Het leven voltrekt zich als een stromende rivier. Sommige mensen zijn voortdurend bezig om tegen de stroom in te peddelen. Naast het feit dat er geen vooruitgang mogelijk is, kost dit ook nog eens heel veel energie.

Hoeveel prettiger zou het niet zijn om met de stroom mee te bewegen en er met alle aandacht van te kunnen genieten?

Deze therapievorm leert cliënten dat de ervaring van geluk en welbevinden wél haalbaar is.

 

 

Met de wens: 'ik zou gelukkiger willen zijn', erkent men in feite de intrinsieke en universele wetenschap dat geluk en welbevinden een bestaansrecht is voor iedereen. Bovendien is er sprake van het besef dat dit doel kan worden bereikt door veranderingen aan te brengen in levensaspecten die niet meer functioneel zijn. De mens is van nature altijd op zoek naar oplossingen. Het leven is een voortdurend proces van persoonlijke ontwikkeling.

Licht Zijn draait alle niet-functionele percepties om en bereikt hiermee de intrinsieke mogelijkheden om vanuit de eigen kracht, innerlijke wijsheid en het zelfvertrouwen te gaan leven. De transformatie van levensbeleving, gedachteprocessen en gedragspatronen leert ons dat echt geluk niet buiten ons of ver in de toekomst ligt, maar aanwezig is in het hier en nu. Licht Zijn ondersteunt om die wensen, die als het ware in de lucht blijven hangen ('ik zou willen dat...'), meer body te geven en voelbaar te maken.

Door te leren meer mindful te zijn ontstaan er 'probleemvrije zones'. Hierdoor komt er meer ruimte voor 'genieten' en worden de last van problemen lichter. Licht Zijn helpt bij het verlichten van die last. Door ook de andere therapievormen te integreren in de behandeling, de holistische benadering, kunnen alle probleem - raakvlakken gelijktijdig worden geheeld.

Deze therapievorm leert cliënten dat de ervaring van geluk en welbevinden wél haalbaar is. Door met meer aandacht te leven en het inzicht in de beperkende mentale processen te verruimen, wordt geluk en welbevinden een way of life.

 


'Het gevoel van geluk begint met gelukkig Zijn.
Cora