas over het eigen leven doordat grenzen kunnen worden herkend en bewaakt. Lichamelijke klachten verdwijnen.

Gebleken is ook dat velen na deze begeleiding weer zin hebben om te studeren en verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in werk en leven. De cognitieve en mentale vermogens in algemene zin nemen aanzienlijk toe. Men wordt merkbaar slimmer en geestelijk sterker en dit leidt tot een prettiger leven. Wanneer men uit het hoofd gaat, waar alle destructieve gedachtestromen zich bewegen, ontstaat er ruimte en aandacht voor de eigen ontwikkeling. Zo is men weer in staat om volledig van het leven te genieten en meer van het goede naar zich toe te trekken, en uiteindelijk is dit de doel van het bestaan.

 

Cognitieve Gedragstherapie is breed inzetbaar 

Cognitieve gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen therapievorm die voor elke klacht kan worden ingezet.

 

Cora, Licht Zijn 2014