Mikao Usui werd op 15 augustus 1865 geboren in het dorp Taniai, een deel van de huidige stad Yamagata in de prefectuur Gifu. Op vierjarige leeftijd werd hij naar een Tendai boeddhistische school gestuurd, nabij de Kurama-berg ten noorden van Kioto.

Tendai is een Japanse stroming binnen het boeddhisme die gebaseerd is op het Mahayana-boeddhisme, een van de hoofdstromingen binnen het boeddhisme. De Mahayana-ideologie beschrijft het idee dat niet alleen de Boeddha maar ieder mens in staat is om verlichting te bereiken.

Usui studeerde in zijn jeugd Kiko. Dit is de Japanse versie van Qigong; een gezondheids- en genezende discipline die gebaseerd is op de ontwikkeling en het gebruik van levensenergie. Usui werd omschreven als een uitmuntend student. Vanaf zijn twaalfde jaar beoefende hij ook diverse Oosterse krijgskunsten.

Usui werkte als privésecretaris van Shinpei Goto, het hoofd van het Ministerie van Volksgezondheid. In deze periode trouwde Usui met Sadako Suzuki. Ze kregen twee kinderen: een zoon, Fuji (1908 - 1946), en een dochter, Toshiko (1913-1935).

Zijn interesse in spiritualiteit zette zich voort. Hij sloot zich aan bij een spirituele groepering genaamd ‘Rei Jyutsu Kai’. Deze organisatie hield zich bezig met metafysica en bestaat tot op de dag van vandaag uit de meest spirituele monniken, nonnen en helderzienden. Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming, maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de wetenschap omdat deze uitgaat van een zekere aanname over de aard van de werkelijkheid. Een van de thema’s binnen de metafysica betreft de vraag: 'Wat betekent Zijn?'

Rei Jyutsu Kai had een centrum aan de voet van de heilige berg Kurama ten noorden van Kioto. Kurama werd beschouwd als een krachtplaats en vele beroemde wijzen en zelfs de keizers plachten hier naartoe te komen om te bidden.

Mikao Usui leerde bij Rei Jyutu Kai veel over spiritualiteit en de connectie met genezing. Hij leerde onder andere over de uitwerking van het spirituele, mentale en emotionele lichaam op het fysieke lichaam.

 

Het pad naar Verlichting

Ten tijde van een epidemie in de streek van Kioto werd Usui werd zelf ook ernstig ziek. Hij had een ingrijpende bijna-doodervaring waarbij hij in visioenen instructies kreeg van Mahavairocana Boeddha. Deze ervaring bracht Usui ertoe zich te heroriënteren op de betekenis van het leven.

Usui bestudeerde vele boeddhistische geschriften, en in het bijzonder de technieken en disciplines die gefocust waren op de toepassing van Ki. Hij trok zich terug in het Tendai-klooster op de berg Kurama en liet zich inwijden tot monnik. Tijdens zijn verblijf las hij de Tibetaanse Tantra Lotus Sutra. Hij leerde Chinees, Pali en Sanskriet om de oude, nooit vertaalde teksten te kunnen lezen. In de teksten vond hij aanwijzingen over het vermogen van de Boeddha om, net als Jezus later, zieken te kunnen genezen. Er stond een symboolformule in vermeldt waarmee de techniek om Reiki te gebruiken geleerd kon worden. De lering was ruim 2500 jaar oud en moest op de juiste wijze geïnterpreteerd worden om te kunnen worden toegepast voor heling en genezing. De interpretatie hiervan was echter verloren gegaan. Deze originele manuscripten (meer dan vijftig) bevinden zich tot de dag van vandaag in het Vaticaan.

Mikao Usui had zijn antwoorden gevonden maar ontbeerde het inzicht om de wijsheid toe te passen. Usui besloot te gaan mediteren, vasten en bidden volgens de 21-daagse Isyuguo-training. Tijdens het beoefenen van de Repentenance Lotus Meditatie werd zijn hoofd gevuld met een groot licht waarin de symbolen verschenen. Hij ontving de energie om zichzelf en andere mensen te genezen, zonder zelf aan energie te hoeven verliezen. Voor hem was dit een zeer betekenisvolle inwijding. Zijn wens om de oude technieken te mogen leren tot heil van de mensheid werd hiermee vervuld.

 

Het Usui Reiki systeem voor heling en genezing

In 1922 stichtte Usui de ‘Usui Reiki Ryoho Gakkai’, ook wel de Usui Reiki Heelmethode Leersociëteit genoemd. Het onderwijs van Usui was erop gericht om persoonlijke perfectie te bereiken. Het uitvoeren van behandelingen en helingstechnieken was daar onderdeel van. Hij past zijn kennis over het Shinto en het Mahayana Boeddhisme Reiju (energieopbouwende methode) en Hatsurei-ho (reiniging voor lichaam en geest) daarin toe.

Usui gebruikte de handposities intuïtief. Later kwam hij er achter dat het nodig was om instructies te geven volgens een bepaald patroon. Hij noemde deze de Usui Reiki Hikkei.

In 1923 werden Tokio en Yokohama getroffen door een aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. Er vielen meer dan 100.000 doden en een ontelbare hoeveelheid zwaargewonden. Het zou de geschiedenis van Japan ingaan als de grootste natuurramp aller tijden. Usui behandelde vele slachtoffers met Reiki en zijn methode werd geprezen vanwege de verlichtende en helende werking. Hij gaf het beginniveau van Reiki (Shoden) door aan anderen, zodat ook zij konden helpen om het grote aantal gewonden te behandelen. Usui werd door de successen met Reiki en zijn liefdadige barmhartigheid beroemd in heel Japan. In 1924 kreeg hij van de Japanse keizer de 'Kun San To', de onderscheiding voor verdiensten ten behoeve van de medemens.

De vraag naar Reiki behandelingen en onderwijs was enorm. Usui opende grotere Reiki-klinieken en reisde door heel Japan om de kennis van Reiki te delen en mensen in te wijden. Hij gaf zijn kennis door aan meer dan 2000 mensen en een groot aantal leidde hij op tot Reiki Master (Shinpiden).

 

Tot slot

Tijdens een reis naar de stad Fukuyama werd Usui ziek. Hij overleed op 9 maart 1926. Usui is begraven bij de boeddhistische Saihoji-tempel bij Tokio.

De notities die Usui na zijn overlijden heeft nagelaten beschrijft hoe men Reiki kan beoefenen en doorgeven. De Tantra’s worden hierbij als essentieel gekenmerkt.

De notities zijn als volgt:

1° De beoefenaar moet de Bodhi-mind kunnen oproepen en aspiratie hebben naar Boeddhaschap.

2° Men moet zich kunnen openstellen voor de energetische krachten buiten ons.

3° Men moet zich binnen de overlevering of ‘lijn’ bevinden.

4° Men moet goede kennis hebben van de Japanse geestelijke tradities, zowel de openbare kennis als voor ingewijden.

 

Cora
Geïnitieerd in de 2e graad van het Usui Reiki Systeem voor Natuurlijke Heling,
in opleiding voor de Mastergraad in Reiki.